Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
PROGRAMUL TABEREI SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ® - 1 august – 4 septembrie - Costineşti 2011 (01-10 august)


TEMATICA ACESTEI TABERE SPIRITUALE YOGHINE DE VACANŢĂ®:
„TAINA DEZVĂLUITĂ A ATRIBUTELOR DIVINE“

Tabăra spirituală yoghină de vacanţă® Costineşti 2011 va fi guvernată de Marea Putere Cosmică MATANGI


LUNI, 1 AUGUST
 
12:00 – 12:30  Meditaţie susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Manifestarea, energizarea şi expansionarea câmpului subtil sferic, preponderent euforic, spiritual al Taberei spirituale yoghine de vacanţă®-Costineşti 2011

13:00 – 13:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
O stare de consacrare către Dumnezeu, în mod total şi necondiţionat, a fructelor tuturor acţiunilor benefic integrate ce vor fi realizate de către noi în această Tabără spirituală yoghină de vacanţă®

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de comuniune profundă cu Izvorul cel tainic al Vieţii spirituale
 
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea divină de compasiune profundă care ne transformă
 
 
MARŢI, 2 AUGUST
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală telepatică cu marele yoghin Swami Shivananda

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea extatică de plenitudine care este declanşată în fiinţa noastră de abandonarea totală în iubirea divină 
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
 
MIERCURI, 3 AUGUST
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală cu marele yoghin Lahiri Mahasaya
 
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea intensă şi pregnantă de încredere în sine, ce permite manifestarea unei stări sublime de spontaneitate euforică
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare
 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare 
 
 
JOI, 4 AUGUST
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală cu marele yoghin Sri Yukteswar
 
21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea spontană de extaz care apare în universul nostru lăuntric prin conştientizarea armoniei depline care există în întregul Macrocosmos
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare
 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare 
 
 
VINERI, 5 AUGUST

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală cu marele yoghin tibetan Milarepa

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea superioară de îndrăzneală manifestată în sfera spirituală

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare
 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
 
SÂMBĂTĂ, 6 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Înscrieri pentru Iniţiere Transă (1 din 2)
Atenţie! Pot depune cereri şi cei care nu au fost admişi la selecţiile din august 2007, august 2008 şi august 2009. Cererea de înscriere se completează NUMAI personal, în timpul programului Comandamentului.

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare spirituală în Akasha şi meditaţie asupra Momentului Divin al Schimbării la faţă a lui Iisus

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de altruism divin

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare
 
Sala albastră 
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
 
 
DUMINICĂ, 7 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Înscrieri pentru Iniţiere Transă (2 din 2)
Atenţie! Pot depune cereri şi cei care nu au fost admişi la selecţiile din august 2007, august 2008 şi august 2009. Cererea de înscriere se completează NUMAI personal, în timpul programului Comandamentului.

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Evocare şi comuniune spirituală cu marele înţelept şi eliberat Abhinavagupta

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea spontană şi detaşată de generozitate
 
ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
 
 
LUNI, 8 AUGUST

12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Meditaţie asupra stărilor de inspiraţie profundă care apar în noi atunci când ne confruntăm cu fenomene de sincronicitate dumnezeiască

13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI 
 
13:35 – 13:56  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată: „Arhanghelul Metatron – Arhanghelul Chipului lui Dumnezeu (înregistrare audio)
Arhanghelul Metatron este supranumit Arhanghelul Chipului lui Dumnezeu. El este totodată considerat gardianul, trimisul şi mediatorul prin intermediul căruia apar şi se manifestă teofaniile în lumea vizibilă. Arhanghelul Metatron este acela prin care se manifestă într-un anume fel aspectul dumnezeiesc al clemenţei şi al dreptăţii. Metatron este totodată conducătorul aşa-ziselor oştiri celeste, ceea ce semnifică faptul că prin sfera sa subtilă de forţă spirituală se manifestă din plin atât principiul puterii regale, cât şi acela al puterii sacerdotale sau pontificale, ce îi conferă totodată funcţia divină de mediator.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Metatron

PROGRAM SPIRITUAL SPECIAL CU OCAZIA MEDITAŢIEI ÎN SPIRALĂ YANG®
Meditaţie în Spirală Yang® de comuniune cu  Sufletul Neamului Românesc 

Atenţie! Intrarea în şirurile zodiacale în vederea participării la meditaţia în Spirală Yang® este permisă doar până la ora 19:00 şi are loc în ordinea sosirii, pe baza legitimaţiei de spirală, ce trebuie să fie valabilă!
18:00 – 19:00  Intrarea în şirurile zodiacale
19:00 – 20:00  Formarea spiralei

În cazul Spiralei Yang®, toţi participanţii vor conştientiza şi chiar vor mentaliza cu putere apariţia şi manifestarea unui vortex energetic solar (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, ce va avea drept ax coloana vertebrală. Respectivul vortex energetic va avea mişcarea de rotaţie în sensul invers de rotaţie a acelor de ceasornic. Mai ales atunci când se realizează prima parte a Spiralei Yang®, se va mentaliza cu putere rotaţia neîncetată, în sensul invers de mişcare a acelor de ceasornic, a acestui vortex energetic benefic Yang, (+), solar, (HA).
Atenţie!!! Vă rugăm să citiţi de mai multe ori aceste indicaţii şi să urmăriţi, pe cât posibil, să le înţelegeţi cât mai bine, pentru a le aplica apoi de fiecare dată, întru totul, exact aşa cum au fost descrise aici, atunci când participaţi la o Spirală Yang®. Nu uitaţi că întotdeauna, exact ceea ce gândim cu putere, aceea devenim (UN VORTEX ENERGETIC YANG!).
Acest mod subtil de operare si mentalizare, ce vizează apariţia unui vortex energetic Yang, solar, (+), profund regenerator, benefic, dinamizator, în sfera aurei individuale şi care se conştientizează în timpul realizării fiecărei Spirale Yang®, (+), solare, (HA), rămâne de acum încolo o modalitate definitivă şi irevocabilă. Operând lăuntric de fiecare dată, la nivelul Microcosmosului propriu, în felul acesta, efectele benefice pe care le veţi simţi vor fi profunde, durabile şi chiar extraordinare
.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

20:00 – 20:45  Meditaţie în Spirală Yang®, susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Comuniune spirituală profundă cu Sufletul Neamului Românesc

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de inteligenţă supramentală

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
23:15 – 01:00   Vizionare
Vizionare seria A (1 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (1 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii! 
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
 

MARŢI, 9 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Audiere Conferinţă Transă (1),  durata 05h45m 
Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.
Se vor reaudia conferinţele despre transă din august 2004. Pentru a participa la iniţiere, este necesar ca cei care nu au audiat integral aceste conferinţe (pe legitimaţia specială de iniţiere în transă aceste conferinţe corespund cu primele două căsuţe notate cu Transă 1 şi respectiv Transă 2) să fie prezenţi la această reaudiere.

10:00 – 10:55 Prezentare preliminară, realizată de către dr. Cristian Boerescu, având ca temă:Elemente practice cu privire la unele aspecte pe care le implică starea benefică de transă romantică

11:00 – 12:20  Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă: „Misterele stărilor benefice de transă care sunt induse conştient“ (1)
 
12:30 – 13:00 Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea de intuiţie supramentală ce se manifestă în sfera tainică a lui Vijnanamaya Kosha
 
13:05 – 13:50  Audiere - continuare
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Zadakiel

14:35 – 18:15  Audiere - continuare
 
PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
13:05 – 13:25  Meditaţie Laya yoga cu mantra Marii Puteri Cosmice MATANGI

13:30 – 13:54  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată
: „Arhanghelul Zadakiel - Arhanghelul bucuriei divine pure şi copleşitoare” (înregistrare audio)
La modul tradiţional vorbind, Arhanghelul Zadakiel este asociat cu starea exemplară, pură, profundă de bucurie divină, cu energia subtilă, sublimă a Iertării Divine şi a Graţiei Dumnezeieşti. Arhanghelul Zadakiel este asociat într-un mod tainic cu puterea universală de transformare a ceea ce este inferior în aspecte pure, superioare, prin intermediul unor procese tainice de alchimie lăuntrică, ce implică totodată transmutaţia în energie a potenţialelor fiinţei umane, ce este însoţită de sublimarea şi direcţionarea în etajele superioare ale fiinţei a energiilor subtile rezultante. Prin intermediul Arhanghelului Zadakiel şi al Ierarhiilor Angelice pe care acest Arhanghel le guvernează, Dumnezeu Îşi manifestă în permanenţă în creaţia terestră o anumită faţetă a Graţiei Sale, ce susţine şi desăvârşeşte în mod gradat tot ceea ce trebuie să se îndrepte către Perfecţiunea Divină.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Zadakiel

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea divină de responsabilitate spirituală

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
Vizionare seria A (2 din 10) 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (2 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.

 
MIERCURI, 10 AUGUST

INIŢIERE „STAREA BENEFICĂ DE TRANSĂ ROMANTICĂ”
Audiere Conferinţă Transă (2), durata 08h34m 
Accesul este permis doar pe baza legitimaţiei de iniţiere în transă şi a legitimaţiei de participare la această tabără spirituală! Atenţie! Informaţiile prezentate la aceste conferinţe nu se vor înregistra, transmite sau nota. Prin urmare, la audierea acestor conferinţe nu este permis accesul cu niciun fel de mijloace de înregistrare audio-video (reportofoane, staţii sau mijloace de transmisie audio-video, telefoane mobile etc.) şi de asemenea nu va fi voie să se ia nici notiţe, deloc.
Se vor reaudia conferinţele despre transă din 17, 18, 20, 23 şi 29 august 2007. Pentru a putea participa la iniţiere, este necesar ca cei care au mai puţin de 10 ştampile pe legitimaţia specială de iniţiere în transă să fie prezenţi la această reaudiere.

10:00 – 12:15  Audiere în reluare a conferinţei speciale susţinute de profesor yoga Gregorian Bivolaru, având ca temă: „
Misterele stărilor benefice de transă care sunt induse conştient“ (2)
 
12:30 – 13:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea exemplară de bun-simţ

13:05 – 13:50  Audiere - continuare
 
14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Raguel

14:40 – 20:15  Audiere - continuare

PROGRAM SPIRITUAL ALTERNATIV DE AMIAZĂ
12:30 – 13:00  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea exemplară de bun-simţ

13:10 – 13:56  Expunere realizată de profesor yoga Gregorian Bivolaru intitulată
: „Arhanghelul Raguel - Arhanghelul Justiţiei Divine” (înregistrare audio)
Mai ales în cadrul tradiţiei ebraice vechi, Arhanghelul Raguel se consideră că face parte din grupul celor şapte Arhangheli principali. El este considerat ca fiind Arhanghelul Justiţiei Divine, inclusiv al Justiţiei Dumnezeieşti imanente şi al Armoniei divine. Numele său, Raguel, atunci când este tradus din limba ebraică, poate fi exprimat în limba română prin cuvintele „perfectul prieten al lui Dumnezeu”. Arhanghelul Raguel veghează în permanenţă asupra celorlaţi Îngeri şi Arhangheli, pentru a le putea obiectiva în felul acesta modul caracteristic în care ei îşi realizează misiunile divine ce le-au fost încredinţate de Dumnezeu şi totodată acest Arhanghel asigură armonia de ansamblu a tuturor Ierarhiilor Îngereşti şi face cu putinţă integrarea lor perfectă, astfel încât ele să realizeze clipă de clipă Voia cea atotputernică a lui Dumnezeu. Arhanghelul Raguel este considerat în mod tradiţional a fi protectorul şi susţinătorul tuturor fiinţelor umane asuprite, nedreptăţite, persecutate, precum şi al oamenilor care în mod necesar sunt încercaţi de Dumnezeu prin intermediul anumitor teste ori încercări spirituale.” (profesor yoga Gregorian Bivolaru)

14:00 – 14:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Invocarea spirituală, clară şi fermă, în universul nostru lăuntric, a prezenţei divine a Arhanghelului Raguel

21:00 – 21:30  Exemplificare spirituală susţinută în mod subtil-telepatic de către Grieg:
Starea spirituală de detaşare care apare în fiinţa noastră prin intermediul unei înţelegeri ample şi profunde

ACTIVITĂŢI SPIRITUALE
Vizionare 
Terenul pentru conferinţe
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
22:00 – 23:30  Vizionare
Vizionare seria A (3 din 10)
 
Sala albastră
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria A, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 06:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.
Vizionare seria B (3 din 10) 
Sala albă cu coloane
Accesul este permis pe baza legitimaţiei de participare la această tabără spirituală şi a legitimaţiei speciale de vizionare seria B, în limita locurilor disponibile şi în ordinea sosirii!
00:00 – 03:00  Vizionare. Se pot viziona opţional anumite filme speciale. Vă rugăm să vă interesaţi la Comandament pentru detalii suplimentare.

 
 
 
 
yogaesoteric
august 2011
 
 
 


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga