Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
COMENTARII LĂMURITOARE CU PRIVIRE LA MOMENTUL OCULT DE HIATUS SOLAR ANUAL 2011
 
 
Momentul de maxim al hiatusului solar se manifestă în noaptea de 27 spre 28.08.2011, la ora 00h57 (EEDT= GMT +3h)
 
- Costineşti, România (coordonate: 28E38-43N57) -
- sistemul de Case Egale occidentale, zodiac tropical, geocentric -
- redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Nicolae Catrina -
 
ATENŢIE!!! VĂ RUGĂM SĂ LECTURAŢI DE CEL PUŢIN TREI ORI, CU O MARE ATENŢIE, ACESTE ASPECTE, ÎNAINTE DE A PARTICIPA LA SPIRALA SPECIALĂ DE HIATUS, PENTRU A CONŞTIENTIZA CÂT MAI BINE TOATE PROCESELE DE REZONANŢĂ ASTRALĂ BENEFICĂ CE SE VOR MANIFESTA DIN PLIN ATUNCI.
 
Pentru a uşura înţelegerea PRINCIPALELOR SEMNIFICAŢII ASTROLOGICE ALE MOMENTULUI OCULT DE HIATUS SOLAR 2011, am ales ca acei termeni importanţi ce figurează în glosarul de la sfârşitul acestui articol să fie marcaţi cu litere îngroşate şi totodată ei figurează (în cadrul acestui articol), pentru a atrage într-un anume fel atenţia, cu o steluţă ce este plasată în partea lor dreaptă.
 
PRINCIPALELE CARACTERISTICI ŞI TENDINŢE SUBTILE CARE SUNT SPECIFICE MOMENTULUI DE HIATUS SOLAR DIN ANUL 2011
 
 
Motto: „Uneori oamenii se împiedică de adevăr, dar numai cei proşti se ridică imediat şi merg indiferenţi mai departe.“
 
ATENŢIE!!! ACEST MOMENT BENEFIC, CARE ESTE TOTODATĂ UN DAR ASCUNS CE NE ESTE OFERIT DE DUMNEZEU, NE AJUTĂ SĂ PĂTRUNDEM ŞI SĂ SAVURĂM, LA MODUL SPIRITUAL VORBIND, TAINELE REZONANŢELOR OCULTE ASTRALE. PRIN FOCALIZAREA FERMĂ ŞI CONTINUĂ A ATENŢIEI ASUPRA LUI, ACEST MOMENT INEFABIL DE HIATUS NE OFERĂ TOTODATĂ OCAZIA DE A TRĂI PLENAR ŞI PROFUND MISTERUL MOMENTULUI PREZENT
Profesor yoga Gregorian Bivolaru
 
 
 
Vom prezenta mai întâi unele aspecte esenţiale cu privire la actualul moment ocult de hiatus solar. Este important să reţinem că noua conjunctură subtilă a hiatusului solar din acest an va influenţa într-un mod hotărâtor (în strânsă legătură cu intenţiile şi opţiunile noastre) întreaga perioadă ce se va scurge până la următorul hiatus solar (cel din luna august 2012).
 
Pentru aceasta, este important să avem în vedere un străvechi dicton al înţelepciunii milenare care spune: „PENTRU A FACE SALTURI SPIRITUALE CU TOTUL EXTRAORDINARE ESTE FOARTE IMPORTANT SĂ ŞTII CÂT MAI CLAR POSIBIL LA CE ASPIRI, SĂ VREI CU O PUTERE DE NEZDRUNCINAT, SĂ ÎNDRĂZNEŞTI SĂ ACŢIONEZI CU MULT CURAJ (FIIND ÎN PERMANENŢĂ PLIN DE CURIOZITATE ŞI DESCHIS CĂTRE AVENTURILE BINEFĂCĂTOARE, FASCINANTE ALE VIEŢII), SĂ ACŢIONEZI BENEFIC ŞI SĂ TACI (SĂ PĂSTREZI SECRETUL ACŢIUNILOR TALE) SAU, ALTFEL SPUS, SĂ NU DIVULGI NICIODATĂ SECRETELE INIŢIATICE LA CARE AI AVUT ACCES ACELORA CARE NU MERITĂ (DEOCAMDATĂ) SĂ LE CUNOASCĂ.“
 
Toate aceste transformări spirituale lăuntrice, aproape miraculoase, vor deveni cu uşurinţă posibile mai ales dacă participanţii la Spirala de hiatus vor urmări să se pregătească pentru acest important eveniment spiritual cu cel puţin 2-3 zile înainte. Având în vedere acest aspect, sugerăm ca toţi cei care participă la această spirală excepţională de hiatus să urmărească în prealabil să se pregătească aşa cum se cuvine, fiind plini de vitalitate şi foarte bine odihniţi pentru a-i simţi din plin efectele spirituale în toate sferele fiinţei (fizică, psihică și mentală).
 
În Costineşti, sâmbătă, 27 august 2011, Soarele răsare la 6:22 şi apune la 19:51 (ziua astrologică începe, după cum se ştie, la răsăritul Soarelui şi se sfârşeşte la următorul răsărit de Soare). Duminică, 28 august 2011, Soarele răsare la 6:24 şi apune la 19:49.
Ca în fiecare an, la Momentul ocult de hiatus solar, Soarele se află în zodia Fecioarei (la 4 grade, 17 minute şi 8 secunde).
 
În plus, în acest an (2011), momentul ocult de hiatus solar se manifestă în ziua lui Saturn (sâmbătă), la ora planetară a Soarelui şi având Ascendentul în zodia Gemeni (la 28 grade şi 30 minute), deci aflându‑se aproape de cuspida* (linia de demarcaţie) cu zodia Racului. După cum se ştie în cadrul Astrologiei ezoterice, plasarea Ascendentului pe cuspidă* amplifică rezonanţa cu elementul subtil Eter (akasha tattva), element care este de asemenea în strânsă legătură cu sfera subtilă de forţă a planetei Saturn.
 
Prin urmare, am putea spune că în acest an conjunctura astrologică profund benefică a momentului ocult de hiatus solar este modulată din punct de vedere subtil sub influenţa pregnant dinamizatoare a influxurilor astrale benefice ale sferei tainice de forţă a planetei Mercur (care este guvernatorul diurn al zodiei Gemenilor şi guvernatorul nocturn al zodiei Fecioarei – deci, în mod implicit, momentul de hiatus solar din acest an este influenţat şi de influenţele tainic armonizatoare ale acestor două semne zodiacale), precum şi ale sferelor tainice de forţă a Soarelui şi a planetei Saturn, la acestea adăugându-se şi influxurile subtile profund benefice ale planetei Neptun, care în tema acestui moment de hiatus solar se află în conjuncţie* cu Mijlocul Cerului.
 
Această conjunctură astrală complexă favorizează, la modul general, manifestarea creativității şi a ideilor originale şi profund înnoitoare. Ea ne amplifică de asemenea puterea de vizualizare creatoare și capacitatea de a ne sintetiza şi comunica ideile într-o manieră exactă, riguroasă și fără echivoc. Datorită acestei predominanțe, vom putea resimţi influenţele benefice ale acestui moment astral în primul rând în plan intelectual‑mental, datorită prezenţei Ascendentului în Gemeni și a Soarelui în zodia Fecioarei.
 
Însă unul dintre cele mai remarcabile aspecte legate de hiatusul solar din 2011 este faptul că acest moment ocult de hiatus solar se manifestă chiar în noaptea de Shiva Ratri a lunii August.
 
Expresia „Shiva Ratri“ are, în limba sanscrită, mai multe semnificaţii. Termenul „ratri“ înseamnă, la modul general, „noapte“, el desemnând în primul rând pacea şi întunericul nopţii. Shiva Ratri este deci „Noaptea lui Shiva“ sau, altfel spus, noaptea dedicată lui Shiva, în care ar trebui să ne dăruim cu totul lui Shiva (Dumnezeu în ipostaza Sa de Suprem Ghid spiritual şi de Mântuitor al tuturor făpturilor).
 
Etimologic, termenul „ratri“ este derivat din rădăcina verbală „ra“, care înseamnă „a dărui“. De aceea, din punct de vedere ezoteric, se atribuie nopţii (ratri) sensul de dătătoare a păcii extatice şi a beatitudinii nepieritoare, care transcende toate aspectele efemere ale Manifestării. Shiva Ratri mai înseamnă aşadar şi „noaptea revărsării Graţiei Divine“, acesta fiind (şi prin puterea integrării şi a tradiţiei, care se adaugă la influenţele subtile benefice specifice acestei conjuncturi astrale) momentul în care putem simţi cu o mult mai mare uşurinţă decât în mod obişnuit Graţia şi Iubirea infinită a lui Shiva. Shiva Ratri este, prin urmare, pentru orice yoghin, o perioadă deosebit de favorabilă din punct de vedere spiritual.
 
Din punct de vedere astronomic, Shiva Ratri este cea de-a 14-a „zi“ a ciclului lunar, moment în care Luna este aproape cu totul ascunsă (Luna va fi aproape în totalitate ocultată peste încă una sau două zile după Shiva Ratri – mai exact, atunci când se manifestă faza de Lună Nouă). După momentul de Lună Plină, Luna pierde în fiecare zi câte a 16-a parte din strălucirea sa, descrescând constant până în momentul chiar de dinainte de Luna Nouă, când mai manifestă doar a 16-a parte din puterea sa. În astrologia indiană, mintea individuală (manas) este intim asociată cu Luna: Chandra, misterioasa divinitate guvernatoare a Lunii, este totodată şi divinitatea care guvernează mintea (manas). Momentul de Lună Nouă (ca şi cel de Shiva Ratri, care îl precede) pot fi asociate prin urmare cu acea stare a minţii (manas) în care fluctuaţiile şi capriciile ei sunt mult reduse, ele putând fi astfel suspendate cu uşurinţă şi controlate prin disciplină spirituală. Mai precis, s-ar putea spune în această direcţie că momentul cu totul special ce este specific nopţii de Shiva Ratri „pregăteşte“ din punct de vedere ocult momentul hiatusul lunar sau faza de Lună Nouă. În această noapte specială (Shiva Ratri) - care în tema astrală a hiatusului solar din acest an corespunde celei de a 14-a zi lunare (chaturdashi) din chenzina întunecoasă (krishna-paksha) a lunii august 2011 – toţi aspiranții la desăvârşirea spirituală ar trebui să Îl adore pe Shiva.
 
Pe baza acestor observaţii, putem spune că momentul hiatusului solar de anul acesta prezintă o sincronicitate remarcabilă: acum se suprapun de fapt două momente astrale majore, unul legat de mersul Soarelui (+), iar celălalt de mersul Lunii (-), respectiv:
- Hiatusul solar - care se manifestă în noaptea de 27 spre 28 august 2011 la ora 00h57, în care Soarele se află la 4 grade, 17 minute şi 8,5 secunde în zodia Fecioarei;
 
- Noaptea de Shiva Ratri a lunii august 2011 (noaptea de 27 spre 28 august 2011).
Mai mult decât atât, momentul ocult al hiatusului solar din 2011 se suprapune cu acea perioadă specială a nopții de Shiva Ratri ce constituie de fapt maximul sau apoteoza întregii nopţi respective, perioadă sau „parte“ (kala) a nopţii care este numită în astrologia indiană nishitha kala sau madhya ratri kala: „partea (kala) mediană (nishitha sau madhya)“ sau, altfel spus, miezul nopţii).
 
Perioada specială nishitha (madhya ratri) kala reprezintă deci cea mai misterioasă şi mai încărcată din punct de vedere subtil-energetic perioadă a nopții tainice de Shiva Ratri, în care poate fi resimţită cea mai intensă şi mai profundă stare de rezonanţă ocultă® cu energiile Vidului Divin beatific transcendent ce sunt specifice lui Shiva, ea putând fi aproximată cu „miezul nopţii“. Riguros vorbind, ea are o durată variabilă de-a lungul anului, dar se poate spune că se manifestă, în general, aproximativ între orele 22.30 – 02.30 (este vorba desigur de orele locale, care corespund raportării la meridianul zonei în care se face această determinare!).
 
În această perioadă de-a dreptul magică a nopții sublime de Shiva Ratri, mintea (manas) este foarte uşor de controlat, iar acest control poate fi realizat atunci cel mai bine prin focalizarea intensă a întregii noastre atenţii asupra gloriei nepieritoare a lui Dumnezeu (Shiva). Aceasta ne va permite să ne transcendem cu mult mai ușor mentalul și să ne expansionăm nesfârşit şi extatic în tainicul univers supramental (de altfel, reamintim aici că însăşi esenţa practicilor yoga care sunt revelate de înţeleptul Patanjali este descrisă ca fiind „controlul sau suprimarea tuturor fluctuaţiilor minţii“). De aceea, noaptea de Shiva Ratri mai este numită adesea în ansamblul tradiţiei spiritualităţii indiene și „sfânta noapte a Transcendenţei Divine“.
 
Un aspect ocult deosebit de important este reprezentat deci de faptul că momentul de maxim al hiatusului solar (care este la ora 0h57 minute, ora României), ca și întreaga meditație ce va fi realizată în spirală YANG cu această ocazie sunt incluse în cea mai importantă şi mai încărcată din punct de vedere spiritual perioadă a nopţii de Shiva Ratri, perioadă care este numită, după cum am arătat, nishitha (sau madhya ratri) kala!
 
În plus, predominanţa subtil-energetică a acestor conjuncturi astrale este modulată şi potenţată şi de sfera astrală a planetei Saturn, deoarece:
 
- Planeta Saturn este guvernatorul acestei zile astrologice (ziua astrologică începe, după cum se ştie, la răsăritul Soarelui şi se sfârşeşte la următorul răsărit de Soare), iar influenţa predominantă a lui Saturn este în strânsă legătură cu energiile transcenderii, energii ce caracterizează prin excelenţă, după cum am văzut, atât hiatusul solar, cât şi momentul de Shiva Ratri;
- Ascendentul momentului de maxim al hiatusului solar se află, aşa cum am arătat, în zodia Gemenilor (la 28 grade şi 30 minute), adică foarte aproape de cuspida* (linia de demarcaţie) cu zodia Racului, ceea ce este de natură să amplifice şi mai mult rezonanţa cu tattva (elementul subtil) care este specifică planetei Saturn: Eterul cel subtil (akasha tattva).
 
Sfera subtilă de forță a lui Saturn reprezintă, la modul esenţial, starea de înțelepciune și discernământul, calităţi care se dezvoltă mai ales atunci când aplicăm într-un mod adecvat, benefic și constructiv (sau, altfel spus, în scopuri elevate, spirituale, divine) cunoașterea pe care o avem la dispoziţie.
 
Influxul subtil energetic saturnian ne deschide cu rapiditate față de vocea misterioasă a conștiinței noastre superioare, care ne spune întotdeauna – de exemplu, prin intuiţii inefabile ori prin sublime sincronicităţi - dacă o anumită acțiune pe care, la un moment dat, o realizăm sau doar intenționăm să o realizăm este integrată sau nu în armonia divină universală. În situațiile în care, conștient sau nu, încălcăm această armonie (şi totodată ordine) universală (dharma, în termenii tradiţiei hinduse), care este expresia (oglindirea exterioară) a rigorii divine (sau, mai exact, a legilor divine) şi care este manifestată printre altele şi prin intermediul sferei subtile de forță a planetei Saturn, consecințele (care vor apărea cu siguranţă, mai devreme sau mai târziu) vor fi direct proporționale cu gravitatea faptelor noastre rele, fiind necesar să „plătim“ (la momentul karma-ic al „bilanţului“, moment ce este determinat, din punct de vedere astrologic, într-o mare măsură prin intermediul influenţei subtile saturniene) pentru toate acele fapte grave și acțiuni îndreptate împotriva legilor divine ale firii.
 
Pe lângă influenţa saturniană, momentul ocult de hiatus solar din acest an este puternic modulat, aşa cum am menţionat anterior, şi de energiile subtile binefăcătoare şi profund spiritualizante ale planetei Neptun, ce formează o dublă conjuncţie*, atât cu Mijlocul Cerului, cât şi cu asteroidul Chiron (ce se află, la rândul său, în conjuncţie* cu Mijlocul Cerului) și imprimă întregii teme astrale o foarte intensă semnificaţie şi orientare spirituală. Într-adevăr, influxul neptunian este în legătură cu manifestarea celor mai pure şi mai elevate stări de spiritualitate, iar energiile subtile specifice asteroidului Chiron sunt privite în cadrul astrologiei ezoterice ca fiind în legătură atât cu vindecarea spirituală, cât şi cu manifestarea ghidării şi graţiei Ghidului spiritual. Prezenţa acestor energii subtile astrale în Mijlocul Cerului (punct care indică direcţia evolutivă a întregii astrograme) exprimă aşadar o inspiraţie divină, o ghidare divină şi o impulsionare divină extraordinară, care se corelează cu aspectele ezoterice de aceeaşi natură pe care le-am prezentat anterior, ceea ce subliniază o dată în plus caracterul cu totul excepţional de benefic şi de spiritualizant al acestei conjuncturi astrale!
 
 
Alte aspecte astrologice importante ale momentului ocult de hiatus solar 2011
 
Soarele în conjuncție* cu Venus
Această conjuncţie* amplifică în ființă frumuseţea, uşurinţa în exprimare, conferă putere şi o mare energie în emoţii şi amplifică optimismul. Datorită acestei rezonanțe oculte® dintre sfera de forță a Soarelui și cea a lui Venus, suntem susținuți și inspirați să oferim iubire și fericire celorlalţi.
 
Soarele în trigon* cu Jupiter
Momentul tainic al hiatusului solar din acest an este caracterizat de o natură (energie) ardentă, solară. Sunt amplificate optimismul şi entuziasmul care ne facilitează manifestarea spontană a altruismului, ceea ce ne ajută să câştigăm încrederea şi sprijinul celorlalţi, mai ales în acțiunile benefice de grup. Astfel, acest moment ocult de hiatus este o perioadă propice de manifestare şi de amplificare considerabilă a stării de fraternitate spirituală, care ne va deschide ființa către trăiri tot mai sublime, mai spirituale şi mai elevate. Mai ales celor care îndrăznesc, plini de aspirație și dăruire, să se transforme cât mai profund din punct de vedere spiritual, Providența le va oferi diverse oportunități și șanse excepţionale, ce le vor permite să obțină succesul în aproape tot ceea ce își propun să realizeze benefic. În situația în care anumite persoane se vor confrunta cu unele teste spirituale sau cu dificultăţi și obstacole în care siguranţa şi fericirea le-ar fi puse în pericol, Grația Divină se va putea revărsa asupra lor sub forma unei forţe spirituale inspiratoare și protectoare. Dacă ne vom confrunta, în perioada următoare (de la acest moment de hiatus solar până la următorul) cu astfel de încercări spirituale, este foarte bine să ne amintim şi să ne raportăm constant la următoarele idei-forță: „Niciodată Dumnezeu nu îi dă omului (încercări spirituale sau dificultăţi) mai mult decât poate duce“ şi „Pe cei îndrăzneți și plini de aspiraţie spirituală, Providența îi ajută“. În felul acesta, ne va fi mult mai ușor să trecem cu succes toate aceste eventuale probe şi încercări.
 
Soarele în trigon*cu Pluto
Acest aspect astrologic face ca energiile subtile astrale care se manifestă în actualul moment de hiatus solar să faciliteze manifestarea, în perioada următoare, a unei puteri deosebite de concentrare şi a unei voinţe ferme. Grație amplificării acestor energii în fiinţa noastră, vom putea avea la dispoziţie o capacitate deosebită de regenerare şi de transformare în mai toate aspectele vieţii. Este de asemenea amplificat discernământul sau, cu alte cuvinte, inspiraţia de a acţiona mereu în armonie cu Voința Divină. În cele mai multe cazuri, această rezonanță ocultă® va facilita realizarea cu succes a meditațiilor și a diverselor procedee yoga speciale, ce ne deschid lăuntric către o evoluţie spirituală mult accelerată. Acest aspect astrologic ne permite de asemenea să ne branșăm mult mai profund la energia atotputernică a Voinței Divine.
 
Pentru a rezona din plin cu energiile misterioase şi atotputernice ale Voinţei Divine, care se vor manifesta cu multă intensitate în cadrul momentului privilegiat de hiatus solar din acest an, le recomandăm tuturor participanţilor la meditaţia excepţională în Spirală Yang®, care se va realiza cu această ocazie, să se raporteze atunci într-un mod cât mai plin de fervoare şi umilinţă la Graţia Divină. Nu trebuie să uităm, în această direcţie, că toţi cei şi cele care cer de la Dumnezeu, cu credinţă şi umilinţă, vor primi.
 
În plus, acelora care sunt suficient de vitali şi care vor să-şi amplifice foarte mult aspiraţia spirituală şi totodată să beneficieze din plin de influxurile benefice subtile ale Soarelui ce se află în trigon* cu Pluto le recomandăm să realizeze, ca pregătire, Rugăciunea de 24 de ore - cel mai bine, cu 3-4 zile înainte de acest moment.
 
Având în vedere aceste aspecte cu totul excepţionale, le mai sugerăm tuturor participanţilor la această meditaţie în spirală cu ocazia momentului de hiatus solar (şi mai ales acelora care, înainte de acest moment, nu se simt foarte bine pregătiţi din punct de vedere spiritual) realizarea tehnicii „Paratrăsnetului“ de minim 7 ori, în dimineaţa zilei de 27 August 2011 (sau, eventual, cu numai câteva ore înainte să participe la această meditaţie de hiatus). Această modalitate de pregătire subtilă şi spirituală este cu atât mai necesară cu cât aspectul de trigon* dintre Soare şi Pluto se manifestă foarte intens pe toată perioada hiatusului solar din acest an, şi nu doar în momentul de maxim al acestuia.
 
Vom putea fi astfel divin inspiraţi şi vom şti cum să acţionăm mereu într‑un perfect unison cu Voinţa lui Dumnezeu Tatăl, folosindu-ne totodată la maximum energia şi resursele. În cele mai multe cazuri, vom putea beneficia de o energie supranaturală, divină, ce ne va amplifica foarte mult capacitatea de regenerare şi de transformare a feluritelor aspecte ale vieţii. De asemenea, vom putea beneficia de o putere mult mărită de concentrare şi de o voinţă mult mai fermă, iar diferitele capacităţi superioare de natură ocultă (telepatia, clarviziunea, intuiţia spirituală etc.) vor fi mult amplificate în universul nostru lăuntric, datorită aspectului de trigon* dintre sfera de forţă subtilă a Soarelui şi sfera subtilă de forţă a planetei Pluto.
 
Starea inefabilă de armonie interioară din ce în ce mai profundă pe care o vom putea trăi în felul acesta ne va permite (datorită conştientizării profunde a acestui aspect astrologic) să devenim veritabile „relee“ spirituale în şi prin care se manifestă neîncetat Voinţa şi Graţia lui Dumnezeu Tatăl. (Aceste efecte rezultă şi datorită poziţionării astrologice a sferei de forţă a Soarelui în cadrul trigonului* cu sfera subtilă de forţă a planetei Pluto, în constelaţia Fecioarei.)
 
Mai ales din această cauză, este necesar să participăm la această manifestare spirituală fiind cât mai deschişi lăuntric şi cât mai plini de umilinţă, conştientizând faptul că misterioasa energie a Voinţei lui Dumnezeu Tatăl (ce se va manifesta într-un mod extraordinar de intens în momentul hiatusului) trezeşte din plin în fiinţa noastră o stare de energizare binefăcătoare cu totul extraordinară, care ne va facilita foarte mult translaţia conştientă în conştiinţa supramentală a lui Dumnezeu Tatăl. Cei şi cele care se vor deschide în felul acesta, aspirând frenetic ca Voinţa lui Dumnezeu Tatăl să devină mereu voinţa lor, vor putea deveni veritabile „relee“ în şi prin care se va manifesta Conştiinţa Dumnezeiască Supramentală. Datorită acestei mobilizări exemplare, ei vor deveni capabili să atingă ca prin farmec, aproape fără niciun efort, succesul în tot ceea ce vor întreprinde de natură spirituală, deoarece se vor simţi mai mereu susţinuţi şi impulsionaţi de Conştiinţa Divină Supramentală.
 
Venus în trigon*cu Pluto
Datorită poziţionării astrologice a sferei subtile de forţă a planetei Venus în trigon* cu sfera subtilă de forţă a planetei Pluto – combinaţie foarte favorabilă, benefică, de energii subtile astrale -, care se manifestă în acest moment de hiatus solar, vom putea resimţi cu putere şi experimenta cele mai înalte şi sublime forme de iubire care sunt inspirate de Dumnezeu Tatăl. În acelaşi timp, vom putea descoperi că în cadrul jocurilor amoroase realizate cu iubire, transfigurare şi continenţă sexuală®, datorită transmutării potenţialului sexual creator în energie şi a sublimării armonioase a acestei energii în etajele superioare ale fiinţei noastre în forme din ce în ce mai rafinate, vom ajunge în final să experimentăm (în cadrul cuplului nostru) stări de adoraţie mistică faţă de Dumnezeu.
 
Prin urmare, iubiţii care sunt suficient de deschişi afectiv în cadrul relaţiilor lor de cuplu vor putea să se transforme extraordinar de mult prin intermediul iubirii transfiguratoare, beneficiind mai întâi ei înşişi de pe urma iubirii pe care o vor simţi pentru celălalt, şi totodată vor putea să declanşeze multiple transformări benefice în fiinţele pe care le iubesc, trezind prin exemplu propriu în inimile acestora iubirea pentru Dumnezeu.
 
Venus în opoziţie* cu Neptun
Energiile subtile benefice care se manifestă prin integrarea specială din acest moment de hiatus a opoziţiei* dintre sfera de forţă a lui Venus cu sfera de forţă a lui Neptun (care, în astrologia ezoterică, este considerat a fi „octava superioară“ a planetei Venus) ne vor ajuta să percepem cu o mai mare uşurinţă şi să conştientizăm mult mai amplu şi mai profund importanţa energiei iubirii, pe care o vom manifesta la rândul nostru faţă de ceilalţi (în primul rând în cadrul relaţiilor noastre de cuplu). Mulţi yoghini vor putea avea revelaţia că, iubindu-L pe Dumnezeu şi oferindu-I mereu lui Dumnezeu primul loc în viaţa lor, vor reuşi să descopere şi să experimenteze plenar iubirea ideală la care aspiră. Ei vor putea astfel simţi cu putere şi experimenta cele mai înalte şi mai sublime forme de iubire divină. Mai ales cei care, în timpul realizării meditaţiei excepţionale de hiatus, vor fi plini de aspiraţie și suficient de atenţi şi de receptivi la energiile subtile benefice ale momentului de hiatus solar, vor putea percepe cu o mare uşurinţă şi vor conştientiza mult mai intens starea de releu tainic în şi prin care iubirea divină se revarsă în inimile fiinţelor pe care ei le iubesc. În plus, este bine să reţinem faptul că inducția stării de transă benefică romantică este considerabil favorizată de această conjunctură subtilă astrală.
 
Marte în cuadratură* cu Saturn
Acest aspect astrologic ne arată că a sosit momentul în care trebuie să dăm dovadă de maturitate spirituală și să ne asumăm responsabilități mai mari ori să depunem conștient un efort mult mai mare pentru a realiza ceea ce ne‑am propus și pentru a ne descoperi și împlini menirea noastră spirituală din această viață.
 
Sfera subtilă de forță a lui Saturn guvernează simțul responsabilității și al datoriei, deoarece influxul său astral este foarte strâns legat de oglindirea și manifestarea KARMA-ei individuale. De aceea, energiile subtile ale acestei configurații planetare* ne vor determina și, adeseori (dacă va fi cazul), chiar NE VOR CONSTRÂNGE (la aşa-numitul moment al „SCADENȚEI“, când urmează să „plătim“ pentru eventualele noastre acțiuni RELE din trecut) să devenim gradat conștienți de tot ceea ce este cu adevărat bun, armonios și divin, atât pentru evoluția noastră spirituală¨, cât și pentru toți ceilalți, și să acționăm cu răbdare și perseverență în această direcţie.
 
În acest fel, toți cei şi cele care își vor asuma în mod conştient, cu maturitate şi chiar cu mult entuziasm îndatoririle şi responsabilităţile individuale, deşi aceasta va putea necesita din partea lor un efort mult mai intens, vor putea apoi să traverseze cu deplin succes, la momentul potrivit, toate eventualele probe şi încercări spirituale. Cu toţii ne vom putea convinge astfel că descoperirea menirii noastre spirituale este perfect posibilă prin angrenarea liberului nostru arbitru și prin asumarea conștientă a eforturilor (și uneori chiar a sacrificiilor) ce vor fi necesare pentru împlinirea ei.
 
Saturn în sextil* cu Nodul Nord lunar
Acest aspect astrologic benefic îi va putea ajuta foarte mult pe toţi cei care şi-au propus în mod ferm să realizeze anumite proiecte benefice, divin integrate, sau care se vor focaliza cu putere să atingă anumite idealuri benefice. În plus, dacă vor fi îndeajuns de atenţi, ei vor primi de-a lungul timpului anumite semne tainice ale succesului, sub forma unor minunate sincronicităţi.
 
Aceste semne divine îi vor ajuta să înţeleagă că asumarea responsabilităţii şi efortul susţinut şi perseverent vor fi de natură să le reveleze şi să-i ajute să-şi împlinească menirea spirituală din această viaţă.
 
PRINCIPALELE SEMNIFICAŢII ASTROLOGICE ALE MOMENTULUI OCULT DE HIATUS SOLAR 2011
 
- completare realizată de astrolog Rodica Purniche -
- la această analiză s-a folosit sistemul occidental de case egale -
- redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Nicolae Catrina -
 
1. Ascendentul pe semnul zodiacal Gemeni
La momentul ocult de hiatus solar din anul acesta, Ascendentul se află pe semnul zodiacal Gemeni, semn de expresie a elementului subtil Aer şi a calităţii de mutabilitate. Natura mutabilă este una a modificării şi a adaptabilităţii, care, sub impulsul astral al elementului Aer, susţine şi amplifică îndeosebi nevoia de cunoaştere şi de mişcare, învăţarea, comunicarea de orice fel (de exemplu, verbală sau non-verbală, scrisă sau orală, în limba maternă sau în altă limbă, între nivelul nostru actual de conştiinţă şi de existenţă şi alte niveluri ale Manifestării etc.), schimburile de orice fel, corelaţiile, analogiile, transformarea prin înţelegere, controlul mentalului etc. Influenţa sa preponderentă este de natură mentală, intelectuală şi versatilă.
 
Este un semn care marchează sfârşitul primăverii, care dispersează energiile ce au susţinut până acum renaşterea Naturii şi întoarcerea lumii vegetale la viaţă, pregătind ambianţa subtilă pentru energiile specifice verii, care sunt energii ale coacerii şi ale maturizării. În această direcţie, s-ar putea spune că, aşa cum planta, în creşterea ei, tinde către adâncul infinit al cerului, tot astfel fiinţa umană care vrea să îşi înţeleagă cu adevărat existenţa şi sensul acesteia aspiră către depăşirea şi transcenderea definitivă a propriilor limite.
 
Semnul zodiacal Gemeni este guvernat de către planeta Mercur, cea mai apropiată de Soare, care mai este cunoscută în astrologia occidentală şi drept „planeta‑androgin“ (sau hermafrodit), iar în astrologia vedică drept „planeta‑eunuc“. Aceste denumiri, destul de stranii la prima vedere, se datorează faptului că Mercur, spre deosebire de celelalte planete, nu are un „gen“ (o polaritate sau, simbolic vorbind, un „sex“) bine definit. Influxul său subtil este neutru, el putând însă „împrumuta“ temporar (pe durata unei anumite conjuncturi astrale) caracteristicile polare (fie +, fie -) ale planetei cu care se află în relaţia cea mai strânsă. La momentul ocult de hiatus solar din anul acesta, Mercur se află într-o conjuncţie* foarte strânsă cu Luna, fapt care îi amplifică în mod deosebit receptivitatea, empatia, sensibilitatea, calitatea de „hrănitor“ la nivel mental, energii pe care le va impregna atât Ascendentului, cât şi semnului zodiacal Fecioară (în care se află Soarele), semn care este domiciliul său nocturn*.
 
În afară de această calitate dobândită a lui Mercur (amplificarea aspectului său receptiv), el se află totodată în recepţie mutuală* cu Soarele, o altă calitate energetică deosebită, care face din Mercur o planetă foarte importantă la momentul ocult de hiatus solar din acest an.
 
Considerente generale referitoare la semnul zodiacal Gemeni
a) Considerente astronomice
Ca urmare a mişcării de precesie a echinocţiilor, constelaţia Gemenii este localizată în momentul de faţă, din punct de vedere astronomic, aproximativ între 0º-27º Rac, şi între 30º sud şi 100º nord de ecuator, între constelaţia Taurului şi constelaţia Racului. O putem vedea iarna, mult deasupra orizontului, spre sud. Se spune că ea aduce noroc marinarilor. Partea ei vestică este situată pe Calea Lactee, zonă în care se pot observa mai multe roiuri stelare deschise, cel mai important fiind M35 (cu 200-300 de stele în compunere). Cele mai importante stele ale acestei constelaţii sunt Pollux şi Castor. Pollux este o stea de 60 de ori mai strălucitoare decât Soarele nostru, de culoare roşu-portocaliu. Castor, de culoare albă, a fost considerată multă vreme drept stea dublă, ca, ulterior, să se constate că este, de fapt, o stea multiplă, distanţa unghiulară dintre componentele sale fiind în creştere lentă în ultimii 30-40 de ani. Observaţiile recente au demonstrat că, în realitate, Castor este un sistem solar complex alcătuit din 6 stele.
 
Dintre cele 12 constelaţii zodiacale, constelaţia Gemenilor conţine probabil cele mai multe stele duble (sau „gemene“), precum Tejat, Zeta Geminorum, 38 Geminorum sau Kapa Geminorum. Prin urmare, însăşi denumirea ei şi a semnului zodiacal omonim demonstrează existenţa unui nivel de civilizaţie şi de spiritualitate net superior celui actual la întemeietorii cunoaşterii umane, care au intuit această specificitate a stelelor din componenţa constelaţiei Gemenilor. Stelele fixe importante ale constelaţiei, Castor şi Pollux (Alpha şi Beta Geminorum) marcau, la aproximativ 6000 î.Ch., punctul vernal (altfel spus, momentul echinocţiului de primăvară).
 
Acest fapt reprezenta deja o tradiţie la acea dată, deoarece babilonienii, de exemplu, se orientau pe la anul 8000 î.Ch. după aceste stele şi îşi întocmeau calendarele, în Era Gemenilor, după prima Lună Nouă ce urma echinocţiului de primăvară. De altfel, se crede că această Eră a omenirii a marcat trecerea actualei rase umane de la perioada tribală şi nomadă la perioada sedentară, când încep să apară primele aşezări umane de durată şi, ulterior, nevoia conştientă a comunităţilor umane de a se perfecţiona prin cultură şi civilizaţie. Din această cauză, se poate spune că nu este deloc întâmplător că un alt mit al gemenilor - acela al fraţilor Romulus şi Remus - este legat de întemeierea Romei, oraş care, ulterior, a generat un adevărat imperiu; este interesant faptul că piatra de temelie a Romei a fost pusă la data la care Nodul Nord al Lunii tranzita steaua fixă Mekbuda, a cărei natură este similară într-o mare măsură aceleia a lui Mercur şi, într-o măsură mai mică, aceleia a lui Venus.
În zilele noastre, datorită fenomenului de precesie a echinocţiilor, constelaţia Gemenii nu mai marchează prima lună a anului astrologic, ci pe a treia.
 
Imaginea constelaţiei este cea a unui dreptunghi aproape perfect, fiecare lungime fiind marcată de către cele două stele, Castor (Alpha Gemini) sau „geamănul de nord“ şi Pollux, (Beta Gemini) sau „geamănul de sud“. Sumerienii şi babilonienii au numit această constelaţie „marii gemeni“, fără a da însă vreo denumire stelelor ei fixe. Denumirile au apărut ulterior, datorită astrologilor şi astronomilor greci. Cei doi fraţi gemeni sunt reprezentaţi călărind cai albi sau îmbrăţişaţi şi privindu-se faţă în faţă, cu foarte multă iubire.
 
Stelele din componenţa ei au în general o natură subtilă similară lui Mercur şi, într-o măsură mai redusă, lui Venus, iar despre cele strălucitoare se spune că au şi caracteristici saturniene. Stelele fixe importante sunt: Propus (03º26’ Rac), Tejat Posterior (05º18’ Rac), Alhena (09º06’ Rac), Mebsuta (09º56’ Rac), Alzirr (11º13’ Rac), Mekbuda (14º59’ Rac), Wasat (18º31’ Rac), Castor (20º14’ Rac), Pollux (23º13’ Rac).
 
b) Considerente mitologice
Denumirea constelaţiei Gemenilor şi a zodiei omonime este de provenienţă latină, dar ea îşi are originea în tradiţiile mitologice străvechi ale lumii.
 
Egiptenii o numeau „Horus cel tânăr şi Horus cel bătrân“. Sumerienii şi babilonienii i-au spus „Marii Gemeni“, dar nu au numit niciuna dintre stelele ei. Grecii se refereau la ea prin termenul didymoi („fraţii gemeni“) sau, mai poetic, prin expresia „Stelele Ledei“. În final, astronomii greci i-au botezat stelele cele mai importante Kastor şi Polydeukes, denumiri care s-au transformat de-a lungul timpului în denumirile latine actuale, Castor şi Pollux.
 
Simbolismul constelaţiei provine din mitul Ledei, frumoasa muritoare ai cărei fii gemeni, Castor şi Pollux, au un destin diferit, datorită paternităţii lor: Castor este fiul unui muritor, în vreme ce Pollux este fiul unei divinităţi. În acest fel, mitul conservă originea reală a fiinţei umane, deopotrivă celestă şi terestră, evoluţia ei reală depinzând de aspiraţia sa constantă şi frenetică de a transcende această dualitate. Castor, fratele muritor, accede la o viaţă spirituală datorită rugilor fierbinţi ale lui Pollux, fratele nemuritor. Se spune că ei au fost plasaţi pe bolta cerească de către Zeus, ca o răsplată pentru cât de mult şi de sublim s-au iubit fratern în viaţa lor terestră.
 
De asemenea, ei s-au comportat ca nişte adevăraţi eroi, fiind adoraţi încă din timpuri îndepărtate ca protectori ai marinarilor, ce pot stăvili prin valuri uriaşe atacurile piraţilor. Având spiritul aventurii, ei s-au alăturat expediţiei lui Jason şi a celorlalţi argonauţi, conducând nava Argos pe Marea Neagră în căutarea Lânii de Aur şi au protejat ambarcaţiunea în timpul călătoriei ei către Colchida. Legenda naşterii lor este, poate, una dintre cele mai fascinante, întrucât ei nu vin pe lume printr-o naştere „umană“: fiii Ledei sunt în realitate două perechi de gemeni, fiecare pereche (un băiat şi o fată) născându-se din câte un ou – Helena şi Pollux sunt copiii lui Zeus, iar Castor şi Clytemnestra sunt copiii lui Tyndareus, soţul muritor al Ledei.
 
În Evul mediu, gemenii mitologici au fost redaţi adesea prin imaginea unui bărbat şi a unei femei şi reprezentaţi în ipostaza unor păuni – de aici şi denumirea lor: duo pavones („cei doi păuni“), fără să fie făcută însă nicio referire la polarizarea lor sexuală.
În simbolismul ezoteric al astrologiei indiene şi al Vedelor, un loc aparte îl ocupă gemenii celeşti Ashvini, care mai sunt numiţi şi „cei doi vindecători divini“, Nasatya şi Dasra. Se spune că ei au existat nu numai ca entităţi spirituale foarte elevate, ci şi ca fiinţe umane care au realizat în lumea fizică acţiuni de vindecare ce depăşesc cu mult realizările medicinii actuale. De aceea, din timpurile vedice şi până în zilele noastre, ei sunt apelaţi cu multă fervoare în India, în cazuri de suferinţă sau în primejdie. Simbolismul lor este deosebit de bogat şi de complex, el fiind foarte strâns legat de aplicabilitatea practică a cunoaşterii iniţiatice.
 
În Vede se spune că zeul Soarelui (Surya) s-a căsătorit cu Tvashtara, fiica lui Vishvakarma, constructorul Universului, dar la scurt timp după aceasta, ea a constatat că este foarte dificil să-şi îndeplinească responsabilităţile conjugale cu un soţ care aproape că o orbea cu strălucirea sa. Pentru a-şi descoperi dharma (menirea spirituală), ea s-a decis să realizeze un anumit tapas. Odată luată această hotărâre, ea şi-a instruit propria umbră, Chhaya, să aibă grijă de Surya până când ea se va întoarce acasă. Surya a luat-o pe Chhaya drept soţia sa şi s-a îndrăgostit nebuneşte de ea. Când Tvashtara s-a întors acasă şi a constatat ce s-a petrecut în lipsa ei, s-a simţit profund rănită şi şi-a părăsit soţul. Nedorind să se întoarcă la tatăl ei, ea a început să colinde lumea sub forma unei iepe. Realizând aceasta, Surya a căutat-o şi, găsind-o, s-a transformat în cal şi s-a împerecheat cu ea. Din această uniune s-au născut cei doi gemeni Ashvini („caii“), sau cei doi oameni-cal (centaurii), care au fost plasaţi ulterior pe cer sub forma constelaţiei Ashvini.
 
În mitologia indiană, se spune că cei doi Ashvini sunt înzestraţi cu o uriaşă putere de vindecare şi de regenerare şi reprezintă simbolic puterea revitalizantă capabilă să restaureze tinereţea pierdută şi să redea muribunzilor viaţa (sau, în termenii tradiţiei populare româneşti, acea „tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte“). Dar această putere regenerantă şi vindecătoare excepţională are nevoie de o ghidare spirituală adecvată, pentru ca deţinătorii ei să ştie când este bine să o folosească şi când nu.
 
Cuvântul sanscrit „ashva“ înseamnă „cal“ şi reprezintă simbolic puterea fizică, precum şi sămânţa creatoare masculină (sperma), dar şi mişcarea complet liberă, de nestăvilit, a energiei divine a vieţii. Atât conceptul de perfecţiune, cât şi sentimentul totalităţii sunt conţinute în simbolismul complex al celor doi Ashvini. Ei sunt în legătură cu sursa tuturor formelor de putere ce se manifestă pe planeta noastră şi a tuturor posibilităţilor creatoare. Absolutul Divin, care este reprezentat de către Soare, este sursa tuturor energiilor şi manifestărilor, iar simbolul său vizibil (Soarele) este capabil să controleze şi să menţină Universul sub puterea sa. Cei doi centauri divini (Ashvini), ca urmaşi ai Săi, reprezintă puterea sub care strălucirea subiectivă imperisabilă îşi începe mişcarea către materialitate – lumea umbrelor, Chhaya.
 
Concluzia care se desprinde din toate aceste surse mitologice este că Gemenii au o provenienţă fundamental divină, că ei sunt expresia unei energii mentale foarte rafinate (oul mitologic din care ei provin este simbolul lui akasha, memoria universală, dar şi a energiei spirituale în starea ei pură), şi că acţiunile lor majore sunt mişcarea, ghidarea, asocierea şi multiplicarea.
 
c) Considerente spirituale
Simbolismul Gemenilor ca arhetip al constelaţiei omonime este însă mult mai complex. Impulsul arhetipal pe care îl generează al treilea semn al Zodiacului reprezintă finalul stării androginale primordiale, ce este manifestată de către constelaţiile Berbec şi Taur, şi începutul scindării în cele două sexe polar opuse (sau, altfel spus, începutul stării de dualitate). Prin acest impuls, inteligenţa cosmică divină se manifestă în stări tot mai diferenţiate. Aici începe deci procesul de multiplicare sau de înmulţire, prin care „Unul“ cel primordial devine „mai mulţi“.
 
În inteligenţa cosmică dumnezeiască există energia care polarizează starea nemanifestată de echilibru (0), determinând astfel apariţia, din starea neutră, a aspectelor negative şi pozitive (sau, dintr-o altă perspectivă, a aspectelor obiective şi, respectiv, a celor subiective) ale existenţei. Ca rezultat al acestei polarizări apare atracţia firească dintre diferitele forme de existenţă. Emanaţia universală se poate dezvolta doar atunci când dualitatea se manifestă la un nivel din ce în ce mai profund. Mintea sau inteligenţa constituie o expresie permanent activă a energiei divine, care este dinamizată de interacţiunea reciprocă a componentelor polarizate.
 
Reprezentarea geometrică astrologică a semnului Gemenilor este compusă din două linii verticale şi două linii orizontale, aceasta fiind o expresie schematică a două fiinţe umane total polarizate, datorită „îmbrăţişării“ (polarizării) perfecte dintre energiile pozitive şi negative ale Manifestării şi care sunt unite împreună într-un cuplu. Juxtapunerea acestor linii accentuează prezenţa energiilor feminine şi masculine în structura noastră, generând atracţie, implicare şi reciprocitate în orice activitate creatoare.
 
Curbura liniilor orizontale arată, în partea de jos atracţia către materialitate, care este însă perfect echilibrată de către atracţia spre spiritualitate, în partea de sus. Aceasta descrie foarte bine natura duală a nativilor Gemeni, care pot să fie uneori fie extrem de interesaţi de aspectele spirituale, fie, dimpotrivă, implicaţi total în materialitate.
 
Simbolul tradiţional al zodiei Gemenilor exprimă aşadar transformarea complexă ce rezultă atât din diferenţierea principiilor masculin şi feminin, cât şi din unificarea lor.
 
2. Recepţia mutuală* Soare-Mercur pe semnele zodiacale Fecioară-Leu
Recepţia mutuală* dintre Soare şi Mercur pe semnele zodiacale Fecioară şi Leu se produce o singură dată pe an. Durata ei variază de la câteva ore până la 29 zile, pentru situaţiile în care Mercur se află în mişcare retrogradă aparentă.
 
Este vorba despre o recepţie mutuală* simplă, deoarece ea are loc între planete de „acelaşi fel“ (şi Soarele, şi Mercur sunt considerate în astrologie ca fiind planete „personale“). Totodată, ea este şi o recepţie mutuală* de vecinătate, deoarece Mercur şi Soarele se află în semne zodiacale imediat alăturate (Leu şi, respectiv, Fecioară).
 
Energia specifică acestei recepţii mutuale* ne va putea ajuta, de-a lungul acestui an, să ne amplificăm starea de „minte în inimă şi inimă în minte“. Am putea, din această cauză, să afirmăm că această recepţie mutuală* constituie o mare oportunitate către atingerea unei stări de armonie desăvârşită între planul mental şi cel afectiv. Dacă însă aceste două planuri nu tind către echilibru, fiinţele umane respective pot experimenta (conştient sau nu) un permanent conflict între minte şi inimă.
 
În intervalele în care Soarele va tranzita, până la următorul moment ocult de hiatus solar (din luna august 2012), semnele zodiacale Balanţă, Vărsător şi Gemeni, ar putea fi resimţită şi o anumită stare de devitalizare sau vlăguire, oboseală, deoarece semnele de expresie a elementului subtil Aer sunt locurile în care influxul subtil al Soarelui se află în general în detriment.
 
Ţinând cont că planeta Mercur are 3 perioade de mişcare retrogradă aparentă pe an, este foarte indicat ca nativii Gemeni şi Fecioară, precum şi nativii cu Ascendentul pe semnele zodiacale Gemeni sau Fecioară să dezvolte, pe perioadele mişcării retrograde a lui Mercur, un control mai mare asupra propriei personalităţi şi o atenţie sporită asupra domeniilor specifice de viaţă guvernate în tema lor natală de către planeta Mercur (circulaţie, mişcare, comunicare etc.).
 
3. Piramida* de Pământ
Un alt aspect important al momentului ocult de hiatus din august 2011 este acela de Piramidă*.
Cunoscută şi sub numele de Marele Triunghi* sau Triunghiul major*, Piramida* este o configuraţie astrologică deosebit de favorabilă şi o expresie evidentă a armoniei subtil-energetice a unui anumit moment astral. Ea reprezintă la nivel individual trezirea şi amplificarea anumitor talente şi abilităţi speciale, apariţia unor oportunităţi extraordinare în viaţa noastră sau chiar întâlnirea noastră cu Graţia Divină, dar are nevoie şi de sprijinul unor relaţii planetare dinamice (de exemplu, cuadraturi* sau opoziţii* în care să fie implicate planetele ce o alcătuiesc), pentru ca roadele faptelor noastre bune din alte existenţe să fie astfel concretizate şi să devină împliniri, realizări sau merite spirituale în faţa lui Dumnezeu. Piramida* este alcătuită în general din trei planete, fiecare aflată în trigon* cu celelalte două. Uneori, una dintre planetele componente poate fi în conjuncţie* cu o a patra planetă, ceea ce va accentua şi mai mult importanţa acestei configuraţii.
 
La momentul ocult de hiatus solar din anul acesta este deja formată o excelentă Piramidă* de Pământ pe semnele zodiacale Fecioară‑Capricorn-Taur, ce este alcătuită din conjuncţia* Soare‑Venus, care se află în trigon* atât cu Pluto, cât şi cu Jupiter (care la rândul lor realizează aspectul de trigon*). Este o Piramidă* „curată“, adică toate vârfurile ei sunt în elementul Pământ, şi totodată o Piramidă* „puternică“, deoarece:
- conţine conjuncţia* Soare-Venus, care îi amplifică forţa;
- conţine planetele benefice Venus şi Jupiter („Micul benefic“ şi, respectiv, „Marele benefic“ al sistemului nostru solar);
- două dintre cele 4 planete care o alcătuiesc sunt planete lente – Jupiter şi Pluto.
Configuraţia se formează în data de 23.08.2011, 21h25 (+3h00GMT) ora României, şi este activă până în data de 5.09.2011, 23h03 (+3h00GMT) ora României. Într-o formă subtilă, ea va fi însă activă cât timp va dura trigonul* Jupiter-Pluto, şi mai ales atunci când Luna sau o altă planetă vor reface Piramida* de Pământ. (Trigonul* Jupiter-Pluto s-a format în data de 30.05.2011 şi va dura până în data de 19.04.2012).
 
Configuraţia are o semnificaţie spirituală deosebită. Ea activează în noi starea debordantă de vitalitate, stabilitatea mentală (inclusiv focalizarea foarte bună a minţii în meditaţiile de lungă durată), capacitatea de concretizare a ideilor abstracte, succesul în acţiunile şi proiectele benefice, precum şi capacitatea de reînnoire radicală a perspectivei noastre asupra vieţii atunci când suntem pe cale de a realiza un anumit salt spiritual. Ea conferă rezistenţă în faţa dificultăţilor vieţii, posibilitatea de a realiza eforturi spirituale de lungă durată, bunăstarea pe toate planurile, starea de generozitate, aplicarea înţeleaptă a învăţăturilor spirituale în viaţa de zi cu zi, puterea de sacrificiu sau altruismul necondiţionat, toate acestea putându-ne marca în mod vizibil existenţa sau putând deveni aspecte definitorii ale creşterii noastre interioare.
 
Pe durata unei astfel de configuraţii astrologice, relaţia cu lumea materială şi cu bunurile materiale care există, prin Graţia lui Dumnezeu, în viaţa noastră, capătă pentru noi o dimensiune mai profundă. Fiind „capătul“, punctul terminus al emanaţiei universale, elementul subtil Pământ (prithivi tattva) conţine în sine însuşi toate celelalte elemente sau principii fundamentale (tattva-e) care alcătuiesc lumea. Prin rezonanţa benefică şi armonioasă cu Pământul subtil (prithivi tattva), putem intra şi ne putem menţine în stare de rezonanţă cu Totul (cu întreaga Creaţie). Tot ceea ce începem acum şi care este de natură benefică (postul negru de lungă durată, retragerile spirituale de lungă durată, tapas-urile sau, în general, tehnicile spirituale de lungă durată, rugăciunea, călătoriile lungi, tratamentele de vindecare, construcţiile, realizarea unor lucrări artistice foarte inspirate, întemeierea unor grupuri spirituale etc.) este susţinut din plin ca să se realizeze. Ca un exemplu în acest sens, tema natală a marelui yoghin Sri Aurobindo conţine o astfel de Piramidă* de Pământ. Atunci când opţiunea fermă de a urma o cale spirituală autentică a fost făcută, aspirantul începe să controleze planul material în folosul evoluţiei sale şi al binelui celorlalţi.
 
Tot pe durata acestei configuraţii, sunt activate alte două energii importante pentru evoluţia noastră, care au o foarte mare legătură cu Legea efortului personal:
-pentru cei ataşaţi (şi totodată limitaţi) de bunurile materiale şi de planul fizic, pentru cei închistaţi mereu în propriile limitări, care refuză cu îndărătnicie orice transformare, este posibil să apară diferite pierderi materiale – atât de natură interioară (de la diferitele carenţe ale substanţelor minerale din organism până la pierderea unor organe sau chiar părţi ale corpului), cât şi de natură exterioară (de la diferitele bunuri exterioare până la persoanele apropiate din cauza cărora ei se menţin în ataşament şi ignoranţă).
- pentru cei care evită, desconsideră sau batjocoresc planul fizic, pentru cei care nu preţuiesc valoarea aspectelor materiale care îi susţin în evoluţia lor spirituală, pentru cei care nu apreciază ceea ce au, este posibil să vină anumite lecţii materiale necesare reconsiderării aspectelor de ordin material (inclusiv a trupului lor) ca fiind şi ele, în esenţă, tot manifestări ale lui Dumnezeu.
 
Planetele acestei piramide* astrologice – Soarele (Lumina Conştiinţei) în conjuncție* cu Venus (rafinamentul, plăcerea, emoţia estetică elevată), Jupiter (ocaziile favorabile, ceremoniile spirituale, Graţia Divină, legătura cu Ghidul spiritual) şi Pluto (transformarea profundă, Voinţa Atotputernică şi Determinatoare a lui Dumnezeu) - pot avea, în această combinare a influxurilor lor subtile astrale, semnificaţia unei regenerări totale a fiinţei noastre şi a oricărei alte forme de viaţă.
 
4. Careul în T* cardinal
O altă configuraţie planetară* vizibilă în tema momentului ocult de hiatus solar din acest an este Careul în T* cardinal, pe care l-am mai întâlnit şi în anii precedenţi (începând cu 2005), cu excepţia anului 2008. El anunţă posibile evenimente conflictuale, care au însă menirea de ne ajuta să ne depăşim slăbiciunile, să ne recunoaştem şi să ne îndreptăm greşelile, să reuşim să împlinim ceea ce dorim.
 
Careul în T* cardinal de anul acesta este însă mai puţin important decât cele din anii precedenţi, deoarece el nu este alcătuit exclusiv din planete, ci din asteroidul Junon şi planetele Pluto şi Uranus, şi se produce pe semnele zodiacale Balanţă, Capricorn şi, respectiv, Berbec. Totuşi, el se produce pe Casele a IV-a, a VII-a şi a X-a, 3 dintre cele 4 Case foarte importante ale unei teme astrale, care mai sunt cunoscute şi sub numele de „Case relaţionale“. În contextul în care întreaga societate actuală traversează o criză relaţională de proporţii uriaşe, este limpede că valorile noastre relaţionale şi, la modul general, relaţiile noastre de orice fel vor fi supuse unui examen existenţial şi spiritual fără precedent. Prin urmare, ne putem aştepta ca raporturile dintre generaţii, căsătoriile, ierarhiile sociale de orice fel, formulele de guvernare, instituţiile, administraţia şi tot ce înseamnă relaţie inter-umană să fie supuse unor tensiuni, încercări sau transformări greu de imaginat în clipa de faţă, dar care ne vor fi evidente dacă vom fi suficient de atenţi şi lucizi îndeosebi la ceea ce se va petrece de acum înainte în viaţa noastră afectivă.
 
În acest Careu în T* cardinal, mesajul esenţial al influxului subtil planetar plutonian este acela al urgentării apariţiei unei alte înţelegeri şi relaţionări între toate fiinţele umane de pe această planetă.
 
Mesajul sferei subtile a planetei Uranus este acela că nu imaginea noastră publică sau cariera ori gloria efemeră trebuie să fie idealurile noastre existenţiale, ci respectarea libertăţii individuale şi interacţiunea afectivă cu ceilalţi, care să fie bazată pe puritatea inimii, deoarece singura energie care poate unifica şi armoniza profund un cuplu sau un grup de fiinţe umane este energia iubirii. Simbolic vorbind, putem spune că în cadrul temei hiatusului solar din acest an, planeta Uranus „priveşte“, de la nivelul casei a X-a, în Casa a IV-a (care este corelată, printre altele, cu sufletul şi cu inima).
 
Acolo unde „priveşte“ (este direcţionat) influxul uranian se află cel de-al treilea element component al Careului în T* cardinal: Junon, asteroidul iubirii. El indică în general iubitul ideal /iubita ideală a cărui/cărei căutare, conştientă sau nu, ne motivează mereu (fie că ştim aceasta, fie că nu ştim) viaţa relaţională. Pe de altă parte, atunci când iubim cu adevărat, cu toată inima noastră, o fiinţă de sex opus, Îl iubim de fapt (în esenţă) pe Dumnezeu. Prezentul Careu în T* ne indică faptul că acum a sosit momentul să conştientizăm acest aspect spiritual.
 
Totodată, planeta Uranus reprezintă şi starea de prietenie sinceră şi profundă de care avem nevoie în viaţă ca suport relaţional valoric pentru încredere, împărtăşire, cooperare, ajutorare. Poate că nu ne-am întrebat niciodată până acum cum ar fi viaţa noastră dacă nu am avea niciun fel de prieteni, dar cu siguranţă că ne-ar lipsi atunci o dimensiune importantă a fiinţei noastre.
 
Trecerea la un alt mod de interacţiune umană, restructurarea viziunii noastre despre prietenie, iubire, dragoste, colaborare, cuplu sau colectivitate trebuie de asemenea să se bazeze de acum încolo şi pe curajul de a fi mereu liberi şi puri, precum şi pe voinţa constant exercitată de a aduce şi manifesta din plin Atributele Divine în viaţa noastră, în comportamentul nostru şi în toate relaţiile noastre - afective, sociale, spirituale etc. În concluzie, putem spune, metaforic vorbind, că spre deosebire de semnificaţiile Careurilor în T* din anii precedenţi, acest Careu în T* cardinal este în realitate o sui generis configuraţie a fericirii!
 
Energiile subtile ale începutului şi ale sfârşitului de ciclu temporal la momentul ocult de hiatus solar din 28.08.2011
 
1. Momentul ocult de hiatus final (corespunzător intervalului de 7/7) al echinocţiului de primăvară din luna martie 2011
Anul 2011 este un an foarte special, care ne obligă la câteva sinteze astrologice, dar şi la prezentarea (chiar şi extrem de sumară) a momentului echinocţiului de primăvară, pentru a înţelege mult mai bine ce înseamnă energiile magice ale începutului şi ale sfârşitului unui anumit ciclu temporal.
 
Echinocţiul de primăvară sau, mai precis, momentul ocult de hiatus solar final din data de 21.03.2011, 01h20 (+2h00GMT) ora României, face parte din seria evenimentelor astrologice pe care nu orice generaţie umană le traversează şi cu care suntem contemporani începând din anii ’60. Aceste evenimente astrologice se datorează planetelor transpersonale Uranus, Neptun şi Pluto, astfel:
- în intervalul 1957-1996, toate trei au tranzitat semnul zodiacal Scorpion, eveniment astrologic care se petrece o dată la aproximativ 500 de ani;
- în intervalul 1983-1996, Pluto a revenit în casa zodiacală proprie (semnul zodiacal Scorpion), eveniment astrologic care se petrece o dată la aproximativ 245 de ani;
- în intervalul 1996-2003, Uranus a revenit în casa zodiacală proprie (semnul zodiacal Vărsător), eveniment astrologic care se petrece o dată la aproximativ 84 de ani;
- în intervalul 2011-2025, Neptun a revenit şi se va menţine în casa zodiacală proprie (semnul zodiacal Peşti), eveniment astrologic care se petrece o dată la aproximativ 167 de ani.
 
Aceste evenimente astrologice marchează şi caracterizează diferite etape ale istoriei omenirii şi îşi lasă amprenta asupra civilizaţiei noastre, asupra progresului material, dar şi asupra evoluţiei noastre spirituale. Ele deschid şi totodată închid anumite „vârste“ (epoci) ale umanităţii, asemeni unor ceasornice perfecte, pe care nimeni şi nimic (în afară de Dumnezeu) nu le modifică. Privind retrospectiv, putem să realizăm că, începând din anul 1957 şi până acum, s-au succedat câteva momente profund semnificative din punct de vedere astrologic, care au fost datorate evenimentelor mai sus menţionate:
- un moment al intensificării energiilor finalităţii (sau, altfel spus, ale sfârşitului de ciclu temporal), moment marcat de tranzitul planetelor transpersonale prin semnul zodiacal Scorpion (1957-1996);
- realizarea unor aspecte de lungă durată de către planetele lente între ele (conjuncţia* Uranus-Neptun, opoziţia* Saturn-Uranus, sextilul* şi septilul* Neptun-Pluto, cuadratura* Uranus-Pluto, toate acestea începând cu anul 1950);
- realizarea recepţiilor mutuale* şi a aglomeraţiilor planetare într-un sector zodiacal din ce în ce mai restrâns: Scorpion-Peşti în 2005-2006 şi Capricorn-Peşti din 2007-2008 încoace.
 
Acestor momente speciale li s-a adăugat acum şi un foarte semnificativ moment al începutului, al cărui debut îl constituie echinocţiul de primăvară din acest an (2011). Acest nou început a fost declanşat de către planeta Uranus, care a intrat la 12.03.2011, 2h48 (+2h00GMT) ora României, în semnul zodiacal Berbec, semn al începutului, al trezirii la viaţă, al primăverii, al renaşterii şi al reînvierii. Aşa cum cele trei planete transpersonale au marcat un final al unei anumite epoci (cosmice, dar şi umane) în intervalul 1957-1996, tot aşa s-ar putea spune că, începând cu tranzitul lui Uranus prin semnul zodiacal Berbec, ele anunţă simbolic „naşterea“ unei noi omeniri. Acesta va fi însă un proces mai lent, care va dura mai bine de 80 de ani, până când Neptun şi Pluto vor tranzita complet şi ele acelaşi semn zodiacal (Berbecul).
 
Mai avem în vedere faptul că, la momentul ocult de hiatus final (7/7) prilejuit de echinocţiul de primăvară, Ascendentul s-a aflat pe semnul zodiacal Săgetător, semn care este strâns corelat, după cum se ştie, cu evoluţia spirituală, iar Jupiter, guvernatorul său, s-a aflat în acel moment în semnul zodiacal Berbec şi în Casa a V-a (unde s-a aflat de asemenea şi conjuncţia* complexă Soare-Uranus-Lilith). Este deci posibil ca acest nou început să fie acela al unei noi umanităţi, care va avea alte priorităţi, alte surse şi resurse energetice, alte concepţii despre iubire decât cea actuală, dar, mai ales, va avea o altă raportare, mult mai simplă, și totodată mult mai vie, faţă de Dumnezeu: Jupiter în semnul zodiacal Berbec şi în Casa a V-a mai indică şi o impulsionare subtilă fără precedent din partea Ghizilor spirituali în creşterea accelerată a nivelului de conştiinţă al întregii omenirii, în realizarea unei noi relaţii om-Dumnezeu, care să fie bazată pe o comunicare directă şi profundă a fiinţei umane cu Dumnezeu.
 
De asemenea, conjuncţia* Jupiter-Mercur din astrograma momentului ocult de hiatus final din 21.03.2011 poate fi interpretată şi ca posibilitatea – pentru oricare dintre noi – a unui nou început în ceea ce priveşte relaţia Ghid spiritual‑aspirant, relaţie care va putea fi, la rândul ei, cu mult mai directă („de la inimă la inimă“) şi care va fi bazată pe o iubire divină, necondiţionată şi identificatoare. Prezenţa, la acel moment (echinocţiul de primăvară din acest an), a Soarelui, a lui Uranus, Jupiter şi Mercur în semnul zodiacal Berbec şi în Casa a V-a arată că, prin Voinţa infailibilă şi atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl, Ghizii spirituali autentici şi aspiranții model vor putea deveni, în viitorul apropiat, o forţă divină unică şi mereu triumfătoare.
 
2. Neptun în domiciliul* propriu (semnul zodiacal Peşti)
Această aspectare a planetei Neptun reprezintă un eveniment deosebit de special (în sistemul tropical de case astrologice), mai ales pentru ţara noastră, dacă ţinem seama că planeta Neptun se află în Peşti (şi totodată în Casa a IX-a) în tema natală a României şi că el revine aici după 167 de ani.
 
În astrologia ezoterică, se consideră că Neptun guvernează, la nivelul sistemului nostru solar, fluidul subtil astral care învăluie întregul Univers vizibil şi invizibil, energiile subconştientului, precum şi energiile noastre creatoare. Imaginaţia, sensibilitatea, intuiţia, capacitatea de a oglindi (de a reflecta), iluzia şi formele înşelătoare ale aparenţelor, precum şi transcenderea acestora, compasiunea, sacrificiul, abnegaţia, dăruirea necondiţionată, conştiinţa christică sau revărsarea Graţiei lui Dumnezeu sunt înzestrările prin care această sferă subtilă planetară aduce în viaţa noastră nevoia de frumos, idealurile cele mai înalte şi mai sublime, bunul‑simţ (sau „simţul binelui“), iubirea divină, pacea universală etc. Numit şi „focarul cosmic dătător de pace“, Neptun ghidează şi inspiră într-un mod sublim fiinţa umană să negocieze, să medieze, să armonizeze tensiunile, conflictele şi adversităţile care pot apărea în viaţa ei. El ne conectează la imensul ocean al Minţii Divine cea atotcunoscătoare şi atotcreatoare, la Adevărul Divin Eliberator şi la Energia Supremă a Cunoaşterii, care este reflectată şi în nevoia umană de a cunoaşte şi de a împărtăşi apoi cunoaşterea în forme (inclusiv estetice) cât mai apropiate de perfecțiune şi cât mai rafinate.
 
Neptun reprezintă, pentru planeta Pământ, un important canal subtil de revărsare a Graţiei Divine, aspiraţia spirituală, idealul spiritual prin definiţie, compasiunea infinită sau vindecarea traumelor sufleteşti, dar tot el este şi cel care ne indică prompt (atunci când suntem atenţi şi receptivi la influenţa sa subtilă) amăgirile, iluziile, confuziile care încă mai există în viaţa noastră. Prezenţa lui în semnul zodiacal Peşti şi influenţa sa la nivel planetar trebuie însă analizată şi descrisă şi în funcţie de locul unde se află celelalte două planete transpersonale, Uranus şi Pluto.
 
3. Planetele lente care îşi schimbă semnul zodiacal în 2011
- Jupiter, care este în legătură cu ordinea socială, cu ritualurile şi ceremoniile spirituale, cu oportunităţile extraordinare, cu anumite aspecte ale Graţiei Divine şi cu ghidarea şi protecţia subtilă din partea ghidului spiritual;
- Uranus, care este în legătură cu starea de libertate şi de spontaneitate, cu manifestarea noului, a universalităţii, a invenţiilor, a non-conformismului, a iluminării spontane şi a reconfigurării totale, pe baze net superioare, a existenţei noastre.
Odată cu trecerea sa din semnul zodiacal Berbec în semnul zodiacal Taur, Jupiter (cea mai mare planetă a sistemului nostru solar) intră treptat (şi pentru perioade lungi de timp) în relaţia de trigon* cu Pluto (cea mai mică planetă a sistemului nostru solar), care se află acum în semnul zodiacal Capricorn. Jupiter şi-a încheiat şederea în domiciliul său nocturn* (semnul zodiacal Peşti) la data de 23.01.2011, a tranzitat în totalitate semnul zodiacal Berbec şi foarte puţin semnul zodiacal Taur, semn în care a intrat complet abia la data de 5.06.2011 şi unde va rămâne până în iunie 2012.
 
Trecerea rapidă a lui Jupiter prin semnul zodiacal Berbec a adus impulsionarea spirituală necesară trezirii conştiinţelor umane către un reviriment de ordin moral şi spiritual la scară planetară care, odată cu intrarea acestei planete în semnul zodiacal Taur, este susţinut din plin în direcţia concretizării sale. Bătălia dintre vechi şi nou, dintre tradiţie şi inovaţie, dintre conservatorism şi non-conformism, dintre abundenţă şi austeritate, dintre valorile reale ale omenirii şi valorile false, perimate va deveni o caracteristică planetară majoră, ce va fi susţinută pe termen lung şi de către planeta Uranus.
 
Uranus, cea de-a doua planetă lentă care îşi schimbă semnul în 2011, a ieşit complet din semnul zodiacal Peşti şi a intrat complet în semnul zodiacal Berbec la data de 11.03.2011, unde va rămâne până la data de 16.05.2018. Pe toată durata şederii sale aici, influxul subtil astral uranian va susţine soluţionarea tuturor crizelor relaţionale, însă va genera o altă criză majoră: aceea a liderilor charismatici. Bătălia la scară planetară pentru dominarea lumii, lupta ascunsă dintre diferite organizaţii şi grupări secrete, precum şi dintre acestea şi masele populare vor ieşi tot mai mult din culisele neclare ale politicii oculte spre a fi purtate în văzul tuturor.
 
Totodată, domeniul creaţiei artistice va fi impulsionat la rândul său în direcţii noi, benefice, elevate, la fel ca domeniul medical, în care disciplinele aşa-zise de frontieră şi terapiile naturale sau spirituale vor juca un rol foarte mare în destinul viitor al omenirii.
 
4. Energiile subtile ale începutului şi ale sfârşitului de ciclu temporal la momentul ocult de hiatus solar din 28.08.2011
Aceste două aspecte sunt foarte clar evidenţiate în tema astrală a acestui moment de hiatus solar prin prezenţa planetelor:
- Pluto şi Neptun în semnele de la sfârşitul Zodiacului – care din această cauză mai sunt numite şi „semne bătrâne“: Capricorn şi, respectiv, Peşti;
- Uranus în semnul zodiacal al începutului zodiacului: Berbecul, care este în legătură cu iniţiativa, înnoirea, eroismul spiritual şi (prin excelenţă) cu energiile tainice ale începutului;
- Jupiter în semnul zodiacal Taur, semn al abundenţei, al structurării şi al acumulării.
Toate aceste planete lente ne atrag atenţia asupra faptului că urmează să se încheie definitiv o anumită etapă din istoria evoluţiei umane – etapă ce a fost preponderent marcată de suferinţă, confuzie, minciună, alienare spirituală, crimă şi boală, toate acestea nefiind nimic altceva decât consecinţele ignoranţei generale a omenirii şi a pierderii sau uitării reperelor spirituale de către fiinţele umane. Odată încheiată această etapă (care este cunoscută în toate marile tradiţii spirituale ale lumii sub numele de „epoca întunericului“ - Kali Yuga, în termenii tradiţiei indiene), noua eră a umanităţii va „inunda“ planeta cu energii benefice, pure, luminoase, aducătoare de noi speranţe, elanuri şi realizări în plan spiritual.
 
În acest final al ciclului temporal, care este desemnat în tradiţia yoghină şi tantrică sub numele de Kali Yuga, final ce este reprezentat din punct de vedere astrologic de poziţia lui Pluto în Casa a VII-a a temei momentului ocult de hiatus solar, este simultan prezent însă şi noul început sau renaşterea întru spirit a fiinţei umane şi apariţia unor transformări majore la nivelul întregii umanităţi, aşa cum ne indică şi prezenţa lui Uranus în Casa a X-a (sau Casa destinului) a temei acestui moment de hiatus solar. Aceasta semnifică o renaştere globală, care este generată de o transformare conştientă de ordin general (transformare ce poate fi însă, în aparenţă, oarecum confuză la începuturile ei şi care este indicată de prezenţa lui Marte în Casa I a temei momentului de hiatus), datorită înţelegerii şi cunoaşterii superioare, ce sunt stimulate şi susţinute de poziţionarea Ascendentului acestei astrograme pe semnul zodiacal Gemeni.
 
ANALIZA ASTROLOGICĂ A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS SOLAR 2011
 
- completare realizată de astrolog Zoltan Bartha -
- la această analiză s-a folosit sistemul occidental de case egale-
- redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Nicolae Catrina -
 
Hiatusul solar din acest an are ca şi particularitate majoră poziţia excepţională a planetei Neptun, care este poziţionată în tema astrală a momentului de maxim al hiatusului în conjuncţie* cu Mijlocul Cerului (altfel spus, Neptun se află în momentul de maxim al hiatusului solar din acest an chiar pe meridianul locului – Costineşti, România), ceea ce din punct de vedere astrologic este un semn de foarte bun augur.
 
În numeroase analize şi studii astrologice este subliniată valoarea profund spiritualizantă a planetei Neptun pentru întreaga temă astrală în care ea este integrată, mai ales atunci când ea (planeta Neptun) se află pe una dintre axele astrogramei respective: Ascendent-Descendent sau Mijlocul Cerului-Fundul Cerului (Nadir).
 
Pentru a înţelege şi mai bine aceste aspecte, trebuie să avem în vedere că toate constelaţiile zodiacale alcătuiesc un cerc uriaş, ce se află atât deasupra noastră, cât şi sub linia orizontului (altfel spus, planeta noastră, ca şi întregul nostru sistem solar, sunt cuprinse în cercul zodiacal). Intersecţia acestui cerc al constelaţiilor zodiacale cu orizontul estic (sau, cu alte cuvinte, semnul zodiacal care - din locul din care realizăm astrograma - se proiectează exact la est) reprezintă Ascendentul temei respective şi el simbolizează, printre altele, noul început sau naşterea şi renaşterea, iar intersecţia cercului zodiacal cu verticala locului (sau punctul perpendicular pe locul în care ne aflăm) reprezintă Mijlocul Cerului şi el constituie printre altele un sui generis „filtru“ care este responsabil de percepţiile superioare ale fiinţei umane (vocaţia, principiile de viaţă, menirea spirituală, tipul cel mai adecvat de efort necesar pentru a obţine starea de desăvârşire spirituală etc.).
 
Aplicând aceste informaţii asupra astrogramei hiatusului solar din acest an, putem să spunem că poziţia lui Neptun în conjuncţie* cu Mijlocul Cerului în momentul de maxim al hiatusului solar din 28 august 2011 ne va oferi – dacă este corelată, desigur, şi cu celelalte aspecte ale lui Neptun din cadrul acestei teme astrale - informaţii importante referitoare la ce este cel mai bine şi mai eficient să facem de acum înainte (cel puţin în acest an solar, până la hiatusul din august 2012) pentru a ne accelera progresul spiritual. Pe de altă parte, influxurile subtile misterioase ale planetei Neptun sunt corelate, în cadrul astrologiei ezoterice, cu principiul christic sau, mai bine zis, cu sacrificiul divin şi cu starea de abandon sau de dăruire totală, necondiţionată şi identificatoare față de Dumnezeu Tatăl.
 
De aceea, pe baza poziţiei lui Neptun în conjuncţie* cu Mijlocul Cerului în tema hiatusului, putem afirma că această influenţă neptuniană va amplifica în destinul multor fiinţe umane aspiraţia plină de devoţiune către un ideal spiritual foarte înalt şi va face ca acea credinţă de nezdruncinat la care se referă Iisus Christos în parabola „bobului de muştar“ să devină o preocupare ardentă pentru unii şi o mare realizare pentru alţii. Din acest punct de vedere, mai putem adăuga faptul că perioada de timp cuprinsă între hiatusul solar actual şi cel din luna august 2012 va constitui cu siguranţă, în special pentru mulţi dintre aspiranţii care sunt integraţi pe o cale spirituală autentică, un mare test al credinţei lor în Dumnezeu şi în calea spirituală pe care o urmează, precum şi al încrederii lor în Ghidul lor spiritual şi în idealurile spirituale la care ei aspiră. Îi atenţionăm deci cu toată seriozitatea pe toţi căutătorii spirituali cu privire la posibilitatea unor astfel de încercări sau teste ale credinţei la care ei ar putea fi supuşi în viitorul apropiat! În vederea trecerii cu bine a acestor eventuale teste spirituale, este necesar să renunţăm cât mai complet şi mai rapid la toate preocupările şi relaţiile care sunt inutile, nefolositoare şi chiar nefaste pentru noi, precum şi la diferitele ataşamente (vizibile sau ascunse), deoarece saltul pe un nivel superior de conştiinţă implică adeseori sacrificarea a ceea ce a constituit anterior pentru noi aşa-zisa „zonă de confort“.
 
La toate aceste tendinţe astrale se mai adaugă şi poziţia Lunii în zodia Leului, poziţie care este bine aspectată de conjuncturile realizate de planetele Mercur, Saturn şi Jupiter. De aici deducem că ne aşteaptă, în viitorul apropiat, o mare şansă de a deveni mult mai responsabili, mai stăpâni pe noi înşine, şi de a manifesta un exemplar simţ al măsurii în tot ceea ce vom realiza de acum înainte. Exact aşa cum Soarele îşi oferă căldura şi lumina cu o precisă „măsură cosmică“, tot astfel şi noi va trebui să ne folosim discernământul spiritual şi justa evaluare etică şi morală atât în relaţiile cu ceilalţi, cât şi cu privire la noi înşine.
 
Poziţia particulară a Lunii ne indică domeniul unde există o maximă „sensibilitate astrologică“, adică acolo unde este necesar să investim cel mai mult timp şi energie spre a ne reechilibra acel domeniu existenţial. Luna aflându-se în casa a 2-a, aceasta evidenţiază, dincolo de caracteristicile materiale şi financiare ale acestei case, importanţa stării de mulţumire interioară (santosha) plină de recunoştinţă faţă de Dumnezeu, precum şi a simţului măsurii în ceea ce priveşte hobby-urile, bucuriile şi plăcerile noastre de zi cu zi. Acest influx subtil astral reprezintă un veritabil semnal de alarmă mai ales pentru cei care sunt mereu frustraţi şi nemulţumiţi, pentru masochişti şi pentru cei care manifestă foarte frecvent sentimente de invidie, îndărătnicie şi rea-voinţă. Este deci foarte probabil ca în acest an (mai precis, în intervalul cuprins între acest moment de hiatus solar și următorul de aceeaşi natură – cel din luna august 2012) să se producă, în cazul celor care nu trăiesc aproape deloc sau mult prea puţin starea de santosha, o confruntare cu şi mai multe neajunsuri, confruntare ce are însă rostul de a-i determina să înţeleagă profund adevăratele lor priorităţi existenţiale.
 
Ascendentul momentului de hiatus se află la sfârşitul Zodiei Gemenilor, ceea ce amplifică pentru întreaga temă astrală rezonanţa cu energiile subtile ale lui akasha tattva (Eterul cel subtil), deoarece, aşa cum fiecare semn zodiacal se află sub incidenţa unei anumite tattva-e dintre cele 4 fundamentale (Pământul subtil, Apa subtilă, Focul subtil şi Aerul subtil), graniţa dintre două semne zodiacale se încadrează preponderent sub incidenţa elementului subtil Eter (akasha tattva). Din punct de vedere astrologic, acest aspect este deosebit de favorabil tuturor acţiunilor de factură spirituală şi este mai puţin favorabil acţiunilor sau proiectelor de natură socială şi materială. În această direcţie, menţionăm că una dintre cele mai importante şi mai eficiente modalităţi de a beneficia de valoarea profund transformatoare a acestei poziţii a Ascendentului este aceea de a urmări de fiecare dată să descoperim substratul spiritual, tainic, al oricărei acţiuni pe care o realizăm. În plus, se poate adăuga aici că finalul zodiei Gemenilor ne îndeamnă să ne desprindem definitiv de tendinţele de împrăştiere şi de zăpăceală mentală care mai pot fi încă destul de active în fiinţa noastră şi să ne lăsăm din ce în ce mai mult ghidaţi de vocea cea tainică a inimii noastre (sau, altfel spus, de intuiţia noastră spirituală).
 
În afară de aspectele pe care le-am prezentat deja, dacă studiem cu multă atenţie astrograma momentului de maxim al hiatusului solar din acest an vom identifica unele conjuncţii* foarte valoroase - ale planetelor Marte, Mercur şi Pluto - cu anumite stele fixe. În astrologia iniţiatică este menţionat faptul că aspectele foarte strânse (a căror toleranţă este sub un grad de arc de cerc) cu anumite stele fixe descriu „fundalul“ pe care se vor desfăşura diferitele evenimente din viitor ce sunt anunţate de celelalte aspecte şi conjuncturi planetare ale temei respective. Iată acum, în finalul analizei noastre referitoare la momentul de hiatus solar al acestui an, natura şi semnificaţiile generale ale acestor conjuncturi speciale
 
Pluto în conjuncţie* cu steaua fixă Kaus Australis
Acesta este un aspect care se produce foarte rar şi care simbolizează începutul unor transformări majore, de ordin general (la scară planetară), ce vor conduce la împlinirea anumitor idealuri spirituale fundamentale. Chiar dacă în momentul de faţă aceste idealuri sunt împărtăşite doar de un grup foarte restrâns de fiinţe umane, această conjuncţie* specială va crea condiţiile favorabile pentru ca în viitorul apropiat să aibă loc fenomenul cunoscut în teoria sistemelor sub numele de „efectul de masă critică“. Aceasta înseamnă că, într-un timp relativ scurt, va putea fi atins acel număr minim necesar de fiinţe umane care, acţionând la unison, se vor orienta împreună, ca un grup unitar, către idealuri divin inspirate şi vor avea astfel un impact foarte mare asupra întregii umanităţi. Subliniem încă o dată faptul că este vorba aici de un fenomen astrologic deosebit de rar, ce anunţă mari transformări spirituale de ordin global!
 
Marte în conjuncţie* cu steaua fixă Canopus
Steaua Canopus, fiind utilizată încă din Antichitate ca punct de reper, a fost supranumită din timpuri străvechi „Farul Universului“, deoarece ea a avut şi are un rol foarte important atât în navigaţia terestră, cât şi (în timpurile moderne) în navigaţia navetelor spaţiale.
 
Conjuncţia* foarte strânsă dintre Marte şi Canopus este deosebit de favorabilă în special pentru cei curajoşi, pentru cei şi cele care manifestă o natură eroică şi care, ascultându-şi şi urmându-şi mereu vocea inimii, privesc fiecare situaţie existenţială, indiferent cât de dificilă ar putea fi ea, ca pe o foarte importantă şansă de transformare spirituală şi de autodepăşire. Acest aspect va amplifica deci puterea de autodepăşire, de obiectivare şi de transcendere a tuturor limitărilor individuale, el fiind în acelaşi timp şi foarte favorabil pentru desprinderea noastră totală şi definitivă de toate relaţiile şi obiceiurile înlănţuitoare şi nefaste.
 
Mercur în conjuncţie* cu Merak
Acest aspect astral special va aduce mult mai multă focalizare şi pace a minţii. Steaua Merak simbolizează în general energia lăuntrică, liniştea interioară, autocontrolul, prudenţa, calităţi care, în conjuncţie* cu influxul subtil al planetei Mercur, se vor manifesta îndeosebi la nivel mental. Această conjuncţie* ne îndeamnă de asemenea (şi totodată ne ajută în acest sens) să ne exprimăm stările şi emoţiile binefăcătoare şi să utilizăm cu mult discernământ şi înţelepciune puterea tainică a cuvintelor – aceasta cu atât mai mult cu cât Mercur se află în conjuncţie* şi cu Luna, aspect care ne va putea amplifica în mod considerabil empatia, capacităţile mentale latente, intuiţia spirituală şi puterea de identificare plenară (samyama) cu aspectele sublime, divine, la care aspirăm cu multă intensitate.
 
Alte aspecte astrale importante
Testele şi încercările acestei perioade care începe odată cu momentul de hiatus solar actual sunt indicate în primul rând de poziţia lui Saturn în semnul zodiacal al Balanţei şi în casa a 4-a. Deoarece planeta Saturn se află acum în poziţia sa de exaltare* (semnul zodiacal Balanţa), aceasta indică faptul că foarte multe fiinţe umane vor reuşi să facă „haz de necaz“ de problemele şi de dificultăţile cu care încă se mai confruntă şi în felul acesta să le depăşească definitiv şi total. Este posibil ca aceste teste şi încercări să se manifeste predominant în sfera familiei; de aceea, ne putem aştepta la un fel de „revoluţie“ a principiilor specifice armonizării relaţiilor cu membrii familiei. Pe de altă parte, influxul subtil saturnian ne va amplifica şi puterea de a ierta, precum şi pe aceea de a ne înlătura radical eventualele complexe de culpabilitate, remuşcările sau resentimentele – aceasta în primul rând în domeniul relaţiilor de familie, dar şi în oricare alt tip de relaţii interumane.
 
Poziţionarea Soarelui, împreună cu planeta Venus, în conjuncţie* cu Nadirul (Fundul Cerului) în cadrul acestei teme astrale întăreşte cele expuse mai sus, accentuând în acelaşi timp şansele fiecărei fiinţe umane de clarificare interioară şi de desprindere de eventualele traume chinuitoare ale trecutului.
 
NOTĂ!
Steaua fixă KAUS AUSTRALIS este situată la 04°59’ în zodia Capricornului.
Steaua fixă Canopus este situată la 15°06’ în zodia Racului.
Steaua fixă Merak este situată la 19°35’ în zodia Racului.
Conjuncţiile* cu stelele fixe se consideră a fi active atunci când toleranţa (aproximarea) lor este de maxim ±1 grad.
 
 
ANALIZA ASTROLOGICĂ A MOMENTULUI OCULT DE HIATUS 2011
 
- completare realizată de astrolog Adrian Ioniță -
- la această analiză s-a folosit sistemul occidental de case egale-
- redactarea finală a textului a fost realizată de profesor yoga Nicolae Catrina -
 
Generalităţi
Ca o primă observaţie de ordin general, am putea spune că influxurile subtile astrale din momentul de hiatus solar de anul acesta sunt (la modul global) mult mai armonioase decât în momentele de hiatus ale anilor imediat precedenţi.
 
Cu toate că astrologia nu se rezumă, desigur, la abordări statistice simplificatoare legate de diferite aspecte planetare şi zodiacale şi, în sine, caracterul aşa-zis „benefic“ sau „malefic“ al diferitelor aspecte astrologice este relativ (un aspect considerat, la modul general, nefavorabil putând aduce transformări importante şi, pe de altă parte, un aspect considerat la modul general favorabil putând conduce uneori la plafonare şi stagnare), putem spune totuşi că, global, harta cerului din momentul de maxim al hiatusului solar al anului astronomic 2011 (21 martie 2011 – 20 martie 2012) este semnificativ mai armonioasă decât cele ale anilor anteriori. Astfel, luând în considerare inter-aspectele principalelor obiecte astrologice (cele 10 „planete“ astrologice, Nodul Nord lunar, Lilith, Ascendentul şi Mijlocul Cerului), anul acesta se evidenţiază 11 aspecte de trigon* (care sunt aspecte eminamente benefice), doar 5 cuadraturi* şi două opoziţii* destul de slabe (acestea fiind aspectele tensionante sau problematice ale temei astrale). Comparativ, la hiatusul solar din 2010 au fost doar 5 trigoane* (aspecte eminamente benefice) şi 7 cuadraturi* şi 5 opoziţii* (aspectele tensionante), la hiatusul anual din 2009 au fost 6 trigoane* şi 8 cuadraturi* – acestea din urmă formând şi un careu în T* -, precum şi 3 opoziţii*, la hiatusul din 2008 au fost 5 trigoane*, 6 cuadraturi* şi 3 opoziţii*, iar la hiatusul din 2007 au fost doar 3 trigoane* şi nu mai puţin de 7 cuadraturi* – acestea formând şi careul în T* -, precum şi 5 opoziţii* (în plus, în 2007 hiatusul s-a aflat şi sub influenţa nefastă a Lunii Pline!).
 
Pe lângă aceste condiţii globale mult mai favorabile, anul acesta hiatusul solar este corelat, printr-o divină sincronicitate, cu noaptea de Shiva Ratri a lunii august, ceea ce indică un moment cu totul excepţional (chiar magic), pentru că este ca şi cum Shiva Însuşi ar impregna, suplimentar, acest hiatus solar anual cu energia Sa transformatoare şi eliberatoare (energia Vidului Beatific transcendent), dând astfel un impuls divin extraordinar întregii perioade următoare.
 
În legătură cu integrarea acestui moment de hiatus solar într-o perioadă mai vastă de timp, putem să ne referim aici la ciclul de 12 ani care este cunoscut în tradiţia taoistă şi în care se consideră că fiecare an este impregnat preponderent cu energia specifică uneia dintre cele 12 zodii, ele însele fiind la rândul lor o expresie a celor 12 kali-uri (sau cuante temporale specifice oricărui proces) din cadrul tradiţiei secrete a şivaismului din Caşmir, aceste energii esenţiale nuanţând fiecare în mod specific energia divină a timpului şi a eternităţii (Kali). Din acest punct de vedere, anul 2011 este „Anul zodiei Peştilor“, adică el este ultimul dintr-un ciclu de 12 ani, anul 2012 fiind deci (şi din acest punct de vedere) un an al unui nou început: „Anul zodiei Berbecului“.
 
„Citind“ din această perspectivă sincronicitatea suprapunerii hiatusului anual cu „Noaptea cea tainică a lui Shiva“ (Shiva Ratri), aceasta ne apare ca un minunat semn divin, care ne evidenţiază faptul că Dumnezeu este alături de noi în acest final de ciclu temporal major ce conduce la un nou început, care se prefigurează odată cu anul 2012 – aşa-zisul an al marilor transformări planetare.
 
Dumnezeu ne arată aşadar prin această sincronicitate că este foarte aproape de noi în această perioadă de mari transformări planetare, invitându-ne totodată să ne împlinim toate eforturile spirituale pe care le-am realizat până acum, în această a 12-a şi cea mai elevată „cuantă temporală“ – simbolic vorbind - (anul Peştilor, 2011-2012), pentru a translata într-un mod excepţional de bun într-un (mereu) nou şi divin început (care este simbolizat, aşa cum am arătat, de „Anul zodiei Berbecului“, 2012).
 
Dar aceasta nu este tot. Anticipând puţin, putem să anunţăm, în avanpremieră, faptul că hiatusul solar de final (7/7) al acestui an astronomic (şi, totodată, cel care marchează începutul anului astronomic următor care, aşa cum am spus, va fi „Anul zodiei Berbecului“) – hiatusul din 20 martie 2012 – va avea (pentru România) Ascendentul tot în semnul zodiacal Berbec şi va decurge (pentru România) chiar la răsăritul Soarelui! (După cum se ştie, deoarece răsăritul Soarelui este începutul unei noi zile astrologice, el corespunde simbolic zodiei Berbecului.) Aceste aspecte reprezintă prin urmare tot atâtea sincronicităţi sau semne divine cât se poate de evidente.
 
Soarele
Revenind acum la analiza astrologică a momentului de hiatus solar din 2011, mai putem remarca un aspect foarte important, şi anume faptul că Soarele (a cărui poziţie zodiacală determină de fapt momentul de hiatus solar – adică putem spune că hiatusul solar este un hiatus al mersului aparent al Soarelui prin zodiac), pe lângă faptul că este „împreună cu Luna“ (datorită simultaneităţii hiatusului solar cu momentul de Shiva Ratri al lunii august), face şi aspecte deosebit de intense şi de favorabile, fiind încadrat într-un triunghi major* cu Jupiter („Marele Benefic“ al sistemului nostru solar) şi cu Pluto (care aduce o stare globală de transformare profundă) şi făcând o conjuncţie* cu Venus („Micul benefic“ al sistemului nostru solar, care este în legătura cu Iubirea şi Armonia). Toate acestea constituie împreună un influx astral complex şi extraordinar de benefic, ce indică transformarea profundă, în primul rând prin iubire (conjuncţia* Soare-Venus) şi prin integrarea armonioasă a legilor divine (triunghiul* Soare-Jupiter), şi facilitează în acelaşi timp (tot datorită triunghiului* Soare-Jupiter) împlinirea menirii spirituale (Jupiter este în legătură cu Marea Putere Cosmică Matangi, care, aşa cum menţionează tradiţia tantrică, ne poate ajuta într-un mod decisiv să ne împlinim menirea noastră spirituală).
 
În plus, un alt element minunat al acestei conjuncturi astrologice este acela că hiatusul solar se va produce chiar la ora planetară a Soarelui (care este atât de bine aspectat, după cum am arătat anterior). Tot Soarele este şi guvernatorul întregii teme astrale, împreună cu Mercur, cu care se află şi în recepţie mutuală* (adică îşi guvernează reciproc domiciliile, combinându-şi astfel energiile subtile): Soarele se află în semnul Fecioarei, zodie guvernată de Mercur, care se află în semnul Leului (zodie guvernată de Soare).
 
Putem concluziona aşadar că Soarele va manifesta în acest moment de hiatus o amprentă divină foarte puternică şi, dacă ţinem cont de faptul că la modul general toate momentele de hiatus (sau, altfel spus, de discontinuitate) sunt în strânsă legătură cu sfera de forţă a Marii Puteri Cosmice a stopării răului şi a fascinaţiei divine, Bagalamukhi, ne putem da seama cu uşurinţă că acest moment de oprire (discontinuitate) poate fi integrat de noi, ca yoghini, şi ca un moment de impunere a forţei spirituale solare şi de triumf al Binelui Divin asupra tot ceea ce mai este încă rău şi pervers - atât în fiinţa noastră, cât şi la nivelul întregii planete.
 
Ascendentul
Ascendentul momentului de hiatus solar din acest an se află în semnul zodiacal Gemeni, pe cuspidă* cu zodia Racului. Această poziţionare amplifică suplimentar rezonanţa akasha-ică a momentului de hiatus solar, deoarece, aşa cum se ştie, fiind de fapt zone de tranziţie, cuspidele* rezonează cu akasha tattva. Ascendentul în Gemeni manifestă influxul subtil astral al comunicării şi al energiilor mentale elevate, armonioase, sattva-ice. Cuspida* (sau „graniţa“) zodiei Gemenilor cu zodia Racului se referă în primul rând la acea tranziţie akasha-ică ce aduce o stare de echilibru între mental (Gemeni) şi sentiment (Rac). Şi, ca printr-un alt act de magie divină ce binecuvântează, am putea spune, acest moment astral al hiatusului solar, guvernatorii acestor două zodii (Gemeni şi Rac) – Mercur şi, respectiv, Luna – sunt în conjuncţie* în zodia Leului, adică sub guvernarea Soarelui, aceasta evidenţiind faptul că intelectul şi sentimentele sunt perfect unificate din punct de vedere spiritual.
 
Ascendentul temei face şi un aspect intens cu Neptun şi cu Mijlocul Cerului (care se află amândouă în conjuncţie*). Mijlocul Cerului este, după cum se ştie, punctul cel mai elevat dintr-o temă astrală, el indicând cea mai înaltă realizare spre care ne orientează influxul astral complex din acel moment şi loc. Conjuncţia* Mijlocului Cerului la momentul de maxim al hiatusului solar, pentru localitatea Costineşti, România (unde va avea loc meditaţia excepţională în Spirală Yang® cu ocazia hiatusului solar), cu Neptun (care mai este numită şi planeta Iubirii Divine) ne revelează adevăratul ideal spre care suntem invitaţi să ne orientăm şi spre care putem să ascensionăm cu multă forţă dacă vom fi suficient de deschişi din punct de vedere spiritual în acest moment de hiatus, care ne va impregna întreaga evoluţie viitoare (sau cel puţin până la următorul hiatus solar – cel din august 2012). Trigonul* planetei Neptun cu Ascendentul arată că energia specifică Ascendentului poate fi în mod foarte armonios direcţionată spre realizarea cât mai plenară a Iubirii Divine în acest moment de hiatus solar.
 
Alte aspecte benefice
Saturn se află în exaltare* în semnul Balanţei, aceasta fiind cea mai favorabilă poziţie zodiacală a lui Saturn. Influxul subtil saturnian care modulează acum, suplimentar, şi energiile armonioase şi profund echilibrante specifice zodiei Balanţei aduce armonia în relaţii şi maturitatea în integrarea tuturor relaţiilor noastre potrivit legilor divine. Saturn este în acelaşi timp în trigon* cu conjuncţia* Lună – Mercur din zodia Leului, despre care am vorbit deja, ceea ce accentuează imboldul către comunicare şi colaborare armonioasă cu ceilalţi.
 
Foarte activă este în această temă astrală a hiatusului solar şi sfera subtilă de forţă a lui Jupiter. Într-adevăr, Jupiter face cele mai multe aspecte cu celelalte planete (triunghiuri* cu Soarele, Venus şi Pluto, despre care am vorbit; sextil* cu Marte, care aduce o orientare pozitivă acţiunilor noastre, precum şi o cuadratură* slabă cu Luna). Jupiter se află în casa a 11-a, casa grupurilor spirituale, a idealurilor spirituale sublime şi a fraternităţii spirituale. În plus, Jupiter semnificând, în cadrul temei astrale, şi Ghidul spiritual, aceasta evidenţiază, în influxul astral al momentului de hiatus, prezenţa unui aspect activ de oferire a ghidării şi a învăţăturii spirituale, precum şi de protector al legii şi armoniei divine – aspecte pe care le manifestă un Ghid spiritual autentic.
 
Aspecte defavorabile
 
Marte în cuadratură* cu Saturn
Aspectele pe care am putea să le catalogăm ca fiind nefavorabile sau tensionante sunt legate în primul rând de poziţionarea planetei Marte în casa 1 în zodia Racului (semn în care Marte se află în cădere*), precum şi cuadratura* lui Marte cu Saturn. Pentru a contracara aceste aspecte sunt necesare în primul rând perseverenţă şi tenacitate în orice acţiune benefică, precum şi organizarea justă a acţiunilor noastre binefăcătoare.
 
Uranus în cuadratură* cu Pluto
Un alt aspect aşa-zis tensionant, dar care poate avea şi profunde semnificaţii de transformare spirituală, este cuadratura* Uranus – Pluto. Acesta este un aspect astral foarte influent şi, chiar dacă l-am abordat doar în finalul acestei succinte analize astrologice, el are o influenţă foarte mare şi prin faptul că durează foarte mult (de altfel, despre acest aspect s-a mai scris şi în contextul hiatusului solar de anul trecut). Aspectul se realizează de mai multe ori pe parcursul a aproximativ 10 ani (2008 – 2018) şi prezintă 7 momente de producere a lui cu maximă exactitate, primul dintre acestea fiind în iunie 2012 şi ultimul în martie 2015. Anul acesta (în luna august) el are o precizie de 1 grad.
 
Cuadratura* de faţă este legată de necesitatea unor transformări profunde (aspect legat de sfera subtilă planetară a lui Pluto), care trebuie realizate într-un mod intens, radical şi rapid (aspecte legate de sfera subtilă planetară a lui Uranus). Aceste transformări vizează întreaga umanitate (Uranus şi Pluto sunt planete transpersonale), dar cu siguranţă că se vor reflecta şi la nivel individual. Am putea spune chiar că este vorba aici de un aspect ce va distruge din temelii, în 7 „lovituri“ (care corespund celor 7 aspecte de maximă exactitate pe care le fac cele două planete în aceşti ani) tot ceea ce este încă anarhic în sfera ierarhiilor sociale şi a falselor valori, tot ceea ce contravine binelui şi armoniei divine. Pentru a depăşi cu bine cuadraturile* în general – şi această cuadratură* în special – este necesar să renunţăm (să ne detaşăm) cât mai complet de tot ceea ce este vechi şi limitator, în favoarea unei regenerări divine ce va decurge atât la nivel individual, cât şi la nivel social şi la nivel planetar.
 
Poziţia lui Uranus în momentul hiatusului solar din anul acesta este însă foarte deosebită, ea particularizându-se îndeosebi în cadrul acestei cuadraturi*, care durează mult timp. Într-adevăr, Uranus este planeta cea mai „înaltă“ în tema astrală a hiatusului actual (altfel spus, ea se situează în cea mai înaltă poziţie pe astrogramă) şi se află în casa a 10-a. Aceasta înseamnă că, începând cu acest moment de hiatus, toţi cei deschişi din punct de vedere spiritual, lucizi şi curajoşi îşi vor putea asuma cu şi mai multă forţă menirea spirituală şi vor putea ajuta într-un mod şi mai eficient la trezirea societăţii actuale din starea de „adormire“ spirituală în care ea se complace. Cuadratura* lui Uranus în casa a 10-a, în punctul cel mai înalt al temei astrale, ar putea fi simbolizată, într-un anumit sens, şi de sabia cu care Marea Putere Cosmică Chinnamasta retează fulgerător (aspect legat de sfera subtilă de forţă a lui Uranus) răul şi ignoranţa, producând astfel o transformare spirituală profundă şi ireversibilă (aspect legat de sfera subtilă de forţă a lui Pluto).
 
Corelat cu această comparaţie tradiţională, mai putem evidenţia şi poziţia zodiacală a lui Uranus, care din luna martie anul curent a intrat în zodia Berbecului, unde va rămâne aproximativ 7 ani. Această poziţionare a lui Uranus (care este o planetă cu caracter intens masculin, dinamic, spontan, electric) în zodia (la rândul ei solară, dinamică şi plină de forţă masculină) a Berbecului va susţine foarte mult actele de curaj, de impetuozitate şi de dinamism, acţiunile benefice rapide şi eficiente şi ne poate duce şi ea cu gândul la manifestările specifice Marii Puteri Cosmice Chinnamasta, ce acţionează prin „lovituri“ de regulă imprevizibile şi fulgerător transformatoare! Aşadar, am putea spune că atât influenţa acestei cuadraturi*, cât şi poziţia lui Uranus în Berbec susţin din plin trezirea şi amplificarea considerabilă, în fiecare dintre noi, a stării de eroism spiritual.
 
GLOSAR
Careul în T = Configuraţie planetară alcătuită dintr-o opoziţie şi două cuadraturi. Planeta care face aceste cuadraturi cu cele două planete aflate în opoziţie poartă numele de „planetă-focar“, fiind cea mai puternică planetă a temei respective.
 
Cădere = Situaţia în care o planetă se află în semnul zodiacal opus aceluia în care ea este exaltată (vezi şi Exaltare).
 
Configuraţiile planetare = Relaţiile dintre cel puţin trei planete, care acoperă întreaga suprafaţă a cercului zodiacal, angrenând cel puţin trei semne zodiacale (sau trei Case astrologice) şi care formează un model geometric bine definit.
 
Conjuncţia = Două sau mai multe planete între care distanţa este cuprinsă între 0° şi ± 8°.
Cuadratura sau pătratul = Două sau mai multe planete aflate la distanţă de 90° una de cealaltă, într-un orb de ± 8°.
 
Domiciliul diurn = semnul zodiacal de polaritate pozitivă, masculină, yang, în care planeta guvernatoare şi, la modul general, orice planetă care îl tranzitează se manifestă solar, emisiv, dinamic.
 
Domiciliul nocturn = semnul zodiacal de polaritate negativă, feminină, yin, în care planeta guvernatoare şi, la modul general, orice planetă care îl tranzitează se manifestă lunar, receptiv, contemplativ.
 
Exaltare = Situaţia în care o planetă se află într-un semn zodiacal în care influenţa ei subtilă este întărită (amplificată) de energia predominantă a semnului respectiv. Spre exemplu: Soarele este în exaltre în semnul Berbecului, Luna este în exaltare în semnul Taurului, Venus este în exaltare în semnul Peştilor etc.
 
Opoziţia = Două sau mai multe planete aflate la 180° distanţă una de cealaltă, într-un orb de ± 8°.
 
Orb = Toleranţa de grade (plus sau minus) faţă de punctul de maxim al unui aspect făcut de două sau mai multe planete aflate în relaţie directă.
 
Piramida sau Marele Triunghi = Configuraţie planetară care conţine trei planete dispuse la 120° distanţă una de alta, fiecare aflându-se în semnele aceluiaşi element.
Recepţia mutuală = Situaţia în care două planete se află, fiecare, în semnul (sau domiciliul) celeilalte.
 
Septilul = Două sau mai multe planete aflate la 51°42’ (mai precis 360°/7) distanţă una de cealaltă, într-un orb de ± 1°. El anunţă de regulă un eveniment care poate fi eventual diminuat ca intensitate prin intermediul unor anumite acţiuni sau integrări spirituale, dar care este extrem de dificil de evitat.
 
Sextilul = Două sau mai multe planete aflate la distanţă de 60° una de cealaltă, într-un orb de ± 4°.
 
Trigonul sau triunghiul = Două sau mai multe planete aflate la distanţă de 120° una de cealaltă, într-un orb de ± 8°.
 
Cuspida = linia de demarcație, pe cercul zodical, dintre două zodii consecutive - care indică poziția de 30° pentru zodia care se încheie, respectiv 0° pentru zodia care începe.
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga