Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Atunci când un sărman orb îl conduce pe un alt orb, mai devreme sau mai târziu vor cădea amândoi în prăpastie... (partea a doua)

Despre modul în care incompetenţa şi făţărnicia fostului yoghin Claudiu Trandafir a început să facă primele victime, chiar printre aceia pe care el pretinde că îi „îndrumă”
 
de instructor yoga Nicolae Catrina
 
Motto 1: „Prin puterea lor evidentă şi intrinsecă, faptele nu încetează să existe şi să ne lămurească asupra anumitor realităţi frapante, chiar şi atunci când cei fanatici, superficiali, proşti, naivi şi orbiţi spirituali le ignoră. Ei întorc adeseori, în felul acesta, spatele realităţii cu o mare încăpăţânare, amăgindu-se că realitatea este cu totul alta decât cea care este. Pentru unii dintre ei, numai suferinţele ce le apar îi trezesc, în cele din urmă, din această periculoasă ademenire.” profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 2: „Cei rătăciţi şi demoniaci, care au abandonat calea spirituală pe care se aflau (făcând mult scandal) îşi consumă apoi cea mai mare parte a existenţei făcând rău, tocmai datorită influenţelor malefice pregnante ce se manifestă prin ei. Astfel de sărmane fiinţe umane îşi petrec o mare parte a vieţii nefăcând nimic şi îşi risipesc zilele şi anii existenţei lor larvare, lipsite de rost, fără a se gândi la consecinţele nefaste şi inevitabile ale acţiunilor lor nesăbuite, pe care le vor culege mai târziu sub forma cumplitelor fructe otrăvite ale KARMA-ei lor generatoare de suferinţă.” profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 3: „Ori de câte ori îndrăzneşti să denunţi o sminteală, ce există acolo unde ceilalţi văd doar o «firească» stare de fapt, mai ales cei demoniaci protestează cu multă vehemenţă – aproape la unison – şi se grăbesc să-ţi reproşeze cinismul.” profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 4: „Îi veţi cunoaşte după roadele lor.” Biblia
Motto 5: „Pomul se cunoaşte după roade, iar omul se cunoaşte întotdeauna după fapte.” Biblia
 
Atunci când am scris articolul precedent, nu aveam în vedere o continuare a lui după un timp atât de scurt, dar unele fapte care ne-au fost aduse recent la cunoştinţă ne-au determinat, din cauza gravităţii lor, să luăm pe această cale o atitudine fermă pentru a face ca efectele nocive ale unor astfel de aspecte (pe care le vom descrie în continuare) asupra acelor practicanţi yoga naivi şi creduli, care deocamdată nu şi-au trezit discernământul spiritual, să fie reduse sau chiar anihilate.

Pe scurt, este vorba de aşa-zisele indicaţii de natură aşa-zis „tantrică” ale unei persoane care, cu toate că nu mai frecventează cursurile de yoga MISA şi în momentul de faţă declară că este „ghidată” – după cum afirmă ea – de către Claudiu Trandafir, urmăreşte să inoculeze celor ignoranţi şi creduli cu care vine în contact (dintre cursanţii MISA) idei cu totul aberante, care în plus denotă o vulgaritate şocantă ce este cu totul contrarie spiritului autentic milenar al tradiţiei tantrice. De altfel, în această direcţie se cuvine să menţionăm un străvechi aforism al tradiţiei tantrice, care afirmă: „TANTRA învinge, prin intermediul înţelepciunii pe care o conţine, o mulţime de obstacole, dar nu poate învinge prostia, perversitatea şi abjecţia fiinţelor umane care îi ignoră principiile fundamentale şi o caricaturizează, autoamăgindu-se în felul acesta că o practică.”

Am fost informaţi că o fostă cursantă MISA, pe nume Felicia Gabriela Portase –  care a frecventat până nu demult cursurile de yoga ale şcolii MISA (mai precis cursurile din cadrul filialelor MISA din oraşele Lupeni şi Petroşani) şi a făcut chiar parte din grupul de SHAKTI ce este structurat acolo, după care s-a transferat la cursul prin corespondenţă, iar în momentul de faţă nu mai figurează deloc printre cursanţii de la MISA – a început să contacteze diferite persoane (culmea impertinenţei, chiar din cadrul cursului acestei şcoli) şi îi anunţă că le oferă unele aşa-zise „iniţieri” bazaconistice şi în mod evident bizare. Factura acestor „iniţieri” este în mod evident obscenă şi chiar demoniacă. Ea le-a comunicat persoanelor pe care le-a contactat „sub pecetea tainei” că, în prezent, este în legătură directă cu Claudiu Trandafir şi că este „ghidată” de „o fostă coordonatoare a unor grupe de SHAKTI” – această „misterioasă” persoană nefiind altcineva decât Antoaneta Goţea, actuala soţie a lui Claudiu Trandafir, care face parte din grupusculul conspiratorilor ridicoli. Unora dintre cursanţii MISA pe care i-a contactat, Felicia Gabriela Portase chiar le-a vorbit în termeni „elogioşi” despre Antoaneta Goţea.

Ea (Felicia Gabriela Portase) a afirmat apoi că a fost învestită să ofere o mulţime de informaţii şi chiar unele „iniţieri” referitoare la „trezirea energiei sexuale”. Mai mult decât atât, Gabriela Portase afirmă ori de câte ori are ocazia că ştie „de la anumite persoane” (în realitate, persoanele respective nefiind altele decât aceiaşi ridicoli şi penibili cursanţi ce sunt „păstoriţi” de şeful conspiratorilor ridicoli, Claudiu Trandafir), cum că unii maeştri din India, unde s-au dus Claudiu şi adepţii fanatizaţi ai acestuia, au spus despre Grieg că, deşi a venit în această existenţă cu o mulţime de înzestrări şi cu o mare forţă spirituală, în momentul de faţă el a pierdut toate aceste înzestrări.

Putem recunoaşte însă cu uşurinţă, în spatele acestor minciuni şi calomnii ordinare la adresa lui Grieg, că este vorba de propriile afirmaţii ale lui Claudiu Trandafir cu privire la Grieg, afirmaţii care, pentru a avea un „spor” de credibilitate în ochii celor naivi, au fost puse de acesta în gura „unor aşa-zişi maeştri din India” în aceeaşi manieră anonimă şi laşă (deoarece nimeni nu ştie cine sunt, de fapt, aceşti maeştri, din simplul motiv că ei nu există!) în care sunt răspândite orice calomnii mizerabile, cât şi felurite dezinformări sau bârfe. Dacă aceşti „maeştri din India” despre care ni se spune că ar fi făcut anumite afirmaţii cu privire la Grieg ar exista cu adevărat, suntem absolut siguri că grupusculul conspiratorilor ridicoli ar fi oferit imediat, cu surle şi trâmbiţe, numele acestora, pentru ca, în felul acesta, aberaţiile lor să aibă o mai mare „greutate”. Realitatea este, însă, că întrucât calomniile şi minciunile insidioase ce sunt răspândite constant şi cu îndârjire de către aceşti conspiratori la adresa şcolii de yoga MISA şi a mentorului ei spiritual, Gregorian Bivolaru, nu au avut succes, Claudiu Trandafir şi aşa-zişii săi „discipoli” au recurs la tertipul de a-şi prezenta calomniile ca având girul unor misterioşi – şi mai ales anonimi – „maeştri din India”.


Nu despre acest aspect ne vom ocupa acum, aici, ci despre un altul, pe care nimeni din grupul lui Claudiu Trandafir nu a îndrăznit (cel puţin deocamdată) să pretindă că vine tot de la nişte „maeştri indieni”. Ceea ce este pe de o parte şocant, dar pe de altă parte deplorabil din partea unei fiinţe umane care pretinde că are preocupări de natură spirituală, este că Felicia Portase foloseşte în mod predilect un limbaj de o vulgaritate şocantă şi chiar obscenă. Potrivit relatărilor ei, aceasta este ceva cât se poate de „benefic” şi de „tantric” şi este, desigur, aprobat şi chiar împărtăşit de „îndrumătorii” ei, Claudiu Trandafir şi Antoaneta Goţea. Spre exemplu, Felicia Portase i-a recomandat unei femei să-şi rezolve urgent anumite probleme de sănătate folosind energia sexuală; mai exact, ea i-a spus să-şi dinamizeze şi să-şi armonizeze VISHUDDHA CHAKRA prin intermediul amorului oral şi... prin folosirea unui limbaj extrem de vulgar, care suntem siguri că ar fi considerat extrem de vulgar chiar şi în cele mai josnice şi decăzute mahalale; a asigurat-o că, în felul acesta, îşi va rezolva problemele. Prin limbajul foarte obscen pe care îl foloseşte, cât şi prin atitudinile pe care le manifestă sau le exprimă, ea îi incită pe cei care o ascultă să renunţe chipurile la o „falsă pudoare” şi să-şi exprime fără niciun fel de cenzură toate dorinţele şi fanteziile erotice, într-o manieră cât mai pornografică (sau pe înţelesul tuturor, cât mai porcoasă). Mai mult, atât în această direcţie, cât şi în justificarea obscenităţilor şi a trivialităţilor pe care ea însăşi le utilizează constant şi în care doreşte să îi iniţieze şi pe alţi naivi, ea aduce drept argument faptul că este în deplin acord cu Claudiu Trandafir şi cu grupul acestuia. Felicia Portase le mai spune sărmanilor naivi care îi acordă atenţie că tehnicile yoga (respectiv posturile trupeşti sau, altfel spus, ASANA-ele, meditaţiile etc.), precum şi alte modalităţi spirituale sunt complet lipsite de valoare în comparaţie cu acest mod trivial şi în mod evident demoniac de utilizare a energiei sexuale.

În decursul timpului, Felicia Gabriela Portase a invitat mai multe persoane din cadrul cursurilor acestei şcoli de yoga (în special de la cursurile din Bucureşti, Constanţa sau Braşov) să o viziteze la casa sa de la munte unde i-a primit împreună cu soţul ei, Adrian. Mulţi dintre aceia care au răspuns acestei invitaţii şi care i-au vizitat acolo pe Felicia şi pe Adrian au relatat că în acel cadru oarecum mai intim, aceştia le-au arătat diferite filme şi fotografii ce au fost realizate chiar acolo (în cadrul casei lor de la munte) persoanele filmate şi fotografiate fiind persoane care au primit, zice-se, unele bizare „iniţieri tantrice” de la Felicia Portase. Mai concret, filmuleţele şi imaginile respective înfăţişau unele persoane care realizau jocuri amoroase de grup (cel mai frecvent jocuri amoroase în trei, fie cu doi bărbaţi şi o femeie, fie cu un bărbat şi două femei). Prin urmare, cuplul Felicia şi Adrian urmăresc să atragă şi să incite fiinţe umane la nişte triviale experienţe sexuale de grup, oferindu-şi pentru aceasta cu „generozitate” propria locuinţă. Nu ştim dacă în filmele şi fotografiile respective apare cumva şi Claudiu Trandafir, „mentorul spiritual” al Feliciei Portase, însă este cert că, aşa cum se mândreşte biata Felicia, el o „susţine” în acest demers pseudo-iniţiatic către o jalnică deschidere către „calea tantrică”.

Activitatea de „iniţiere” a Feliciei nu se opreşte însă doar la atât. Ea desfăşoară deja la ora actuală o asiduă muncă de contactare, racolare şi de aşa-zisă ajutorare prin intermediul poştei electronice. Sub pseudonimul, care altul decât... yonihot (în traducere românească „vagin fierbinte”), ea le scrie cât mai multor persoane, îndeosebi femei, sfătuindu-le ce să facă pentru a fi cât mai împlinite din punct de vedere amoros. Din nefericire însă pentru Felicia, dincolo de unele fraze pompoase şi înşelătoare care sunt de natură să „convingă” oamenii cu privire la „bunele sale intenţii”, cât şi la „competenţa” sa în domeniul tantrismului, din mesajele ei răzbate o imensă (şi chiar abisală) prostie. Dar bineînţeles, nu orice fel de prostie, ci acea prostie a „mentorului” său Claudiu Trandafir care este o prostie cu... uriaşe pretenţii „spirituale”! Şi ca să vă puteţi face o idee despre această prostie ce este poleită cu o fantasmagorică „spiritualitate” (care de fapt nu este altceva decât un ghiveci de idei fanatoide şi puerile), iată ce îi recomanda (CITĂM TEXTUAL!) Felicia Portase unei femei într-un asemenea mesaj „iniţiatic” după ce o numeşte pe respectiva fiinţă umană „iubita” ei şi, ca să-şi dea aerul unei mari experte în tantrism, îi spune cum o „simte” ea, „din punct de vedere spiritual” pe acea persoană („manifeşti această aspiraţie de transformare a universului tău feminin, de ascensiune către natura ta de SHAKTI. Te felicit...”), Felicia Portase îi revelează un... „mare secret iniţiatic”. Să vedem acum despre ce mare secret este vorba?! Ţineţi-vă bine, pentru că s-ar putea să vă cuprindă un râs homeric: „Pentru ca SHIVA să te susţină în tot ceea ce vei face de acum încolo, te rog să creezi un folder nou pe calculatorul tău, pe care să-l intitulezi SHIVA. Acolo îţi vei gestiona toată pregătirea erotică, ce va fi astfel protejată în totalitate de SHIVA.”! Dar, pentru ca nu cumva persoana respectivă să creadă că SHIVA singur ar fi de ajuns ca să o ghideze şi să o ajute să se transforme „din punct de vedere spiritual”, Felicia adaugă: „inclusiv toată corespondenţa noastră, te rog să o salvezi într-un subfolder din folderul general SHIVA, pe care să-l intitulezi «corespondenţă FGKV».”

Trebuie să remarcăm aici „modestia evidentă” a Feliciei Portase, care nu îndrăzneşte, cel puţin deocamdată, să aibă şi ea precum SHIVA, un folder separat, şi se mulţumeşte cu o poziţie de subordonare.

Da, aţi citit bine, nu este nicio eroare în frazele precedente: este suficient, ne învaţă plină de voioşie şi inconştienţă Felicia, să creezi un folder pe calculator (sistemul de operare al acestuia nu are nicio importanţă ) pe care să-l botezi apoi SHIVA şi gata, te vei afla pentru totdeauna sub protecţia şi ghidarea lui SHIVA; simplu şi eficient! Sau, extrapolând acest „mare secret iniţiatic”, dacă vrei să-ţi trezeşti şi să-ţi dezvolţi afinităţi cu unele ipostaze divine, nu trebuie să faci altceva decât să creezi foldere sau să-ţi botezi contul cu numele lor şi imediat calculatorul tău se va transforma „în mod miraculos” într-o veritabilă... cale spirituală privilegiată. Bineînţeles, nu trebuie să credem că aceasta este chiar tot: bineînţeles, mai trebuie să ne mobilizăm şi să mai scriem şi noi câte ceva în astfel de hilare dosare. Şi ce-ar fi mai bun şi mai extraordinar să scriem acolo decât corespondenţa cu Felicia (este drept, într-un dosar separat)? Iar când vom trece pe o treaptă superioară, poate vom adăuga acolo şi corespondenţa de la Claudiu Trandafir, dar bineînţeles aceasta numai atunci când vom „merita”, desigur.

Am vrut să vă supunem atenţiei aceste baliverne şi inepţii ale Feliciei Portase nu numai pentru a pune sub reflector prostia ei fără margini, care noi sperăm că nu are nevoie de niciun comentariu, ci pentru a evidenţia tot mai tragica situaţie în care se află cei şi cele care se declară a fi „păstoriţi” de fostul yoghin Claudiu Trandafir. Într-adevăr, recomandările şi comportamentul Feliciei Portase denotă, dincolo de o uriaşă doză de prostie, o accentuată stare de fanatism şi de sectarism, stare ce le este din ce în ce mai specifică „discipolilor” naivi şi fanatici ai lui Claudiu Trandafir, care sunt, în mod din ce în ce mai evident, amprentaţi de aceasta. Am putea spune că este sintetizată aici (atât în comportamentul cât şi în gândirea bietei Felicia) un adevărat profil psihologic al celor câţiva care-l urmează pe Claudiu, naivi, fanatici sau cu tendinţe fanatoide, creduli, fantasmagorici, banali şi lipsiţi de inteligenţă.
 
Cazul Feliciei Portase ne mai revelează şi un alt aspect, profund nociv, care este evidenţiat (aşa cum reiese din afirmaţiile ei) – de către sărmanii conspiratori ridicoli – la dimensiunea mitică de aşa-zisă „deschidere tantrică”: limbajul vulgar, trivial şi obscen, care în mod evident este ceva ce este cu totul opus tantrismului. Nicăieri în tradiţia tantrică autentică nu se vorbeşte de astfel de mizerii. Este trist că sărmana Felicia Portase nu a înţeles că TANTRA se bazează întotdeauna pe o viziune sublimă, transfiguratoare şi că iubirea este fundamentul ei. Totuşi, nu este exclus ca unii sărmani fanatici, naivi şi ignoranţi să se lase momiţi de astfel de pseudo-învăţături şi să adere imediat la ele, considerând că ceea ce se învaţă la această şcoală spirituală nu are valoare. Mai exact, în loc să conducă spre înălţarea şi transfigurarea conştiinţei, aceasta este în mod evident (pentru orice fiinţă umană înzestrată cu un bob de inteligenţă şi cu bun simţ) chiar o formă de degradare a fiinţei în cauză şi implicit a aceleia care se erijează cu neruşinare şi iresponsabilitate în ipostaza de „iniţiatoare”. Iată – chiar prin intermediul cuvintelor sărmanei Felicia Portase – cum expune ea această problemă: „Am rugămintea să-mi relatezi trăirile tale cu amănunte cât mai picante. Dacă poţi şi nu eşti pudică, poţi să foloseşti cuvinte erotice [sau mai exact, ca să fie pe înţelesul tuturor, obscenităţi şi cuvinte porcoase – n.n.]. Ele [aceste cuvinte vulgare, triviale – n.n.] te vor ajuta foarte mult. Dacă însă ai unele bariere în acest sens, o să lucrăm pe tema aceasta” [n.n. mesajul conţine în continuare o serie de exprimări explicite şi vulgar obscene pe care nu le reproducem aici].

Chiar dacă sunt nişte aberaţii, am ţinut să vă prezentăm aceste aspecte, deoarece sub masca (sau poleiala) propovăduirii unei aşa-zise „libertăţi desăvârşite”, sau unei aşa-zise „iubiri nemărginite”, ori a unei stări aşa-zis „tantrice”, astfel de oameni pot să-i păcălească pe sărmanii naivi şi creduli şi să îi abată de la o autentică şi fructuoasă căutare spirituală. Este evident că cei sau cele care procedează în felul acesta vor acumula apoi o KARMA cumplită, iar această realitate este valabilă atât pentru cei care „orchestrează” (sau, după afirmaţiile lor mincinoase, îi „ghidează” pe alţii), cât şi pentru „executanţii” ce sunt lipsiţi de inteligenţă, naivi, docili şi mai mult sau mai puţin fanatizaţi ai acestora (categorie în care se încadrează, din nefericire, Felicia Gabriela Portase). Mulţumim pe această cale persoanelor care ne-au pus la dispoziţie aceste informaţii edificatoare şi sperăm că aceste aspecte îi vor trezi pe naivii creduli care se lasă amăgiţi de false iniţieri tantrice.

Citiţi şi:
Atunci când un sărman orb îl conduce pe un alt orb, mai devreme sau mai târziu vor cădea amândoi în prăpastie...

Curiozitatea de a afla adevărul despre MISA l-a adus pe un instructor de yoga din Thailanda în tabăra yoghină de la Costineşti

yogaesoteric
29 iunie 2010
  

 
 
 
 

Articole publicate recent

> 26 MaiAvocatul Gheorghe Piperea: Vaccinarea obligatorie este NECONSTITUȚIONALĂ

> 26 MaiMatematicianul Sergiu Moroianu demolează proiectul legii vaccinării obligatorii: «Este o gândire totalitară, obscurantistă, anti-științifică»

> 26 MaiUraaa!!!! Am încălcat şi încă mai continuăm să încălcăm drepturile omului

> 26 MaiGregorian Bivolaru câștigă procesul împotriva Pro TV

> 25 MaiFost colonel SRI cutremură «binomul»: acuzaţii extreme la adresa lui Kovesi şi Coldea

> 25 MaiJurista Alexandra Oberschi indică probleme reale care se află cu adevărat în spatele legii vaccinării

> 25 MaiIată că Mengele s-a întors în România cu valiza de vaccinuri la subraţ

> 24 MaiLegea vaccinării și dezbaterea ei publică. Dezvăluiri recente

> 24 MaiUndă de șoc în SUA: Donald Trump l-a demis pe șeful FBI, «cu efect imediat»

> 24 MaiDezvăluiri despre «Umbrela» României

> 24 MaiDoctorul Mircea Pușcașu, după participarea la dezbaterea privind vaccinarea obligatorie: Ceea ce se petrece este fără precedent în România

> 23 MaiBashar al-Assad: Trump este marioneta «statului profund» din SUA

> 23 MaiDe ce oare există o criză de vaccinuri pe piața mondială? Cei de la UNICEF au dat răspunsul pe care autoritățile române îl ascund

> 23 MaiLa ce icoane se închină acum noile generații: De la icoana Vlahernița la imaginile aproape omniprezente de pe Facebook!

> 22 MaiDe ce nu putem accepta transformarea României într-un sinistru lagăr medical – argumente legale dar și argumente științifice

> 22 MaiUn cunoscut om politic: În România producătorii străini de vaccinuri prin agenţii lor au împrăştiat rujeola artificial şi în mod intenţionat…

> 22 MaiStatul se lasă acum benevol spionat de SRI

> 22 MaiOraşul din România care îşi produce singur, din gunoi, curentul electric

> 21 MaiSenatorul Daniel Fenechiu se opune proiectului de lege a vaccinării obligatorii

> 21 MaiUn bebeluș a murit la câteva zile după naștere, după ce i-a fost administrat un vaccin

> 21 MaiAndrzej Duda, preşedintele Poloniei: «Căsătoria gay nu va fi niciodată legalizată în Polonia»

> 20 MaiScandalul surprinzător al vaccinării obligatorii. Tabloul complet al instituirii unui gestapo vaccinist

> 20 MaiLecția pe care americanii și aliații lor nu vor să o învețe

> 19 MaiProfesorul Silvio Calzolari, cunoscut orientalist și istoric al religiilor italian, aduce la rândul său cazul MISA în atenția internațională

> 19 MaiViktor Orban a declarat că mai multe națiuni europene, printre care și poporul român, vor să se debaraseze de rețelele lui Soroș

> 19 MaiVasile Astărăstoae despre limitarea libertăţilor individuale sub pretextul sănătăţii publice

> 19 MaiAfaceri porcești la umbra vaccinării obligatorii!

> 19 MaiUMOR STENIC – Cele mai tari glume, ce ne provoacă un râs sănătos, din «Epoca de Aur» a comunismului. Cu astea au supraviețuit românii…

> 18 MaiPartea a doua a interviului acordat de Gregorian Bivolaru site-ului Wowbiz.ro

> 18 MaiDemontarea manipulărilor şi sofismelor propagandei vacciniste

> 18 MaiProf. dr. Dan Tudor Vuza: Vaccinarea obligatorie este ceva împotriva Constituţiei României

> 17 MaiOlivia Steer vine cu o ipoteză halucinantă despre epidemia de rujeolă

> 17 MaiRegizorul american denunță cu mult curaj mașinațiunile «statului profund»

> 17 MaiAndreea Arsene: «Libertatea liberei exprimări vehiculează sugestii după canoanele stăpânitorilor ei străini…!?»

> 17 MaiIată ce spune cu insolență un oficial OMS venit în România să susţină vaccinarea…

> 17 MaiUn nou interviu acordat de Gregorian Bivolaru, de data aceasta site-lui Wowbiz.ro

> 16 MaiToți pro-vacciniștii să doneze imediat bani pentru această fetiță ce a fost nenorocită de curând de un vaccin! Iată ce rele pot face vaccinurile!!!

> 16 MaiLegume gigant crescute natural în Alaska

> 16 MaiUnul dintre cei mai renumiți medici din România, dr. Răzvan Constantinescu, este împotriva vaccinării obligatorii

> 15 MaiCine sunt cei 22 de copii care au murit, conform datelor oficiale, din cauza rujeolei

> 15 MaiUn neamț spune adevărul despre români: «doar își plâng de milă, se vaită că e viața grea dar nu fac nimic pentru a o transforma»

> 15 MaiPovestea uluitoare şi plină de modestie şi răbdare a lui Mehran Karimi Nasseri, refugiatul iranian care a locuit timp de 18 ani într-un… aeroport

> 15 MaiLegea șocantă a vaccinării obligatorii, criticată pe site-ul Asociației Medicilor de Familie Mureș

> 14 MaiSe plănuiește să fim vaccinați cu forța

> 14 MaiPrima biserică din lume realizată în întregime din copaci vii

> 14 MaiSuveranismul și schimbarea alianțelor

> 14 MaiLacrimi și multă durere în Moldova: bebelușul ce a fost ucis de vaccin, petrecut pe ultimul drum

> 13 MaiScandal imens într-un spital din Italia: O infirmieră mima că vaccinează copiii

> 13 MaiUn demers diabolic. Iată Proiectul Legii Vaccinării. Aşa ceva nici Ceauşescu n-ar fi îndrăznit… A intrat în dezbatere publică

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga