Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Sunteţi aici: Home >Actualitate >Opinii >Toate opiniile >
Gabriel Andreescu: ce spun dosarele Securităţii despre Gregorian Bivolaru

De la Meditaţia Transcendentală la Gregorian Bivolaru

Volumul celor trei istorici Jela Doina, Cătălin Stran şi Mihai Albu, intitulat „Afacerea Meditaţiei Transcendentale” şi publicat la Humanitas în anul 2004, era de aşteptat de cei care au trăit pe viu scandalul. Evenimentele de la începutul anilor ’80, au afectat mulţi oameni, între care şi personalităţi culturale, au atins instituţii, cea mai severă fiind desfiinţarea Institutului de Psihologie şi Pedagogie, în sfârşit, au avut un real ecou în opinia publică. Bănuiala că a fost vorba de o capcană întinsă de aparatul de represiune a amplificat interesul pentru dedesubturile acelor evenimente. Ca şi în alte obscure acţiuni ale Securităţii, revoluţia nu a adus lumină asupra celor întâmplate. Nou a fost detaliul, fără îndoială interesant, că unii dintre cei aflaţi pe lista victimelor în anii ’80 au făcut carieră în anii ’90. A fost nevoie să intrăm în secolul XXI ca să vedem publicate, de către „România liberă”, două documente ale Ministerului de Interne privind analiza şi măsurile luate împotriva Meditaţiei Transcendentale. Printre lucrurile demne de reţinut în aceste materiale se află şi implicarea fostului ofiţer de Securitate şi, după revoluţie, important parlamentar PSD, Ristea Priboi. Dar o cercetare sistematică a „afacerii” s-a finalizat, totuşi, de abia în anul 2004.

Volumul publicat de cei trei istorici face o cronologie a evenimentelor care au precedat represiunea din 1981 şi spicuieşte câteva date cu privire la ce s-a întâmplat în următorii ani. Citează şi reproduce complet câteva documente ale Securităţii, pune la dispoziţie procesul verbal al Şedinţei Comitetului Central care a luat decizia sancţionării participanţilor ori responsabililor, include câteva interviuri cu personalităţile implicate în Meditaţia Transcendentală, chiar şi unul dificil de obţinut, cu iniţiatorul Nicolae Stoian. Autorii identifică câteva răspunsuri certe şi câteva întrebări rămase nerezolvate, oferă câteva ipoteze. Prin faţa cititorului se perindă, prin beneficiul unui scris fluent, ceea ce lumea auzise şi în anii ’80, cu ceva mai multe documente şi informaţii în plus. Afacerea Meditaţiei Transcendentale este o poveste despre represiunea şi despre elita anilor care marcau trecerea în ultimul deceniu comunist.

Surpriza a fost ca, prelucrând Dosarul Meditaţiei Transcendentale aflat în Arhiva CNSAS, să găsesc o imagine în câteva puncte substanţial diferită de ceea ce a oferit cititorului echipa Jela Doina, Cătălin Stran şi Mihai Albu. Prima diferenţă pe care aş semnala-o este însăşi substanţa titulaturii. Pentru Securitate, Meditaţia Transcendentală a ajuns să desemneze „linia grupărilor anarhice «Meditaţia Transcendentală»”, deci o categorie, şi a continuat să fie tratată, ca atare, până în ultimele clipe ale regimului comunist. Apoi, cu câteva excepţii, în Afacerea Meditaţiei Transcendentale nu apar persoane care au avut un statut central în acţiunile Securităţii, în timp ce unii dintre cei „vizualizaţi” în volumul apărut la Humanitas erau, din perspectiva organelor represive, marginali. Este de notat că doar două persoane dintre cele care intersectaseră practicile Meditaţiei erau considerate periculoase de către autorităţi, conform unui document din 1987. Despre una, Cocoş Ştefan, stă scris că fusese „arestat pentru răspândire de ştiri false” şi că era „autor de manifestări anticomuniste; simpatizant legionar”. A doua persoană se numeşte Gregorian Bivolaru: „Instructor yoga cunoscut cu manifestări ostile. Arestat. Lucrat prin DUI de SMB-ind. 1301.

Am ajuns deci la Gregorian Bivolaru. Şi întrucât acesta este astăzi subiectul unui alt scandal public, mă voi opri la documentele care îl privesc pe el. Într-unul, întocmit în 1983, se fac referiri  la faptul că Bivolaru Gregorian din Bucureşti, „adept al «Meditaţiei Transcendentale», interesat în practica Yoga şi Tantra”, continuă să aibă aceleaşi preocupări. Are legături cu persoane din străinătate, unele „paciente”, cărora le dă sfaturi de medicină Ayurvedică. Bivolaru stabilise, conform surselor, legături şi cu André van Lysebeth, unul dintre cei mai cunoscuţi promotori ai yoga în Europa.

În dosare se află şi o hotărâre din 27 august 1982, a Biroului Comitetului Executiv al Consiliului Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport, care interzice organizarea şi funcţionarea oricăror forme de yoga şi karate, pe lângă sau în cadrul cluburilor şi asociaţiilor sportive sau a altor unităţi. În hotărâre apare şi enunţul semnificativ: „activităţi interzise de genul budo, karate, yoga”2.

Dosarul Meditaţiei Transcendentale cuprinde materiale despre persoane unde merge în vizită „obiectivul Grig (Bivolaru Gregorian)”. Acestea se bucură de percheziţia domiciliară făcută de organele de miliţie, li se confiscă lucruri „presupunându-se că ar fi de provenienţă străină”3 ş.a. Dar cea mai „bogată” în concluzii este o notă de analiză semnată în aprilie 1989 de colonelul  Raţiu Gheorghe, şeful Direcţiei a-I-a a Departamentului Securităţii Statului. Reproduc mare parte din acest document, căci el spune multe şi despre caz, şi despre modul de operare al Securităţii, şi despre legătura dintre evenimentele postdecembriste cu „misterele” vechiului regim:

„Notă de analiză pe linia grupărilor anarhice «Meditaţia Transcendentală»
Analiza modului cum sunt supravegheate persoanele care au aderat la „Meditaţia Transcendentală” atestă că, din totalul de 366 elemente, se află în preocuparea diferitelor unităţi de securitate, pentru a fi lucrate pe principiul muncii, în obiective şi probleme [...212]:

Informaţiile obţinute în ultima perioadă despre persoanele care au făcut parte din «Meditaţia Transcendentală», atestă că majoritatea au renunţat la asemenea preocupări, adoptă o atitudine rezervată, caută să se reabiliteze, exprimându-şi regretul pentru activitatea desfăşurată.

Unele elemente de vârf şi cu influenţă, în mod deosebit Bivolaru Gregorian, Chiaburu Constantin şi Brodeală Natalia din Bucureşti, Mîrtz Eugen din Bacău şi Catrina Nicolae din Piteşti, şi-au reluat activitatea şi au constituit grupări care acţionează independent, racolând noi adepţi.

Dintre acestea, cea mai activă este gruparea condusă de  Bivolaru Gregorian, care cuprinde 32 de persoane şi acţionează pe principiul unei depline conspirativităţi, având ramificaţii în Bacău şi Piteşti, precum şi un sistem de legătură cu străinătatea în curs de clarificare.

Bivolaru Gregorian, lucrat prin dosar de urmărire informativă de Securitatea municipiului Bucureşti […a fost] condamnat de mai multe ori pentru fapte de drept comun (răspândire de materiale obscene, practicarea fără drept a unei profesii şi difuzarea unor publicaţii fără autorizaţie), ultima la 1 an şi 6 luni închisoare corecţională pentru infracţiunea de evadare, fiind pus în libertate la 17.X.1985.

După eliberarea din detenţie, a continuat să desfăşoare activitatea în mod clandestin pe linia «Meditaţiei Transcendentale», cu accent pe latura erotică – «Tantra Yoga», de natură să anihileze influenţa educativă a culturii şi ştiinţei, motiv pentru care – în luna iulie 1986 – a fost avertizat cu sprijinul Direcţiei de Cercetări Penale şi destrămat anturajul creat.

Continuându-se urmărirea informativă, a rezultat că şi în prezent este preocupat de atragerea de noi elemente, în mod deosebit tineri cărora, după o verificare prealabilă, le inoculează principii hinduse şi le recomandă practicarea unor exerciţii yoga […] Recent, Bivolaru Gregorian a confiat unei surse că a realizat o lucrare în 2 volume de «Tantra Yoga», la care mai are de adăugat materiale foto şi desene explicative, urmând ca – după definitivare – s-o scoată în străinătate. […]

Din date în curs de verificare, rezultă că sus-numitul are sisteme de legătură cu foşti membri ai «Meditaţiei Transcendentale», plecaţi din ţară după anul 1982 şi stabiliţi în diferite ţări occidentale, de la care primeşte literatură şi alte materiale cu caracter nociv, pe căi ilegale.

Din exploatarea mijloacelor speciale, precum şi prin dirijarea unor surse care se află în anturajul său apropiat, s-a stabilit că Bivolaru Gregorian provoacă unele legături ale sale la discuţii cu un profund caracter duşmănos la adresa orânduirii sociale din ţara noastră.

Ca urmare a măsurilor de cunoaştere în problemă, s-a stabilit că în municipiul Bacău şi Piteşti acţionează două grupări conduse de Mîrtz Eugen şi, respectiv Catrina Nicolae – ambii ingineri care, până în vara anului 1986, au fost studenţi la Institutul Politehnic Bucureşti, perioadă în care au fost racolaţi de Bivolaru Gregorian. […] S-a stabilit că cele două grupări create de Mîrtz Eugen şi Catrina Nicolae, îşi desfăşoară activitatea sub îndrumarea lui Bivolaru Gregorian, motiv pentru care vin periodic în Bucureşti, împreună cu o parte din persoanele racolate participând la unele activităţi clandestine şi pentru confirmarea lor de către acesta. […]

Analiza a scos în evidenţă şi unele neajunsuri constând, în principal, prin lipsa de informaţii de la reţea, datele de interes operativ cu privire la activitatea grupărilor sus-menţionate fiind obţinute prin mijloace speciale şi filaj.

În prezent, deşi există circa 25 de surse în mediul «Meditaţia Transcendentală», unele cu reale posibilităţi de informare, în ultimii doi ani nu s-a primit nici o informaţie de interes operativ de la reţeaua aflată în legătura altor unităţi.

De asemenea, majoritatea elementelor luate în atenţie pe linia grupărilor «Meditaţia Transcendentală» sunt lucrate pe principiul obiectivului, iar în practica muncii a rezultat că astfel de activităţi le desfăşoară în afara locului de muncă, unde controlul acestora nu se realizează în mod corespunzător.

În scopul prevenirii proliferării concepţiilor şi practicilor nocive de către grupările anarhice «Meditaţia Transcendentală», îndeosebi a laturei «Tantra Yoga», precum şi stoparea ca sub această acoperire să se treacă la iniţierea unor acţiuni cu caracter antisocial şi ostil, Securitatea municipiului Bucureşti şi Securităţile judeţene Bacău şi Argeş, vor acţiona pentru:
-documentarea activităţii şi cercetarea celor în cauză, sub acoperirea organelor de miliţie, cu implicarea Direcţiei de Cercetări Penale şi Procuraturii;
-informarea organelor de partid şi angrenarea factorilor de conducere, educaţionali şi obşteşti din întreprinderile şi instituţiile unde cei în cauză îşi desfăşoară activitatea, pentru realizarea măsurilor specifice de compromitere şi destrămarea anturajelor create;
-în cazul numiţilor Bivolaru Gregorian, Mîrtz Eugen şi Catrina Nicolae, împreună cu organele de miliţie şi procuratura, se va acţiona pentru documentarea unor activităţi şi fapte de drept comun, în vederea trimiterii acestora în justiţie.

Direcţia I, împreună cu Direcţia a VI-a, vor coordona executarea acestor măsuri, urmând să raportăm de urmare rezultatele obţinute”4.

Unele „rezultate” au fost, într-adevăr, obţinute, prin internarea lui Gregorian Bivolaru la spitalul Poiana Mare, la sfârşitul anului 1989. S-ar putea spune că alte acţiuni au fost finalizate de abia recent, prin fabricarea dosarelor penale care au fost invalidate de Curtea Supremă a Suediei, ţară unde Gregorian Bivolaru a cerut azil. Logica notei de analiză transmisă de colonelul Raţiu Gheorghe persoanelor de decizie din aparat – cu interes pentru măsurile specifice de compromitere, destrămarea anturajelor, identificarea faptelor de drept comun – spune multe despre modul de comportament, astăzi, al SRI dar, atenţie, şi al moştenitorilor miliţiei şi procuraturii comuniste. Dosarul Meditaţia Transcendentală mai arată că, din păcate, prea des istoricii urmează exemplul presei şi se opresc asupra elementelor epatante ale istoriei, în loc să se aplece asupra aspectelor cu adevărat semnificative ale regimului defunct.


1 Arhiva CNSAS. Meditaţia Transcendentală, Dosar nr. 10949, vol. 7, f. 1-41
2 Ibidem, f. 48.
3 Vezi Arhiva CNSAS. Meditaţia Transcendentală, Dosar nr. 10949, vol. 9, f. 76.
4 Vezi Arhiva CNSAS. Meditaţia Transcendentală, Dosar nr. 10949, vol. 9, f. 95-97. 

(Articol de Gabriel Andreescu, publicat în decembrie 2005 în ziarul ieşean Timpul)

22 februarie 2006
yogaesoteric


Articole publicate recent

> 18 OctombrieProiectul «Pandemic» – Virusul prin care CIA are capacitatea de a infesta computerele de la distanță

> 18 OctombrieOtrava din Justiţie – Gigi Becali face publice confesiunile verişoarei sale, fosta judecătoare ICCJ Sofica Dumitrașcu, despre Livia Stanciu

> 18 Octombrie(TU)DOREL A FOST LĂSAT CORIGENT – Bilanţ dezastruos pentru ministrul Justiţiei Tudorel Toader

> 17 OctombrieMobilizare fără precedent în apărarea unui martir al temnițelor comuniste

> 17 OctombrieProfesorul anului! Un indian a înfiinţat o şcoală în stradă, ca să-i educe pe copiii fără adăpost

> 17 OctombrieMark Zuckerberg crede aiurea că, într-o zi, Facebook ar putea înlocui bisericile. Replica unui pastor american

> 16 OctombrieGeorge Soros ar putea fi în sfârșit declarat TERORIST! Toate fondurile și organizațiile sale ar urma să fie SECHESTRATE

> 16 OctombrieMărturia sinceră și cutremurătoare a fiicei unui cuplu de lesbiene: «Am avut o copilărie nefericită…»

> 16 OctombrieMai dăm o lovitură de stat pentru corupţii din Justiţie?

> 15 OctombrieUn călugăr din România spune care este adevărata cauză a îmbolnăvirii de cancer

> 15 OctombrieLăsați in voia minții celei întunecate: Un puști travestit de numai 8 ani a ajuns răsfățatul presei homosexuale

> 14 OctombrieFinlanda construieşte un oraş subteran sub Helsinki, în cazul unei invazii ruse

> 14 OctombrieChina fără cash – Prima ţară din lume care testează introducerea unei monede digitale la nivel naţional

> 14 OctombrieNu e fake news! După atacul de la Manchester, iată ceea ce un ministru german le recomanda creștinilor: Ați putea învăța de la migranții musulmani

> 13 OctombrieUn nou război în Europa: politicienii Germaniei şi-au pierdut răbdarea cu derivele lui Erdogan şi ameninţă voalat Turcia cu sancţiuni economice

> 13 OctombrieGuvernul SUA alocă 65 mil. dolari pentru crearea unei interfeţe computer-creier cu dublu sens

> 12 OctombriePână unde a ajuns inteligenţa artificială: Programul AlphaGo al Google a câştigat în China întâlnirea cu campionul mondial la jocul de Go

> 12 OctombrieCe sunt «fake news»? Despre ce este vorba în scandalul «știrilor false»

> 12 OctombrieRăzboiul total cu lumea islamică este inevitabil. Iată de ce…

> 12 OctombrieCe vor de fapt americanii de la România? Să devină acum pionul nr. 1 în apărarea flancului de sud-est al NATO în locul Turciei

> 11 OctombrieFrânturile unei spovedanii mult prea târzii

> 11 OctombriePicătura otrăvită a lui Bogdan Rareș

> 11 OctombrieQatar-ul, cea mai bogată țară din lume, va fi distrusă? Ce ascunde blocajul celorlalte țări arabe?

> 10 OctombrieFlorin Constantiniu: «Politicienii postdecembrişti au făcut românilor mai mult rău decât mongolii, ungurii, turcii, nemţii şi ruşii»

> 10 OctombrieUn gigant mondial l-a concediat pe primul model transgender din istoria sa după ce acesta a transmis un mesaj dur la adresa rasei albe

> 10 OctombrieFacebook a ajuns la 2 miliarde de utilizatori, dublu faţă de 2012. Un sfert din populaţia lumii foloseşte acum celebra reţea de socializare

> 9 OctombrieScrisoare către Timmermans – Adrian Severin: Reacţia CE faţă de propunerile Ministerului român al Justiţiei este surprinzătoare, nedreaptă...

> 9 OctombrieCNN, redenumit FNN (Fake News Network) de Donald Trump, minte pentru rating

> 8 OctombrieEuropa şi uimitoarele ei recorduri de temperatură, ploaie şi zăpadă – De la «micile Siberii» din sud, la oraşele «fierbinţi» din nord

> 8 OctombrieCine exploatează de fapt resursele României şi câţi bani plătesc pentru ele cei care o fac

> 8 OctombrieÎnchiderea școlilor românești din Ucraina: Deputatul Matei Dobrovie îi cere Guvernului României să ia o atitudine fermă…

> 8 OctombriePolonia vrea reforma UE, astfel încât «să își sublinieze caracterul de adevărată comunitate în cadrul unor state suverane»

> 7 OctombrieSunete ciudate au fost înregistrate în apropiere de Saturn! Experţii NASA nu se aşteptau să audă aşa ceva

> 7 OctombrieRăzboiul pentru Justiție, printre beligeranți Klaus Iohannis cel șantajabil și Laura Kovesi, protectoarea corporațiilor din străinătate

> 7 OctombrieCel mai scabros pariu dement pe care Tommy Lee şi Nikki Sixx de la Mötley Crüe l-au făcut

> 6 OctombrieSRI primeşte fonduri europene în valoare de 25 de milioane de euro pentru un proiect de supraveghere generalizată a cetăţenilor deghizat în eGuvernare

> 6 OctombrieAscensiunea lui George Soros, care a fost adus prima dată în România de Iliescu şi care acum vrea cu orice preţ aurul românesc!

> 5 OctombrieRăzboiul americano-american se extinde la nivel global. Analiză

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga