Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Zecile de mii de mărturii ale yoghinilor care au avut trăiri spirituale sunt o dovadă a autenticităţii acestei şcoli de yoga

Acest material se adresează tuturor acelora care participă la exemplificările spirituale excepţionale ce sunt realizate într-un mod paranormal de la distanţă de profesor YOGA Gregorian Bivolaru
 
de Nicu Catrina
 
Faptul că mii de yoghini începători şi avansaţi care sunt deschişi sufleteşte şi pregătiţi au avut adeseori stări spirituale sublime şi profunde atunci când Grieg face anumite exemplificări spirituale, pe care le susţine de la distanţă într-un mod paranormal, este şi rămâne o realitate de necontestat. Zecile de mii de mărturii sincere ale tuturor acelora care în decursul anilor au fost impulsionaţi şi profund transformaţi sufleteşte, mental şi spiritual de aceste exemplificări spirituale extraordinare sunt o mărturie vie şi grăitoare care nu poate fi contestată acum (când deja există o acumulare foarte mare de mărturii semnificative).

A susţine cu impertinenţă – din cauza ranchiunii, invidiei, răutăţii ori duşmăniei – că toţi aceşti oameni care au avut astfel de stări minunate s-au păcălit sau au fost păcăliţi pentru că “de fapt” era vorba numai de o banală sugestie sau autosugestie este o nebunie, faţă de care reacţia noastră, ca yoghini, este în primul rând una de profundă compasiune – compasiune pentru cei care urmăresc acum să semene, cu multă viclenie (conştientă sau inconştientă), otrava îndoielii şi a scepticismului în sufletele celor creduli şi ignoranţi.

Fiecare dintre aceste exemplificări spirituale sunt, indirect, o dovadă clară a autenticităţii realizării spirituale (prin intermediul practicii YOGA) a lui Grieg, precum şi a faptului că el poate, în felul acesta, să-i impulsioneze pe toţi cei deschişi şi pregătiţi să aibă acces la felurite trăiri spirituale înalte, benefice, exemplare, la care până acum ei nu au avut acces sau au avut acces doar într-un mod parţial ori numai în anumite conjuncturi foarte speciale.

În plus, analizate global, cu luciditate, aceste exemplificări prezintă întotdeauna unele caracteristici definitorii, care sunt valabile pentru fiecare dintre ele.

O primă caracteristică a acestor exemplificări este faptul că ele sunt şi rămân exemplare (altfel spus, ele se constituie în veritabile elemente de referinţă sau repere spirituale) pentru cei care sunt deschişi să le experimenteze.

O a doua caracteristică este aceea că asemenea exemplificări evidenţiază totodată că, dincolo de modestia care-l caracterizează, Grieg este un autentic ghid spiritual: trăind plenar şi profund ceea ce el exemplifică în mod paranormal în cadrul fiecărei exemplificări, putem descoperi astfel, dincolo de aparenţe şi dincolo de orice dubiu, că el este pentru fiecare dintre noi un ghid spiritual autentic. Astfel, putem realiza lăuntric, mereu şi mereu (cu fiecare exemplificare spirituală susţinută de Grieg, şi la care participăm plenar), adevărul iniţiatic fundamental: ATUNCI CÂND ASPIRANTUL ESTE PREGĂTIT, GHIDUL SPIRITUAL APARE, I SE REVELEAZĂ ŞI ÎL AJUTĂ.

Profesorul YOGA (şi îndrumătorul nostru spiritual) Gregorian Bivolaru a afirmat întotdeauna, cu multă umilinţă şi modestie, că el reuşeşte să realizeze fiecare dintre aceste exemplificări cu ajutorul imens care îi vine în primul rând de la Dumnezeu Tatăl. El a recunoscut public, de nenumărate ori, că, fără acest ajutor pe care Dumnezeu Tatăl îl oferă, el nu ar putea să facă (sau să reuşească) asemenea performanţe spirituale (care sunt pentru noi toţi fiecare dintre aceste exemplificări). Mai precis, în toate aceste exemplificări Grieg propune (sau altfel spus cere), cu umilinţă şi iubire, ajutorul divin, iar Dumenzeu Tatăl este acela care dispune şi dăruieste şi, în felul acesta, toţi cei care sunt deschişi sufleteşte pot experimenta aceste exemplificări paranormale, pentru binele şi pentru transformarea lor spirituală rapidă şi sigură. Fiecare dintre aceste exemplificări spirituale este prin urmare un dar inestimabil, pe care Dumnezeu ni-l oferă prin intermediul lui Grieg, care este întotdeauna „canalul” prin care ele (aceste exemplificări) ne sunt accesibile.

Prin intermediul acestor exemplificări putem conştientiza gradat tainica, intima şi inefabila relaţie ce există între un ghid spiritual autentic şi Dumnezeu şi putem descoperi astfel că, deşi ghizii (maeştrii) spirituali autentici au aparenţe trupeşti diferite, dincolo de aceste aparanţe ei sunt unul, în măsura în care ei sunt şi rămân încarnarea vie, inspiratoare şi radioasă a UNICULUI DUMNEZEU.

Aşa cum deja fiecare dintre noi ne-am putut convinge (sau, în cazul unora, vor ajunge să se convingă în viitor), noi simţim într-un mod nuanţat şi diferit exemplificările spirituale la care participăm, aceasta fiind în strânsă legătură cu pregătirea noastră anterioară şi cu afinităţile elective pe care le avem. Acest aspect foarte important, de care oricine îşi poate da seama dacă participă deschis şi plin de bunăvoinţă (sau chiar de curiozitate) la mai multe exemplificări spirituale dovedeşte fiecăruia că asemenea experienţe exemplare nu sunt niciodată doar simple şi banale AUTOSUGESTII pe care ni le auto-declanşăm datorită credulităţii noastre.

Pentru cei care hrănesc şi întreţin astfel de dubii prosteşti, care îi macină şi îi fac să fie mai degraba sceptici în ceea ce priveşte autenticitatea excepţională a acestor exemplificări spirituale există o posibilitate simplă şi inteligentă de a se convinge că aici nu este deloc vorba de autosugestie, posibilitate ce se află oricând la îndemâna oricui. Ea este următoarea: puteţi lua exact aceeaşi piesă muzicală ce s-a folosit la o anumită exemplificare spirituală pe care Grieg a făcut-o şi la care voi personal aţi participat şi aţi avut atunci o stare spirituală de excepţie (aţi trăit într-un mod amplu, profund şi extrordinar ceea ce Grieg a exemplificat în mod paranormal) şi urmăriţi apoi ca, reaudiind-o, să vă provocaţi, prin autosugestie, cu exactitate, toate trăirile pe care le-aţi avut atunci.

Veţi constata că, în ciuda tuturor eforturilor pe care le veţi face, CEVA ANUME – care atunci a fost esenţial şi inefabil – nu mai apare. Bogăţia de nuanţe, intensitatea uimitoare şi profunzimea copleşitoare a trăirii pe care aţi experimentat-o atunci cândva a dispărut. În plus, veţi remarca faptul că magia indescriptibilă a trăirii spirituale extraordinare pe care aţi avut-o atunci (la aceea exemplificare spirituală) a dispărut, fiindu-vă aproape inaccesibilă. Conştientizarea ulterioară, atentă, lucidă şi detaşată a acestor aspecte – care sunt şi rămân enigmatice şi ireproductibile prin AUTOSUGESTIE – arată că de fapt aceste exemplificări spirituale pe care Grieg le realizează într-un mod paranormal sunt obiective şi autentice; ireproductibilitatea lor integrală, prin AUTOSUGESTIE este o clară dovadă că aceste exemplificări spirituale paranormale manifestă întotdeauna ceva misterios care scapă conştiinţei umane obişnuite. În plus, dacă aceste exemplificări spirituale nu ar fi decât rodul unei banale AUTOSUGESTII (aşa cum consideră cei sceptici), atunci ar trebui să simţim la toate – FĂRĂ EXCEPŢIE – absolut la fel, nefiind posibil să apară nici un fel de diferenţe (diferenţe care în realitate – aşa cum ştim cu toţii – există, ele evidenţiindu-ne cu putere faptul că receptăm exemplificările spirituale în strânsă legătură cu pregătirea pe care o avem). Dacă nu ar fi decât banale AUTOSUGESTII, ar fi imposibil să apară aceste diferenţe!

Dimpotrivă, aceste exemplificări spirituale constituie dovada vie a unei anumite realizări spirituale pe care foarte puţini ghizi spirituali contemporani o au. Însuşi faptul că şcoala de YOGA este deocamdată singura de pe glob în cadrul căreia se realizează astfel de exemplificări spirituale paranormale ar trebui să ne dea de gândit: oare de ce nu realizează şi alţi ghizi spirituali actuali de pe această planetă asemenea exemplificări spirituale paranormale?
Răspunsul este simplu: pentru ca ei nu sunt capabili de o asemenea performanţă, deoarece nu au atins treapta de realizare spirituală care le-ar putea permite să reuşească aceasta.

Faptul că Grieg este capabil să realizeze într-un mod paranormal felurite exemplificări spirituale este o clară dovadă că el aparţine, ca realizare spirituală, celei mai înalte categorii de ghizi (maeştri) spirituali, ghizi care sunt supranumiţi în tradiţia yoghină, shivaită sau tantrică ghizii spirituali de tip BODHAKA (termen care provine din cuvantul sanscrit BODHA – conştienţă, conştiinţă, cunoaştere esenţială). Numai ghizii spirituali din categoria BODHAKA, afirmă la unison aceste tradiţii spirituale, sunt capabili să manifeste şi să transfere într-un mod paranormal, în universul lăuntric al aspiranţilor deschişi şi pregătiţi propria lor realizare şi experienţă spirituală. Numai ghidul spiritual de tip BODHAKA îi poate oferi aspirantului pregătit darul inestimabil al cunoaşterii spirituale directe şi nemijlocite, ajutându-l în felul acesta să trăiască şi să experimenteze printr-un transfer paranormal în propriul său univers interior experienţa spirituală pe care ghidul (maestrul) a atins-o demult. Această capacitate spirituală excepţională mai este numită, în tradiţia şivaismului din Caşmir, “transferul direct al Puterii Divine” (SHAKTI-PATA) şi el este descris cel mai adesea ca o tainică şi sfântă comuniune “de la Inimă la Inimă” (sau cu alte cuvinte, de la Inima spirituală a maestrului – Inima care este identificată cu Inima lui Dumnezeu – la Inima spirituală a discipolului pregătit). Ea (această înzestrare spirituală rară) este de asemenea caracteristică adepţilor avansaţi ai căii MAHA SIDDHA YOGA, căreia Grieg îi aparţine fără îndoială. Şi îndrăznim să afirmăm “FĂRĂ ÎNDOIALĂ” tocmai pentru că Grieg este capabil să realizeze pentru noi toţi asemenea exemplificări spirituale, prin aceasta el dovedind cât se poate de clar, pentru cei iniţiati, că el este şi rămâne un maestru spiritual al sistemului MAHA SIDDHA YOGA pentru toţi cei care sunt pregătiţi şi deschişi să-l descopere, în vederea trezirii lor spirituale şi a transformării lor spirituale rapide şi sigure.

Am considerat că este necesar şi important să vă împărtăşesc toate aceste ganduri si reflecţii şi datorită faptului că am aflat de curând că un fost instructor de YOGA (care acum face parte din obscurul grup ce a fost supranumit pe bună dreptate de catre Grieg “GRUPA CONSPIRATORILOR RIDICOLI” răspândeşte o nouă bârfă absurdă şi puerilă printre cei creduli şi lipsiţi de inteligenţă pe care vrea să-i racoleze din cadrul acestei şcoli de Yoga: mai nou, el afirmă cu o îndârjire tragicomică bazaconia că Grieg nu a avut niciodată şi nu are nici un fel de realizare spirituală şi nu este înzestrat cu nicio putere paranormală. În viziunea (schimbătoare, după cum am arătat, precum vremea şi care i-a apărut în urma testelor spirituale majore la care din nefericire el a căzut), viziune pe care respectivul instructor caută s-o împărtăşească oricui şi în care tot ceea ce este în legătură cu Grieg se explică actualmente numai prin intermediul influenţei atotputernice a autosugestiei ce i-a făcut pe toţi cei de la MISA (desigur, cu excepţia lui şi a celor care fac parte din GRUPA CONSPIRATORILOR RIDICOLI) să-şi imagineze şi apoi să creadă cu tărie despre Grieg toate aspectele bune, sublime şi spirituale, deşi acestea nu ar fi existat niciodată în realitate! Drept exemplu ultra „edificator” acel instructor oferă naivilor care îl ascultă şi parabola (ce a fost expusă cândva chiar de Grieg!) cu dintele de câine care, datorită transfigurării şi adorării unanime a unei mulţimi de ignoranţi creduli, s-a metamorfozat prin miracol divin şi a început la un moment dat să ofere adoratorilor săi entuziaşti lumina divină a cunoaşterii.

[Foarte pe scurt, în această parabolă tradiţională tibetană foarte populară (mai precis, într-una dintre numeroase sale variante) se spune ca o femeie l-a rugat pe fiul ei să-i aduca o amuletă care să-i ofere protecţie subtilă, precum şi împlinirea dorinţelor. Fiul ei nu a găsit o astfel de amuletă, însă i-a oferit femeii un dinte de câine pe care l-a gasit undeva, gândindu-se (el fiind o fire sceptică şi foarte realistă) că oricum nu are nicio importanţă, întrucât amuletele si talismanele nu au nicio valoare. Totuşi, datorită credinţei profunde şi puternice a acelei femei simple şi naive, precum şi a stării ei de veneraţie în faţa acelui dinte de câine pe care ea, în ignoranţa ei, îl considera încărcat cu puteri divine, în viaţa ei au început să apară anumite sincronicităţi miraculoase, declanşate întotdeauna ca urmare a cererilor şi rugăciunilor ei, adresate acelui dinte de câine. La scurt timp dupa aceasta, treptat, toţi oamenii din acel sat au început să adore şi să venereze acel dinte de câine, care, datorită credinţei lor puternice, a devenit până la urmă un veritabil focar de Lumina şi de Graţie divină!]

Aşadar, în viziunea (în prezent, complet distorsionată) a fostului instructor de YOGA, Grieg ar fi un astfel de „dinte de câine” care nu ar fi avut şi nu ar avea nicio calitate şi nicio înzestrare spirituală. Fostul instructor nu sesizează însă contradicţia logică flagrantă în care a intrat afirmând acest lucru, pentru că ar trebui (dacă am presupune prin absurd că această aberaţie ar fi adevarată) ca el să admita că acum, în urma trasfigurării şi proiecţiilor pure şi sublime a celor de la MISA asupra lui, Grieg să fie cu adevărat plin de realizări spirituale şi de lumină divină! Prin urmare, această nouă afirmaţie (vădit aberantă) nu arată decât că între timp GRUPA CONSPIRATORILOR RIDICOLI şi-a schimbat iarăşi părerea şi, dacă până nu demult ei afirmau în unanimitate că Grieg a regresat enorm din punct de vedere spiritual în ultimii trei ani şi că în momentul de faţă el şi-a pierdut toate realizările şi toate puterile spirituale pe care le-a avut, iată că acum ei se contrazic pe ei înşişi şi susţin cu tărie că de fapt Grieg nu a avut niciodata vreo capacitate paranormală! După cum se ştie, asemenea schimbări şi fluctuaţii (marcate de asemenea de incoerenţă şi de contradicţii flagrante) sunt caracteristice unui nivel de conştiinţă care gravitează predominant în jurul centrului subtil de forţă SWADHISTHANA CHAKRA. Şi, cunoscând toate aceste aspecte, ne putem întreba pe bună dreptate: oare aceşti rătăciţi (la care apărut orbirea spirituală) nu mai sunt capabili nici măcar să-şi dea seama că astfel de dese şi de bizare schimbări de viziune (schimbări care, în plus, sunt şi aberante şi lipsite de orice fundament) asupra aceluia care le-a fost cândva ghid spiritual le evidenţiază cu prisosinţă regresul? Ce gândesc ei oare acum despre binecunoscutul aforism esoteric: „CÂND DIAVOLUL VREA SĂ DISTRUGĂ PE CINEVA ÎI RĂTĂCEŞTE MAI ÎNTÂI MINŢILE”?
Timpul va dovedi dacă aceste afirmaţii pe care le-am făcut aici sunt sau nu adevărate.

yogaesoteric
12 martie 2008


Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga