Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Atunci când un sărman orb îl conduce pe un alt orb, mai devreme sau mai târziu vor cădea amândoi în prăpastie...

Despre modul în care incompetenţa şi făţărnicia fostului yoghin Claudiu Trandafir au început să facă primele victime, chiar printre aceia pe care el pretinde că îi „îndrumă”
 
de instructor yoga Nicolae Catrina
 
Motto 1: „Prin puterea lor evidentă şi intrinsecă, faptele nu încetează să existe şi să ne lămurească asupra anumitor realităţi frapante, chiar şi atunci când cei fanatici, superficiali, proşti, naivi şi orbiţi spirituali le ignoră. Ei întorc adeseori, în felul acesta, spatele realităţii cu o mare încăpăţânare, amăgindu-se că realitatea este cu totul alta decât cea care este. Pentru unii dintre ei, numai suferinţele ce le apar îi trezesc, în cele din urmă, din această periculoasă ademenire.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 2: „Cei rătăciţi şi demoniaci, care au abandonat calea spirituală pe care se aflau (făcând mult scandal) îşi consumă apoi cea mai mare parte a existenţei făcând rău, tocmai datorită influenţelor malefice pregnante ce se manifestă prin ei. Astfel de sărmane fiinţe umane îşi petrec o mare parte a vieţii nefăcând nimic şi îşi risipesc zilele şi anii existenţei lor larvare, lipsite de rost, fără a se gândi la consecinţele nefaste şi inevitabile ale acţiunilor lor nesăbuite, pe care le vor culege mai târziu sub forma cumplitelor fructe otrăvite ale KARMA-ei lor generatoare de suferinţă.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 3: „Ori de câte ori îndrăzneşti să denunţi o sminteală, ce există acolo unde ceilalţi văd doar o «firească» stare de fapt, mai ales cei demoniaci protestează cu multă vehemenţă – aproape la unison – şi se grăbesc să-ţi reproşeze cinismul.” – profesor yoga Gregorian Bivolaru
Motto 4: „Îi veţi cunoaşte după roadele lor.” – Biblia
Motto 5: „Pomul se cunoaşte după roade, iar omul se cunoaşte întotdeauna după fapte.” – Biblia
 
Din nefericire pentru Claudiu Trandafir şi pentru cei – foarte puţini – care încă mai sunt alături de el, lăsându-se amăgiţi de vorbele goale, lipsite de substanţă, în care Claudiu îşi „ambalează” în mod „savant” nimicul insignifiant pe care îl prezintă drept autentice „revelaţii spirituale”, această impostură cu pretenţii spirituale a devenit în ultima vreme în mod evident nocivă. Aceasta se petrece nu numai pentru el, ci şi pentru micuţul grup de naivi pe care el pretinde că îi „îndrumă din punct de vedere spiritual”. Deocamdată, nu despre aceasta ne vom ocupa aici şi nici despre starea, din ce în ce mai avansată, de rătăcire a acestui fost yoghin. Vom prezenta în cele ce urmează unele dintre consecinţele foarte grave pe care le poate avea starea lui de orbire spirituală asupra celor naivi şi superficiali, care se lasă păcăliţi de fanfaronada lui derizorie şi îi acordă încrederea de a-i ghida, zice-se, pe o ipotetică şi iluzorie „cale spirituală”. La un moment dat, într-unul dintre mesajele care au fost transmise de curând de Grieg, cursanţilor, aspiranţilor şi opozanţilor acestei şcoli de yoga, figura şi un desen caricatural, pe care iată că realitatea faptelor îl face să devină, în mod evident, profetic.

 

Publicăm acest desen din nou, în cadrul acestui articol, pentru a vă invita să reflectaţi, cât mai mulţi dintre voi, la mesajul său tainic, care ar trebui să ne dea de gândit, mai ales acelora dintre noi care hrănim cu inconştienţă felurite îndoieli demoniace, ce ne vor conduce apoi la tentaţia de a ne trăda Ghidul spiritual şi de a ne schimba Ghidul spiritual, întocmai cum ne schimbăm papucii, lăsându-ne momiţi de un pseudo-ghid spiritual ce începe să facă victime. Aşa cum veţi vedea din ceea ce vă vom prezenta, în ultima vreme au apărut deja primele semne cât se poate de evidente ale acestor stări de fapt, iar sărmanul Claudiu Trandafir a ajuns deja să se confrunte cu unele probleme destul de serioase ce apar din aceste cauze. Un cunoscut proverb folcloric spune: „Cel care se complace în prostie caută, fără să-şi dea seama, belele şi va sfârşi întotdeauna prin a avea apoi parte de ele.”

Mai ales la început, ştim cu toţii că a existat o perioadă ambiguă când multe persoane naive, credule şi „duse cu pluta” din cadrul acestei şcoli de yoga obişnuiau să sară imediat ca arse  atunci când venea vorba despre devierea din ce în ce mai evidentă a lui Claudiu Trandafir. Unele dintre ele obişnuiau să spună: „HAIDEŢI CĂ CLAUDIU NU ESTE CHIAR ATÂT DE RĂU!”. Actualmente, se confirmă că au avut dreptate: ACUM SĂRMANUL CLAUDIU TRANDAFIR NU ESTE CHIAR ATÂT DE RĂU CĂCI DIN NEFERICIRE A AJUNS CHIAR FOARTE RĂU.

Impostura cu pretenţii spirituale a lui Claudiu Trandafir face victime

Problemele pe care vi le semnalăm au fost atât de grave, încât ele au fost de natură să-l determine pe sărmanul Claudiu să ceară neîntârziat ajutor de la cei la care s-a gândit el că ar putea să-l scoată din buclucul în care s-a băgat singur. El a apelat cu o mare nonşalanţă... la cine credeţi?! Chiar la foştii săi colegi de curs din cadrul şcolii noastre de yoga, adică exact la aceia pe care el îi numeşte în continuare cu dispreţ, cu răutate şi cu o mare obrăznicie „nişte spălaţi pe creier”, „fanatici”, „turmă”, etc., etc.! Iată că, atunci când se află la necaz, tocmai aceşti „fanatici” şi „sărmani spălaţi pe creier” au redevenit, brusc, un ajutor la care se poate apela şi nişte competenţi pentru sărmanul Claudiu, care a apelat la ei ca şi cum el (Claudiu) nu ar fi părăsit niciodată această cale spirituală pe care o urma alături de ei şi nu ar fi afirmat niciodată, public, la adresa cursanţilor acestei şcoli, o mulţime de judecăţi critice, superficiale şi răutăcioase, „completându-le” apoi cu alte minciuni sfruntate şi calomnii abjecte, pe care le-a şoptit la ureche celor naivi, care au fost dispuşi să le asculte. Dar să vedem mai întâi despre ce anume este vorba şi să trecem la expunerea faptelor.

În ultima vreme, Claudiu a început să se confrunte cu efectele unor manifestări psihotice destul de grave care au apărut la unii dintre cei care îi urmează pseudo-învăţăturile. Concret, în lumina faptelor, încă de la sfârşitul anului trecut, o persoană care a părăsit cursurile şcolii de yoga MISA pentru a-l urma pe Claudiu Trandafir (şi care frecventează în prezent „cursurile” acestuia), persoană al cărui nume este Angelica Isac, a început să vină zilnic în faţa casei lui Claudiu (mai precis, în faţa porţii sale), rămânând acolo ore în şir, fără să vorbească şi fără să asculte de indicaţiile lui Claudiu, care, disperat fiind de ceea ce se petrece, a încercat în repetate rânduri să o convingă să meargă acasă şi să nu-l mai deranjeze. Ajuns la capătul răbdării, după ce nu a reuşit în niciun fel să o convingă pe sărmana Angelica să nu mai vină în faţa casei sale, Claudiu Trandafir a apelat atunci la un fost coleg de curs, pentru a-i cere ajutorul. Deşi la prima vedere pare incredibil, acestea sunt faptele! Un aspect foarte semnificativ este şi acela că Angelica Isac nu a prezentat niciun fel de tulburări psihotice atâta timp cât a frecventat cursurile acestei şcoli. Nu este oare semnificativ faptul că la ea au apărut aceste tulburări la scurt timp după ce ea a început să frecventeze „cursurile” în care totul este întors de-a valma, ale sărmanului Claudiu Trandafir?

Este demn de remarcat faptul că, fiind confruntat cu o situaţie foarte dificilă, Claudiu a trecut brusc cu nonşalanţă peste toate judecăţile lui critice, superficiale şi răuvoitoare la adresa foştilor lui colegi yoghini şi „a dat fuga”, cum s-ar spune, tocmai la ei ca să le ceară ajutorul. Am merge însă mult prea departe dacă am presupune că Claudiu Trandafir ar fi realizat cu adevărat că a greşit atunci când a formulat o mulţime de aprecieri superficiale şi răutăcioase la adresa foştilor săi colegi de la MISA! Pur şi simplu, el nu a vrut decât să profite cu neruşinare de bunăvoinţa acestora şi, fără ca măcar să-şi ceară scuze (faţă de cei la care a apelat) pentru modul murdar şi dezonorant în care s-a exprimat public faţă de ei, atât ca grup cât şi faţă de calea spirituală autentică pe care ei o urmează, i-a rugat pe un ton „firesc” să îl ajute (ca şi cum nimic din toate acestea nu s-ar fi petrecut vreodată!). Dincolo de aparenţe, în acest ton i se putea sesiza foarte clar disperarea şi confuzia interioară în care se afla datorită situaţiei respective cu care se confrunta. Cu alte cuvinte, el a recunoscut indirect prin aceasta atât valoarea profesională şi experienţa cursanţilor şcolii de yoga MISA, cât şi valoarea umană a acestora, deoarece, exact aşa cum el şi-a imaginat (chiar bazându-se pe aceasta!), fiind vorba de un aspect de ordin umanitar, persoanele la care a apelat nu au avut niciun fel de rezervă să facă aceasta şi nici măcar nu i-au făcut vreun reproş în legătură cu minciunile mizerabile pe care Claudiu le-a afirmat public despre şcoala de yoga MISA şi despre mentorul spiritual al acesteia, profesorul de yoga Gregorian Bivolaru.

Ipocrizie dusă la extrem

Un astfel de comportament ne aminteşte de comportamentul similar al foştilor activişti de partid din perioada comunistă, care îşi declarau public ateismul (şi chiar militau cu multă îndârjire în această direcţie, persecutându-i sistematic pe cei care nu aderau la doctrina marxist-leninistă şi atee din acele vremuri), dar care, fiind confruntaţi cu situaţii dificile de viaţă sau care uneori erau critice pentru ei, „uitau” că sunt atei declaraţi şi încercau să se roage cu disperare la Dumnezeu ca să-i scape din respectivele dificultăţi în care se aflau! Însă, din nefericire, la fel cum acei activişti de partid, făţarnici şi oportunişti uitau apoi la scurt timp după aceea de Dumnezeu, de îndată ce dificultăţile lor existenţiale se estompau şi îşi aminteau brusc că ei sunt nişte atei convinşi, punând adeseori ajutorul providenţial ce li se oferise pe seama coincidenţelor, Claudiu Trandafir a uitat imediat de competenţa şi valoarea morală a colegilor săi şi a revenit la opiniile lui abjecte cu privire atât la şcoala de yoga MISA, cât şi cu privire la cursanţii acesteia şi la Ghidul nostru spiritual, de îndată ce s-a văzut, cum s-ar spune, „cu sacii în căruţă”. Altfel spus, după ce medicii de la MISA la care el a apelat l-au ajutat, dând dovadă de multă omenie, complet dezinteresat, şi au primit-o spre a o consulta complet benevol şi gratuit pe Angelica Isac, a uitat pur şi simplu să le mulţumească şi nu a catadicsit măcar să îşi ceară scuze pentru părerile abjecte pe care le-a emis faţă de ei toţi.

Respectivii medici şi-au dat seama, atunci când Angelica Isac a venit la cabinetul lor pentru consultaţie, că aceasta avea manifestări psihotice din ce în ce mai grave (îndeosebi halucinaţii auditive) şi au concluzionat că ea avea nevoie urgentă de ajutor şi asistenţă de specialitate, drept pentru care au îndrumat-o la spital, pentru tratament. Mai mult decât atât, ei au pus-o în legătură şi cu familia sa din Moldova (aspect elementar, desigur, dar pe care Claudiu nu a avut minima omenie să-l facă, el „mulţumindu-se” să nu facă nimic altceva decât „să scape de ea” cât mai repede, ca să nu-l mai deranjeze şi să nu-i mai creeze probleme de imagine rămânând în faţa porţii, cu toate că – atenţie!!! – fata respectivă era, de fapt, atunci, cursanta lui!). Iată, aşadar, cum a înţeles că trebuie să se poarte sărmanul Claudiu Trandafir cu aceia cărora le promite, cu fraze sforăitoare şi minciuni poleite cu promisiuni deşarte, că îi îndrumă pe calea „revelării inimii spirituale”!

Mai mult decât atât, iată cum s-a comportat acela care, implicit, lasă să se înţeleagă că deja şi-a trezit inima spirituală, din moment ce îi ajută pe ceilalţi să şi-o reveleze. Dincolo de toate acestea, noi spunem: HALAL TREZIRE A INIMII SPIRITUALE PENTRU ACEST FĂŢARNIC, CARE S-A COMPORTAT ÎN ACEST MOD ULUITOR, DÂND DOVADĂ DE EGOISM ŞI IRESPONSABILITATE. Faptele sunt evidente şi orice ar spune el, aceste fapte sunt edificatoare. În faţa unor probleme grave, cu care se confruntă atât el, cât şi cei pe care el pretinde că-i „îndrumă”, Claudiu s-a mulţumit să îi „paseze” cu abilitate acelora care până nu demult erau colegii şi prietenii săi (cu aerul – teatral şi făţarnic – cum că el ar fi şi acum, la fel de apropiat de ei!) şi a arătat că este dispus să facă orice compromis faţă de convingerile lui (compromis temporar, desigur, numai până când va obţine ceea ce avea interesul să obţină) numai ca să... „scape” de fiinţele umane ce au ajuns, din cauza lui, să fie o „problemă” pentru el.

Claudiu „confundă” stările psihotice cu fenomene paranormale. Confuzie sau inducere în eroare?

Modul în care a acţionat Claudiu Trandafir a arătat că pe el nu-l interesează câtuşi de puţin ca aceste fiinţe umane să se vindece sau să-şi depăşească problemele grave cu care ele se confruntă: el a acţionat cu mult egoism şi iresponsabilitate, într-un mod nedemn chiar şi pentru un yoghin începător, deoarece el nu vroia să mai fie deranjat de astfel de fiinţe umane, care aveau probleme poate chiar datorită ghidării neadecvate pe care el actualmente o oferă! Şi pentru ca modul său iresponsabil de a acţiona în această situaţie (mod care îi revelează, dincolo de aparenţe, natura profund meschină, oportunistă şi şmecheră) să fie şi mai clar, trebuie să menţionăm şi faptul că atunci când Claudiu a vorbit cu Angelica Isac, încercând să o facă să plece din faţa casei lui, deşi a realizat foarte clar că ea se afla într-o criză de natură psihotică, în loc să urmărească să-i explice care este starea ei şi să o ajute câtuşi de puţin să-şi revină, el a procedat întocmai ca un escroc care înşeală pe cineva: cu acea ocazie, el i-a spus Angelicăi, nici mai mult, nici mai puţin, decât că ea manifestă anumite „fenomene de ordin paranormal”! Iată până unde a ajuns Claudiu cu pişicherismul şi escrocheria. Deşi la prima vedere pare incredibil, toate acestea sunt fapte care au fost apoi mărturisite cu candoare şi inconştienţă de Angelica Isac care chiar s-a lăsat păcălită de aceste concluzii pseudo-iniţiatice.

Este însă grav că sărmanul Claudiu Trandafir ajunge să îi păcălească pe naivii săi fanatici, pretinzând cu nonşalanţă că crizele psihotice cu care se confruntă sunt nişte „fenomene de ordin paranormal”. După aceea, Claudiu nu a făcut altceva decât să o convingă să plece (sau mai pe româneşte spus, să o facă să se ducă oriunde în altă parte, dar să nu mai vină şi să stea în faţa casei lui, pentru a-i strica imaginea!). Apoi, văzând că „sfaturile” sale nu dau roade, Claudiu Trandafir a apelat la medicii de la MISA numai atunci când, fiind cuprins de disperare şi chiar panicat, el a realizat că este cu neputinţă să o facă să plece. El a contat, aşadar, pe sprijinul respectivilor medici, nu pentru a-i oferi acelei sărmane fete un minim de ajutor de care ea avea nevoie (căci dacă ar fi vrut cu adevărat să o ajute, Claudiu ar fi apelat de la început la un medic sau la o persoană competentă în probleme de ordin psihic, pentru a o ajuta pe Angelica Isac), ci el a urmărit doar să scape de ea cu orice preţ. Acest comportament nedemn chiar şi pentru o fiinţă umană obişnuită, evidenţiază egoismul feroce în care Claudiu Trandafir a alunecat şi se complace la ora actuală. Faptele sunt evidente şi urmează ca fiecare dintre voi să judecaţi acest caz semnificativ. Brusc, sărmana Angelica Isac nu mai era pentru Claudiu o cursantă în cadrul pumnului de oameni fanatici şi naivi care îl urmează, lăsându-se păcăliţi de vorbe goale.

Este important de menţionat aici, ca un aspect care este de natură să evidenţieze modul de a acţiona plin de omenie, altruism şi generozitate al celor care au ajutat-o pe Angelica Isac (şi, implicit, dată fiind situaţia, şi pe sărmanul Claudiu, care s-a manifestat ca un escroc şi ca un făţarnic) că în acea perioadă atât de grea pentru ea, mama Angelicăi Isac l-a sunat pe medicul yoghin ce s-a ocupat direct de Angelica pentru a-i mulţumi din suflet că i-a ajutat fata, care acum primeşte îngrijirile medicale ce îi sunt necesare. Prin contrast, sărmanul Claudiu Trandafir nu a făcut decât să evidenţieze că pe el nu îl interesează deloc oamenii pe care el pretinde cu un tupeu nemărginit, că îi „îndrumă spiritual” şi a dovedit că urmăreşte doar să profite de pe urma lor, trăind din taxa pe care le-o încasează naivilor pe care îi racolează să părăsească această şcoală spirituală. Este evident că lucrurile se prezintă astfel, căci dacă n-ar fi fost aşa, sărmanul Claudiu Trandafir ar fi găsit, cu siguranţă, o modalitate de a o ajuta cât de cât pe Angelica Isac. Să ne amintim că, în această direcţie, un vechi aforism afirmă: „Atunci când vrei cu adevărat să realizezi ceva, vei găsi întotdeauna o modalitate pentru a face aceasta; dar dacă, de fapt, nu vrei cu adevărat sa realizezi ceva bun, vei găsi întotdeauna câteva scuze.”

Iată ce este „ALTRUISMUL” în cazul fostului yoghin Claudiu Trandafir: ABILITATEA DE A TE FOLOSI ÎNTR-UN MOD ŞMECHER ŞI CU FĂŢĂRNICIE DE CEI NAIVI, CREDULI ŞI BLEGI PRIN INTERMEDIUL UNUI  JOC TEATRAL ADECVAT CE ÎI FACE SĂ CREADĂ PE ACEŞTI  SĂRMANI CĂ LE VREI BINELE. Cazul cursantei Angelica Isac evidenţiază acest gen de „ALTRUISM” ce îl caracterizează din nefericire la ora actuală pe fostul yoghin Claudiu Trandafir.

Fostul yoghin Claudiu Trandafir face parte dintre aceia care predică bine, cu făţărnicie, dar care aplică rău

În încheierea acestei prezentări a unor fapte care sunt edificatoare, merită să ne întrebăm de ce oare Angelica Isac nu a avut niciun fel de crize psihice atât timp cât s-a aflat în cadrul acestei şcoli de yoga şi a frecventat cursurile de la MISA? Cei care o cunosc foarte bine pe Angelica Isac îşi amintesc că ea se afla la aceste cursuri într-un an mare. Nu este exclus că tocmai schimbarea căii spirituale a făcut-o apoi pe Angelica Isac să lunece în această stare psihotică gravă pe care Claudiu Trandafir a catalogat-o cu viclenie, pentru a se „spăla pe mâini” întocmai ca Pilat, drept „FENOMENE DE ORDIN PARANORMAL”.

Dat fiind faptul că sărmanul Claudiu Trandafir se autoerijează pentru cei naivi şi creduli, ca fiind un „eliberat în viaţă”, merită să ne întrebăm, oare aşa s-ar fi comportat un autentic eliberat în viaţă?!! Chiar dacă acestea sunt faptele, mulţi dintre fanaticii săi admiratori vor ignora cu îndârjire aceste aspecte şi vor răstălmăci într-un mod aberant faptele, considerând că în această situaţie Claudiu Trandafir a acţionat în mod ireproşabil, dând dovadă de o mare înţelepciune. În felul acesta, continuând să rămână sub influenţa sa nefastă, mulţi dintre ei vor avea, la rândul lor, dezamăgiri cumplite în viitor, sau unii dintre ei se vor confrunta, unul după altul, cu crize psihotice, în cazul în care deja prezintă în fiinţa lor anumite tendinţe pe care ambianţa nefastă a pseudo-cursului lui Claudiu Trandafir le face să se trezească şi să se amplifice.

Aceste rânduri se adresează tuturor acelora care ar trebui să nu se lase momiţi să abandoneze această cale spirituală datorită promisiunilor deşarte şi a racolării neruşinate pe care unii dintre fanaticii admiratori ai lui Claudiu o exercită pe ascuns printre cursanţii acestei şcoli, pentru a-i determina să părăsească această şcoală şi să-şi trădeze Ghidul spiritual, invitându-i la cursurile lui Claudiu şi spunându-le cu viclenie că este util pentru ei să aibă doi Ghizi spirituali în paralel. Cei care vor face această greşeală ar trebui să-şi aducă aminte de cuvintele pline de înţelepciune ale lui Iisus care, la un moment dat, spunea: „Nu este cu putinţă să fii slugă la doi stăpâni, căci întotdeauna atunci când ai să-l mulţumeşti pe unul dintre ei, ai să-l nemulţumeşti pe celălalt.”

Pe cei care au urechile destupate, îi rugăm să ia aminte la aceste cuvinte pline de înţelepciune, pe care cei inconştienţi le-au ignorat sau le ignoră.

 

Citiţi şi:
 
yogaesoteric
19 iunie 2010

 

 

Articole publicate recent

> 24 IulieRechizitoriu împotriva SRI - DNA

> 24 IulieUn model pentru Roșia Montană – Un orășel din Columbia a învins o multinațională care voia să exploateze aur în valoare de 35 miliarde de dolari!

> 23 IulieSUA a acuzat că două avioane chineze au interceptat un avion american, care era în spaţiul internaţional deasupra Mării Chinei de Est

> 22 IulieNețărmuritul tupeu al prostiei ce se amalgamează cu impostura mediocrității

> 22 IuliePremierul polonez: Varșovia nu va ceda în fața nebuniei elitelor de la Bruxelles în problema migranților

> 21 IulieSpectacolul de teatru M.I.S.A.PĂRUT a fost selectat pentru concursul ce va avea loc anul acesta în cadrul Festivalului de Teatru Scurt din Oradea

> 21 IulieFake news la Pro TV. Postul care a adus pe ecrane prima «nuntă» homosexuală din România manipulează grosolan opinia publică

> 21 IulieGPS-ul lui Dumnezeu

> 20 IulieFalimentul evident al regimului euro-atlantic în România (II)

> 20 IulieMihai Gheorghiu, despre propaganda homosexualilor de a se căsători și de a înfia copii…

> 19 IulieÎncă un deontolog al «societății civile progresiste» se prăbușește: sociologul Mircea Kivu, turnător la Securitate!

> 19 IulieFișa de nazist a fondatorului IKEA, unul dintre beneficiarii răpirilor de copii din Finlanda

> 18 IulieManevre militare fără precedent în România. Zeci de mii de militari, mii de blindate

> 17 IulieFrancezii au conceput o seră inteligentă, de mici dimensiuni, în care oricine își poate cultiva propriile legume bio

> 17 IulieStatul profund și ascuns în America. Wall Street, cartelul petrolier și atacul neîncetat asupra democrației

> 17 Iulie26 iunie 1940: Ultimatumul sovietic pentru cedarea Basarabiei

> 16 IulieBig Brother: Proiect al Ministerului de Interne – Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii

> 16 IulieCele mai mici state din Europa

> 16 IulieInginer în domeniul nuclear: «Fukushima este cel mai grav cataclism industrial din istoria lumii»

> 16 IulieCIA poate spiona pe oricine prin intermediul televizoarelor, iPhone-urilor, smartphone-urilor și computerelor cu Windows

> 15 IulieEcologie, control populațional și Noua Ordine Mondială

> 15 IuliePoliția română va debloca parole și va recupera informații, inclusiv cele șterse, din orice terminal mobil

> 15 IulieUn seif cu «Biblioteca pentru Apocalipsă» va fi pus în Norvegia alături de … «Banca de semințe pentru Apocalipsă»

> 15 IulieDelir total în Franța: Un homosexual s-a căsătorit POSTUM cu partenerul său ucis în aprilie. Fostul președinte Hollande a asistat la ceremonie

> 15 IulieDupă ce a adus la sapă de lemn România, Băsescu vrea să se apuce de Moldova

> 14 IulieARABELA MARQUES AGNES – IATĂ CĂ ISTORIA SE REPETĂ

> 14 IulieDNA a mers pe burtă cu denunţătorul mincinos

> 13 IulieDacă vor 10 ticăloși să te omoare şi Dumnezeu te vrea viu și sănătos, atunci vei scăpa!

> 13 IulieIon Cristoiu: Topul neroziilor ce sunt spuse cu ochii larg deschiși. Tristă mai e România noastră

> 13 IulieCăsuţa de la cercul arctic

> 13 IulieDerapajele surprinzătoare ale anticorupţiei din România

> 12 IulieFalimentul evident al regimului euro-atlantic în România (I)

> 12 IulieMetode simple de prevenire a pierderilor de memorie

> 12 IulieDoar 10 companii globaliste ale așa zișilor «iluminați» controlează pe această planetă aproape toată hrana pe care o cumpărați și o consumați

> 12 IulieDocument cutremurător! Proiectul înființării FDSI. Urmează devalizarea finală a României. Președinte ar putea fi Vâlcov

> 12 IuliePublicația consilierului lui Donald Trump, Steve Bannon, îl critică dur pe ambasadorul SUA la București pentru susținerea homosexualilor în România

> 11 IulieDan Puric, devastator la adresa «istoricilor mincinoși»: Ce s-a petrecut în anii aceștia de educație?

> 11 IulieO excepțională operațiune de spionaj. Adolf Tolkacev, agentul cel mai productiv din istoria CIA

> 11 IulieIstanbul: Marșul homosexualilor, interzis de autoritățile turce pentru al doilea an consecutiv

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga