Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
PROGRAMUL TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - 1 august – 4 septembrie - Costineşti 2011 (11-20 august)

 

JOI, 11 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Audiere Conferinţă Transă (3), durata 05h57m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.
Se va reaudia conferinţa despre transă din 30 august 2007 şi prima parte din conferinţa despre transă din 31 august 2007. Pentru a putea participa la iniţiere, este necesar ca cei care au mai puţin de 12 ştampile pe legitimaţia specială de iniţiere în transă să fie prezenţi la această reaudiere.
 
08:00 – 12:15  Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă: „Misterele stărilor benefice de transă care sunt induse conştient“ (3)

12:30 – 13:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Comuniune spirituală cu Împărăţia Tatălui Ceresc – Dumnezeu

13:05 – 13:50  Audiere – continuare

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Jofiel

14:40 – 15:40  Audiere – continuare

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Comuniune spirituală cu Împărăţia Tatălui Ceresc – Dumnezeu

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:30 – 13:57  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Jofiel - Arhanghelul Frumuseţii celei copleşitoare a lui Dumnezeu” (înregistrare audio)
Arhanghelul Jofiel este inspiratorul şi protectorul artelor iniţiatice, sublime, divine şi totodată el este inspiratorul tuturor manifestărilor care urmăresc să redea frumuseţea dumnezeiască, mai ales atunci când ea este considerată ca fiind o cale spirituală ce ne deschide sufletul şi fiinţa către Dumnezeu, prin intermediul frumuseţilor pure, sublime, divine. Numele acestui Arhanghel, Jofiel, înseamnă în traducere românească: „frumuseţea cea copleşitoare a lui Dumnezeu“. Tocmai din această cauză, Arhanghelul Jofiel este în permanenţă inspiratorul, ghidul, protectorul tuturor artiştilor geniali şi el îi impulsionează în felurite moduri să perceapă frumuseţea sublimă, pură, arhetipală a anumitor aspecte ale Creaţiei lui Dumnezeu.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Jofiel

EXEMPLIFICARE AMOROASĂ
Exemplificare subtilă, realizată la unison, cu starea de continenţă amoroasă®
Exemplificarea va putea fi angrenată de fiecare cuplu acasă

Exemplificarea subtilă amoroasă cu starea de continenţă sexuală®, realizată prin transfigurare şi fuziune amoroasă cu fiinţa iubită, într-un cuplu polar opus, iubit - iubită (exemplificarea va putea fi angrenată, ca de obicei, de fiecare cuplu acasă) este consacrată punerii în stare de rezonanţă ocultă®, benefică, inefabilă cu sfera infinită de forţă a Marii Puteri Cosmice Tripura Sundari.
În prealabil, la ora 08:00 se administrează sublingual următorul amestec de plante: 2g ginseng, 3g busuioc, 15g polen.

17:00 – 17:10 Consacrare realizată către Marea Putere Cosmică Tripura Sundari
17:10 – 17:20 Transfigurarea reciprocă a celor doi iubiţi
17:20 – 19:40 Jocul erotic-amoros propriu-zis
19:40 – 20:00 Oprirea jocului erotic-amoros şi postludiul
20:00 – 20:30 Meditaţia de sublimare a energiilor rezultante

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea profundă şi copleşitoare de mister care Îl revelează pe Dumnezeu
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Spectacol spiritual-artistic 
Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

22:00 – 02:30  Spectacol spiritual-artistic concurs, cu premii, organizat de Grupul Ezoteric Shakti® „Shravana” din Cluj intitulat „Misterul fascinant al feminităţii”, cu participarea grupului de teatru iniţiatic „Esotera Artis” din Braşov şi a grupului spiritual-artistic de dans sacru din Cluj

Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
Vizionare seria A (4 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
03:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (4 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
03:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


VINERI, 12 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Înscrieri pentru Iniţiere Indra (1)
Înscrierea se face conform programului Comandamentului.

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Audiere Conferinţă Transă (4), durata: 10h23m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.
Se vor reaudia: partea a doua a conferinţei despre transă din 31 august 2007 şi conferinţele despre transă din 1 şi 2 septembrie 2007. Pentru a putea participa la iniţiere, este necesar ca cei care au mai puţin de 14 ştampile pe legitimaţia specială de iniţiere în transă să fie prezenţi la această reaudiere.

08:00 – 12:15   Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă: „ Misterele stărilor benefice de transă care sunt induse conştient “ (4)

12:30 – 13:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Manifestarea intensă, fermă şi tenace a credinţei de nezdruncinat în Dumnezeu
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

13:05 – 13:50  Audiere - continuare

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Raziel

14:35 – 20:00 Audiere – continuare

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Manifestarea intensă, fermă şi tenace a credinţei de nezdruncinat în Dumnezeu

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:35 – 13:56  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Raziel - Arhanghelul Misterului celui teribil al lui Dumnezeu” (înregistrare audio)

Arhanghelul Raziel este Arhanghelul revelării tainelor dumnezeieşti celor care sunt pregătiţi să le primească. El este cel care le dăruieşte fiinţelor umane ce sunt apte să le recepteze, cunoaşterea tainică şi înţelepciunea divină şi face să se reveleze în universul lăuntric al fiinţelor umane starea inefabilă, extatică de mister dumnezeiesc iluminator. Arhanghelul Raziel este totodată un ghid excepţional, sau altfel spus o călăuză spirituală, ce infuzează în fiinţele umane pregătite Graţia Divină, care le poate ajuta într-un mod tainic să înţeleagă cu ajutorul intuiţiei, atât feluritele aspecte ezoterice, cât şi pe cele metafizice. Arhanghelul Raziel este şi rămâne un protector divin infailibil pentru toate fiinţele umane care aspiră sincer, cu fervoare la o cunoaştere profundă şi directă a tainelor dumnezeieşti.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Raziel

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Experienţa spirituală profundă, indescriptibilă şi copleşitoare a descoperirii existenţei tainice a lui Dumnezeu
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
Vizionare seria A (5 din 10)
 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (5 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


SÂMBĂTĂ, 13 AUGUST

ACTIVITATE SPIRITUALĂ
Grup spiritual Kalachakra (1) 
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei de curs de yoga.
La această manifestare pot participa toţi cursanţii yoga din anii de curs 9 - 22!
08:00 – 12:00 Întâlnire grup spiritual Kalachakra:Ceremonie spirituală de invocare a graţiei divine a Regelui Lumii din Shambala şi a divinităţilor principale din tradiţia Kalachakra Tantra pentru pace şi spiritualizare planetară

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Audiere Conferinţă Transă (5), durata: 07h04m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.
Se vor reaudia conferinţele despre transă prezentate prima dată în cadrul Simpozionului de la Herculane 2008. Pentru a putea participa la iniţiere, este necesar ca cei care au mai puţin de 15 ştampile pe legitimaţia specială de iniţiere în transă, precum şi cei care au numai 15 ştampile (a 15-a fiind cu tuş roşu) să fie prezenţi la această reaudiere.

08:00 – 12:15 Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Misterele stărilor benefice de transă care sunt induse conştient“ (5)

12:30 – 13:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu Mintea infinită a lui Dumnezeu (Maha Ajna Chakra)

13:05 – 13:50  Audiere - continuare

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Uriel

14:35 – 16:40  Audiere – continuare

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu Mintea infinită a lui Dumnezeu(Maha Ajna Chakra)

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:35 – 13:55  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Uriel – Arhanghelul Luminii celei tainice a lui Dumnezeu” (înregistrare audio)

Arhanghelul Uriel este considerat de către marii iniţiaţi ca fiind unul dintre cei mari înţelepţi Arhangheli, care evidenţiază în permanenţă o uimitoare înţelepciune practică, ce este cu totul ieşită din comun. El este considerat ca fiind unul dintre cei mai inventivi Arhangheli. Arhanghelul Uriel ne inspiră şi ne revelează, prin intermediul unor vise inspiratoare, profund semnificative, care sunt cele mai înţelepte modalităţi, care sunt soluţiile optime, geniale de rezolvare rapidă a celor mai dificile situaţii şi care, prin intermediul creativităţii sale pline de înţelepciune, pot fi apoi transformate în experienţe net superioare. Arhanghelul Uriel este supranumit uneori, deloc întâmplător, Arhanghelul păcii divine.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Uriel

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® cu inducţia stării de Eliberare spirituală prin Miracol divin (1)

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 18:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă!

17:00 – 18:00  Intrarea în şirurile zodiacale
18:00 – 19:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

19:00 – 20:45  MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu energia subtilă a Înţelepciunii Dumnezeieşti, complete, profunde şi fără egal
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
23:00 – 01:00  Vizionare


DUMINICĂ, 14 AUGUST

INITIERE „INDRA”
Înscrieri pentru Iniţiere Indra (2)
Înscrierea se face conform programului Comandamentului.

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă Indra (partea 1 din 2), durata 03h10m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Atenţie! Este obligatorie prezenţa la această conferinţă pentru a putea primi iniţierea în mantra lui Indra. Se vor reaudia conferinţele despre Indra prezentate prima dată în cadrul Simpozionului de la Costineşti 2008.
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra sau transmite. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmitere audio-video, telefoane mobile etc.). La această conferinţă se pot lua notiţe.

10:00 – 13:10  Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Indra - conducătorul divin al tărâmului spiritual al fiinţelor zeieşti“ (1)

13:30 – 13:57  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Rafael – Mesagerul puterii tainice tămăduitoare a lui Dumnezeu” (înregistrare audio)

Arhanghelul Rafael este agentul sau, altfel spus, mesagerul puterii tainice tămăduitoare a lui Dumnezeu. Arhanghelul Rafael este un inspirator al rugăciunilor pe care fiinţele umane ce au probleme de sănătate le fac pentru vindecarea lor, el este un Arhanghel al iubirii, al bucuriei, al chibzuinţei, al luminii divine, al ştiinţei tainice a vindecării şi al cunoaşterii depline a secretului regenerării divine şi al reîntineririi prin intermediul energiei subtile sublime a regenerării, care se manifestă întotdeauna din plin, atât în trupul, cât şi în fiinţa celor care sunt tineri. Arhanghelul Rafael este şi rămâne un maestru neîntrecut al regenerării şi al restaurării vieţii fiinţelor umane, al redobândirii armoniei şi echilibrului, atunci când acestea au fost afectate.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Rafael

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea divină de amabilitate

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:30 – 13:57  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Rafael – Mesagerul puterii tainice tămăduitoare a lui Dumnezeu” (înregistrare audio)

Arhanghelul Rafael este agentul sau, altfel spus, mesagerul puterii tainice tămăduitoare a lui Dumnezeu. Arhanghelul Rafael este un inspirator al rugăciunilor pe care fiinţele umane ce au probleme de sănătate le fac pentru vindecarea lor, el este un Arhanghel al iubirii, al bucuriei, al chibzuinţei, al luminii divine, al ştiinţei tainice a vindecării şi al cunoaşterii depline a secretului regenerării divine şi al reîntineririi prin intermediul energiei subtile sublime a regenerării, care se manifestă întotdeauna din plin, atât în trupul, cât şi în fiinţa celor care sunt tineri. Arhanghelul Rafael este şi rămâne un maestru neîntrecut al regenerării şi al restaurării vieţii fiinţelor umane, al redobândirii armoniei şi echilibrului, atunci când acestea au fost afectate.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Rafael

ACTIVITATE SPIRITUALĂ
Grup spiritual Kalachakra (2) 
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei de curs de yoga.
La această manifestare pot participa toţi cursanţii yoga din anii de curs 9 - 22!

15:00 – 17:30 Întâlnire grup spiritual Kalachakra. Conferinţă cu tema:Esenţa practicii meditative în Dzogchen”, susţinută de instructor yoga Cristian Ţurcanu. În finalul conferinţei va fi realizată o exemplificare spirituală, susţinută de Ghidul nostru Spiritual, cu tema: „Trekcho – practica fundamentală de integrare a stării de contemplativitate în activitatea zilnică

PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea tainică de tinereţe spirituală, care ne face să trăim revelaţia eternităţii
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Spectacol spiritual-artistic 
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!

22:00 – 23:40  Spectacol spiritual-artistic susţinut de Teatrul iniţiatic „Sophrozin”, intitulat: „Vecinul de sus ... sau ... Într-o oră sunt bărbat”

Spectacolul spiritual-artistic „Vecinul de sus ... sau ... Într-o oră sunt bărbat” este un spectacol-mesaj despre armonia şi fericirea care pot fi atinse în cadrul unui cuplu iubit-iubită şi despre feluritele „bariere” (cum sunt rutina sau concepţiile greşite) pe care societatea actuală le pune în calea realizării unei relaţii împlinitoare de cuplu. Spectacolul ne reaminteşte cu simplitate despre ajutorul, adeseori neaşteptat, pe care-l primim mai mereu, atunci când urmărim să realizăm ceva binefăcător, de la ... „Vecinul de sus”. In plus, reprezentaţia artistică ne sugerează, cu umor, anumite soluţii simple pentru învingerea feluritelor obstacole ce pot să apară pe calea realizării unei relaţii de cuplu armonioase, bazate pe iubire, transfigurare şi continenţă amoroasă®.

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare specială (1) 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 01:00  Vizionarea filmului „Biblioteca divină”

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Vizionare Relatări Transă (6), durata: 07h20m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Pentru a putea participa la iniţierea din data de 16 august 2011 este obligatorie prezenţa şi la această conferinţă. Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra sau transmite. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Se vor viziona relatările despre transă ale colegilor care au participat la inducţiile în starea benefică de transă romantică din anii 2008, 2009, 2010.

16:40 – 20:45 Vizionare înregistrare relatări

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea tainică de tinereţe spirituală, care ne face să trăim revelaţia eternităţii
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

21:35 – 01:00  Vizionare înregistrare relatări – continuare


LUNI, 15 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă Indra (partea 2 din 2), durata 08h00m 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Atenţie! Este obligatorie prezenţa la această conferinţă pentru a putea primi iniţierea în mantra lui Indra. Se vor reaudia conferinţele despre Indra prezentate prima dată în cadrul Simpozionului de la Costineşti 2008.
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra sau transmite. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmitere audio-video, telefoane mobile etc.). La această conferinţă se pot lua notiţe.

08:00 – 13:40  Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Indra - conducătorul divin al tărâmului spiritual al fiinţelor zeieşti“ (2)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Sandalfon

14:40 – 17:00  Audiere – continuare

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune spirituală profundă cu Fecioara Maria

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:30 – 13:57  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată:Arhanghelul Sandalfon - Arhanghelul Duhului Sfânt” (înregistrare audio)

Arhanghelul Sandalfon este supranumit Arhanghelul Duhului Sfânt. Pe acele fiinţe umane care îl invocă într-un mod ferm, Arhanghelul Sandalfon le ajută să-şi integreze sufletul în cadrul puterilor dumnezeieşti şi al minunăţiilor divine ce sunt în permanenţă prezente în Creaţia lui Dumnezeu, iar dacă sufletul acelor fiinţe umane nu este trezit, le ajută să şi-l trezească. Arhanghelul Sandalfon impulsionează într-un mod constant întreaga umanitate, orientând-o către descoperirea energiei subtile, sublime a iubirii divine nesfârşite. Arhanghelul Sandalfon este un principal mesager al lui Dumnezeu, care printre alte sarcini ale sale, o are şi pe aceea că el colectează, am putea spune, toate rugăciunile sincere, pline de iubire, pline de credinţă, pure ale fiinţelor umane şi apoi le aduce şi le prezintă în faţa lui Dumnezeu, pentru ca ulterior Dumnezeu să le analizeze cu perfecta Sa luciditate şi cu înţelepciunea Sa fără egal, urmând ca după aceea El şi numai El să răspundă într-un anume fel la acele rugăciuni.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Sandalfon

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIILOR ÎN SPIRALĂ
Meditaţii în Spirală Yin®, Spirală Yang® şi în Spirală Yin® şi Spirală Yang® unificate 

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la aceste meditaţii este permisă doar până la ora 18:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă! La formarea Spiralei Yin® participă doar femeile, iar la formarea Spiralei Yang® participă doar bărbaţii! Spirala Yin® şi Spirala Yang® se formează în acelaşi interval de timp!

17:30 – 18:00  Intrarea în şirurile zodiacale
18:00 – 19:00  Formarea celor două spirale

În cazul Spiralei Yin®, toate participantele vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic Yin (lunar (-)), profund purificator, benefic, receptiv, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul precis de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yin®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul de mişcare a acelor de ceasornic, al acestui vortex energetic benefic Yin (-), lunar, (THA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi pe cât posibil să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yin®. Nu uitaţi că întotdeauna exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YIN!).
Acest mod subtil de operare şi mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic YIN, lunar, (-), profund purificator, benefic, receptiv, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yin®, (-), lunare, (THA) rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” profesor yoga Gregorian Bivolaru

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

19:00 – 21:45  Meditaţie realizată în Spirală Yin®, meditaţie realizată în Spirală Yang® şi meditaţie realizată în Spirală Yin® şi Spirală Yang® unificate. Meditaţiile sunt susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg.

22:00 – 22:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu energia subtilă tainică a Umilinţei Dumnezeieşti, misterioasă, fără încetare egală cu ea însăşi, profundă, deplină şi unică
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria A (6 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (6 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


MARŢI, 16 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de Transă  romantică (1) – inducţia stării 

Accesul este permis în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face cel târziu până la ora 07:30!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.

08:00 – 15:45 Inducţie susţinută în mod subtil telepatic de către Grieg; Inducţia stării benefice de transă romantică

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
16:15 – 16:45  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de transă extatică plenar integratoare în realitatea tărâmurilor astrale paradiziace
 
PROGRAM SPIRITUAL DE SEARĂ
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea inefabilă de sinestezie spaţio-temporală
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011
 
INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Inducţie în starea benefică de Transă  romantică (1) – ieşirea din stare 

Accesul este permis în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Intrarea se va face până cel târziu la ora 23:30!
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Atenţie! La această activitate este recomandat să nu veniţi cu genţi şi bagaje voluminoase!

00:00 – 00:30 Ieşirea din starea benefică de transă romantică
00:35 – 00:50  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria A (7 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (7 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


MIERCURI, 17 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Înscrieri pentru Iniţiere Svarga Loka
Înscrierea se face conform programului Comandamentului.

INITIERE „INDRA”
Iniţiere în mantra lui Indra 

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Pentru a putea participa la iniţiere este necesar să aveţi 3 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra”.Atenţie! Accesul se face în ordinea sosirii, până cel târziu la ora 10:30.
Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc. Atenţie! La această activitate este recomandat să nu veniţi cu genţi şi bagaje voluminoase!

09:00 – 11:00 Iniţiere specială în mantra fiinţei divine cereşti a lui Indra

ACTIVITATE SPIRITUALĂ SPECIFICĂ PENTRU FEMEI
Grup Ezoteric Shakti® 
Accesul este permis numai femeilor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de participare în cadrul Grupului Ezoteric Shakti® Venus România.
Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste întâlniri nu se vor înregistra, transmite sau nota. Nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).

09:30 – 13:30 Întâlnire specială a participantelor din cadrul Grupurilor Ezoterice Shakti® Venus România, cu tema: „ Relatări excepţionale ale unor femei care au trăit stări de extaz amoros (Samadhi) ”. Întâlnirea este coordonată de Aida Călin.

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea inefabilă de comuniune spirituală profundă cu natura intimă a lui Indra
 
INIŢIERE „INDRA”
Meditaţie Laya yoga, urmată de relatări

Accesul este permis în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii, doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”.! Pentru a putea participa la această meditaţie este necesar să aveţi 4 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra”.

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea inefabilă de comuniune spirituală profundă cu natura intimă a lui Indra
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:45 – 15:45  Meditaţie specială: Laya yoga cu mantra secretă a lui Indra

15:50 – 16:20  Relatări
Relatările persoanelor care doresc să împărtăşească, cu acest prilej, experienţa lor spirituală celorlalţi vor fi înregistrate video de către echipa foto-video a Comandamentului.

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Prima seară a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu nici unfel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 19:30, se va continua în intervalul 20:15 – 22:00 şi apoi se va relua după ora 22:30.

19:30 – 20:15 Integrarea spirituală a spectacolului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie!
În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

20:20 – 21:50  Concursul „Miss Shakti- Costineşti 2011”

22:00 – 22:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Misterul Eternului Feminin
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

22:35 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare


JOI, 18 AUGUST

INITIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka”, (partea 1 din 6) – durata: 05h15m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Atenţie! Informaţiile prezentate la acestă conferinţă nu se vor înregistra sau transmite. Prin urmare, la audierea acestei conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.). La această conferinţă se pot lua notiţe.
Se vor reaudia: expunerea din 21 august 2009 şi expunerea din 22 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 7 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere.

08:15 – 13:30  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Svarga Loka – Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti “ (1)

ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Activitate specială de ayurveda (1)

Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de ayurveda.

08:30 – 11:00 Întâlnire internaţională de pregătire pentru lectorii de ayurveda, coordonată de Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
11:30 – 13:45  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată:Despre prostie“ - partea 1 (durata 2h15m)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală profundă cu marele yoghin Sri Aurobindo
Citiți   Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:40 – 16:20  Conferinţă susţinută de instructor yoga Marin Ion, intitulată
: „Detaşarea în iubire

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 2-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 19:30, se va continua în intervalul 20:15 – 22:00 şi apoi se va relua după ora 22:30.

19:30 – 20:15 Integrarea spirituală a spectacolului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

20:20 – 21:50  Concursul „Miss Shakti- Costineşti 2011”

22:00 – 22:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea superioară de autoritate spirituală, ce se naşte din responsabilitate
 
22:35 – 01:00 Concursul „Miss Shakti Costineşti 2011” – continuare


VINERI, 19 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka” (partea 2 din 6) – durata: 04h34m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Se va reaudia expunerea din 23 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 8 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere.

09:00 – 13:35  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Svarga Loka – Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti “ (2)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală profundă cu marele înţelept şi eliberat Babaji
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011
 
ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Activitate specială de ayurveda (2)
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de ayurveda.

08:30 – 11:00 Întâlnire internaţională de pregătire pentru lectorii de ayurveda, coordonată de Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală profundă cu marele înţelept şi eliberat Babaji

14:35 – 16:50  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată
: „Despre prostie“ - partea 2 (durata 2h15m)

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG® 
Meditaţie în Spirală Yang® cu inducţia stării de Eliberare spirituală prin Miracol divin (2)

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţiile în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 18:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă!

17:00 – 18:00  Intrarea în şirurile zodiacale
18:00 – 19:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

19:00 – 20:45  MEDITAŢIE ÎN SPIRALĂ YANG® URMATĂ DE INDUCŢIA STĂRII DE ELIBERARE SPIRITUALĂ PRIN MIRACOL DIVIN, susţinute în mod subtil-telepatic de către Grieg

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea suverană de nedeterminare absolută, ce caracterizează în eternitate existenţa tainică a lui Dumnezeu
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL
23:00 – 00:30  Prezentarea tematică susţinută de Emanuel Enache, intitulată:O incursiune anticipativă în vremurile viitoare apropiate, profeţite de clarvăzătoarea Vanga, de înţeleptul indian Sundar Singh şi de alte fiinţe inspirate de către Dumnezeu, referitoare la îndeplinirea cu succes divin a Misiunii spirituale de excepţie a României, prin Graţia şi Voinţa Divină Atotputernică a lui Dumnezeu” (partea a 2-a – continuarea prezentării tematice din 4 mai 2011)

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare seria A (8 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (8 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.


SÂMBĂTĂ, 20 AUGUST

INIŢIERE „INDRA”
Audiere Conferinţă „Svarga Loka” (partea 3 din 6) – durata: 03h00m

Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale „Iniţiere Indra”! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Se va reaudia expunerea din 25 august 2009. Pentru a putea primi iniţierea în mantra de comuniune cu tărâmul spiritual Svarga Loka, este necesar ca cei care au mai puţin de 9 ştampile pe legitimaţia specială „Iniţiere Indra” să fie prezenţi la această reaudiere.

10:30 – 13:30  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă:Svarga Loka – Tărâmul spiritual al fiinţelor divine zeieşti “ (3)

ACTIVITĂŢI CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
Activitate specială de ayurveda (3)
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de ayurveda. 

08:00 – 10:15  Întâlnire internaţională de pregătire pentru lectorii de ayurveda, coordonată de Andrei Gămulea şi Aurora Nicolae

PROGRAM SPIRITUAL DE AMIAZĂ
10:30 – 12:45  Audierea în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, intitulată:Despre prostie“ - partea 3 (durata 2h15m)

13:00 – 13:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu energia subtilă a Voinţei Divine totale, enigmatice, atotputernice şi fără egal
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală în premieră susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:

Starea de comuniune spirituală profundă cu marele yoghin şi înţelept Dattatreya

CONCURSUL „MISS SHAKTI – COSTINEŞTI 2011”
Seara a 3-a a concursului

Accesul are loc în ordinea sosirii, în limita locurilor disponibile şi este permis numai persoanelor peste 18 ani, pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a unui act de identitate! Atenţie! La această activitate nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.).
Intrarea în sală este permisă doar până la ora 17:50, se va continua în intervalul 18:35 – 22:00 şi apoi se va relua după ora 22:30.

17:50 – 18:35 Integrarea spirituală a spectacolului- concurs „Miss Shakti-Costineşti 2011”
Atenţie! În acest interval de timp nu este permisă intrarea în sală.

18:40 – 21:50  Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011”

22:00 – 22:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Manifestarea copleşitoare a Chemării tainice Dumnezeieşti
Citiți  Prezentarea acestei meditații realizate în cadrul TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - Costineşti 2011

22:35 – 01:00 Concursul „Miss Shakti-Costineşti 2011” – continuare

 
 
 
(va urma)
 
 
 
yogaesoteric
august 2011
 
 
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga