Edit this page
Modify this page
Edit this string
         
Neantul ce se ascunde sub aparenţa vidului sau tragica şi evidenta condiţie actuală a fostului instructor yoga Claudiu Trandafir (I)

 

(aşa cum este exprimată într-un mod involuntar chiar de el într-o imagine grăitoare)

de profesor yoga Nicolae Catrina

Motto: „Atunci când diavolul urmăreşte să distrugă o fiinţă umană, mai întâi îi ia minţile!”

 
Înţelepciunea populară subliniază adeseori că, mai devreme sau mai târziu, adevărul despre o fiinţă umană sau despre o anumită situaţie iese întotdeauna la suprafaţă, indiferent cât de abile ar fi tentativele de a ascunde realitatea sau de a o disimula în spatele unor măşti ipocrite. Acest aspect este exprimat spre exemplu şi în celebrul proverb „gura păcătosului adevăr grăieşte”, care evidenţiază faptul că, în anumite momente, minciuna sau falsitatea ce caracterizează o anumită persoană sunt demascate prompt şi revelate chiar de ea fiinţelor umane atente şi lucide.

Diavolul se ascunde în detalii

Există situaţii când, chiar prin unele acţiuni, gesturi, expresii, etc. ale mincinosului („păcătosului”) de care el nu este deloc conştient, sunt în felul acesta dezvăluite adevăruri care transpar şi care sunt sugerate prin expresia deja celebră: „în unele situaţii, diavolul se ascunde în detalii!”. Astfel de aspecte semnificative fac, în felul acesta, să fie dezvăluite într-un mod involuntar, într-o formă sau alta (mai ales pentru aceia care sunt suficient de atenţi şi lucizi – sau, cu alte cuvinte, în conformitate cu cuvintele pline de înţelepciune ale lui Iisus, pentru „cei care au ochi şi care pot să vadă”) adevărul care transpare dincolo de aparenţe atunci când fiinţa umană respectivă vrea să spună cu totul altceva.

Acesta este şi cazul fostului instructor yoga Claudiu Trandafir care „ne mărturiseşte” fără voia lui care este în realitate starea lui actuală, dincolo de masca pe care o afişează. Mai precis ne referim aici la o fotografie recentă care îl înfăţişează şi despre care noi avem motive să credem că a fost aleasă chiar de el pentru a-l reprezenta, deoarece este postată deloc întâmplător pe pagina de întâmpinare a site-ului său de pe internet.

Aşa cum vom evidenţia în cele ce urmează, la o „citire” atentă (ce se poate realiza inclusiv în cadrul unui registru simbolic) a acestei fotografii, devine cu putinţă să descifrăm cu uşurinţă în ea anumite aspecte tainice ce sunt remarcabile şi care ne spun cu totul altceva decât vrea Claudiu să exprime acolo: mai precis, aceste aspecte semnificative, care ni se dezvăluie dincolo de aparenţe, vehiculează un tainic adevăr despre starea actuală a lui Claudiu Trandafir.

După cum ştim cu toţii, orice simbol este totodată o „punte” între două realităţi distincte, una tangibilă, senzorială, care am putea spune că reprezintă aparenţa unui anumit aspect, fiinţă, eveniment sau fenomen şi alta de natură, subtilă, inefabilă, care am putea spune că reprezintă esenţa respectivului aspect (ori fiinţă, fenomen, etc.). Fiecare simbol, precum şi formele senzoriale prin care el este exprimat, constituie în felul acesta cea mai directă modalitate de a revela elementele esenţiale, ce sunt ascunse, ale unui anumit lucru sau ale unei anumite făpturi, chiar şi în cazul în care fiinţa în cauză urmăreşte să-şi disimuleze adevăratele intenţii, tendinţe sau stări lăuntrice care sunt predominante.

Forma dezvăluie realitatea conţinutului

Această putere tainică de expresie pe care o are şi o vehiculează simbolul a mai fost numită de cei înţelepţi „o tainică legătură dintre formă şi conţinut”. Ea a mai fost descrisă şi ca o adecvare sau altfel spus o armonizare constantă, între o anumită formă exterioară şi ceea ce cuprinde ea (şi în acelaşi timp exprimă) sau altfel spus, care este vehiculat de conţinutul ei. Prin urmare, dacă suntem capabili să „citim” aşa cum se cuvine, mesajele pe care ni le aduc în permanenţă anumite forme exterioare (sau altfel spus anumite aparenţe), putem să cunoaştem într-un mod indirect, dar totuşi infailibil, conţinutul (sau uneori chiar esenţa) acestora, deoarece formele exterioare devin atunci, pentru cel iniţiat (sau cu alte cuvinte, pentru acela care „are ochii care sunt capabili să vadă”) tot atâtea ferestre ce sunt deschise către aspectele pe care le conţine.

Pentru cel iniţiat este evident că forma pe care o „îmbracă” un anumit conţinut este întotdeauna adecvată acestuia. Atunci când conţinutul se modifică, formele exterioare ce îl integrează în mediul înconjurător (şi care totodată îl exprimă) sunt supuse unui anumit proces (modelate) şi ele, în conformitate cu aspectele care s-au modificat (fie în bine, fie în rău), în cazul conţinutului respectiv. În toate cazurile de acest gen, pentru cei sau pentru cele care „au ochii care sunt în stare să vadă”, formele exterioare devin totodată veritabile simboluri reprezentative pentru ceea ce ele „acoperă” (sau conţin). „Citirea” într-un mod intuitiv a acestor simboluri ne permite aşadar să decelăm care sunt aspectele şi caracteristicile ce transpar dincolo de aparenţe ale fiinţei respective sau a realităţii pe care ele o reprezintă. De altfel, tocmai de aceea se spune (aşa cum am menţionat anterior) că „mai devreme sau mai târziu (la momentul potrivit), adevărul iese cu siguranţă la suprafaţă.”

 
În această direcţie se poate spune că fotografia semnificativă pe care Claudiu Trandafir a postat-o pe site-ul său de pe internet exprimă de fapt o stare de fapt care revelează şi totodată obiectivează într-un anume mod legătura tainică dintre formă şi conţinut. Într-adevăr, dincolo de masca a unei aşa-zise stări de vid pe care Claudiu Trandafir îşi doreşte să o exprime, este în simultaneitate demascată, pe de altă parte, tocmai de elementele care sunt vizibile şi profund semnificative în această imagine şi care îl încadrează într-un fel cât se poate de semnificativ mai ales la nivelul zonei capului, adevărata sa stare interioară.

O fotografie edificatoare pentru cei atenţi şi inteligenţi
 
După cum se poate  constata cu uşurinţă din această fotografie (care, subliniem, este exact aşa cum a fost postată chiar pe site-ul lui de către Claudiu, nefiind absolut deloc modificată sau prelucrată de noi!) pe peretele din spatele lui Claudiu se află o YANTRA (care seamănă foarte mult cu YANTRA Marii Puteri Cosmice TARA, deşi este absent lotusul cu 8 petale) ce apare doar parţial în această fotografie, elementele vizibile ale acestei YANTRA constituind de fapt formele prin care se exprimă graţie unor potriviri profund semnificative, „conţinutul”, sau altfel spus aspectele reale (ce se află dincolo de aparenţe) cu privire la starea obiectivă pe care o are actualmente Claudiu Trandafir.

Putem identifica cu exactitate trei elemente distincte care sunt semnificative în acest sens. Ele sunt:
- O linie orizontală care generează senzaţia separării capului (începând cu zona cefei) de restul trupului;
- Două elemente dreptunghiulare (ce provin de la „poarta” cea de jos a YANTRA-ei), care în acest cadru sugerează în mod evident o acută senzaţie de „presiune” ce este exercitată asupra capului lui Claudiu şi în consecinţă sugerează totodată o îngustare din ce în ce mai accentuată a câmpului conştiinţei acestuia (plastic spus, totul se petrece ca şi cum elementele acestei YANTRA-e i-ar prinde capul şi, implicit – din punct de vedere simbolic – gândirea, într-o sui-generis menghină!);
- În sfârşit, punctul culminant al elementelor acestei reprezentări semnificative, care sunt eminamente grafice, este dat de faptul că deasupra capului lui Claudiu se înalţă ostentativ un fel de „V” ce provine de la triunghiul central al YANTRA-ei şi care se aseamănă izbitor de mult cu imaginea a două coarne (întocmai precum în fotografiile în care, mai în glumă, mai în serios, cineva îi pune nişte „coarne” cu degetele, unei alte persoane, fără ca acea persoană să ştie)!

În concluzie, am putea spune că această fotografie este într-adevăr – dar fără ca Claudiu să fi intenţionat aceasta! – cât se poate de reprezentativă şi, indirect, sugestivă, căci ea ne oferă în cazul unei „citiri” atente, ce se realizează într-o perspectivă simbolică (dar care este totuşi uşor perceptibilă şi identificabilă) adevărul gol-goluţ, care transpare dincolo de „mască”, despre starea şi condiţia actuală a fostului instructor yoga Claudiu Trandafir.

Claudiu Trandafir s-a autodemascat, involuntar, dar infailibil!

O altă revelaţie ne poate fi oferită dincolo de aparenţe chiar de semnificaţia YANTRA-ei ce se poate vedea parţial în spatele său, în cazul (probabil) în care este vorba despre o YANTRA legată de Marea Putere Cosmică TARA. Întreaga situaţie ce este sugerată în această fotografie ne apare şi mai clar şi ea ni se înfăţişează ca fiind o veritabilă (şi în acelaşi timp inedită) demascare a lui Claudiu Trandafir, de către Marea Putere Cosmică TARA, care se află, aşa cum ştim cu toţii, într-o tainică legătură cu manifestările esenţiale ale Adevărului divin. În concluzie, se poate spune că această imagine ce a fost postată de Claudiu Trandafir pe site-ul său se vrea a reprezenta vidul ce emană din fiinţa sa, însă, dincolo de aparenţe, ea este de natură să reveleze – în mod evident – fără voia lui şi fără ca el să-şi dea seama, neantul în care se scufundă din ce în ce mai mult, datorită inconştienţei în care se complace.

Desigur că ne putem întreba pe bună dreptate, în faţa acestei evidente scăpări ce este aproape incredibilă, a lui Claudiu Trandafir, cum a fost cu putinţă ca el să nu-şi dea seama de aceste semnificaţii ce sunt atât de evidente ale acestei fotografii care, pentru unii dintre noi, spune chiar foarte mult. Răspunsul plin de înţelepciune la această întrebare ne este oferit de străvechiul (şi totodată mereu actualul) aforism iniţiatic, care spune că: „atunci când diavolul urmăreşte să distrugă pe cineva, mai întâi îi ia minţile!”.

Într-adevăr, în această situaţie, ne este sugerată, la fiinţa umană în cauză, atât o diminuare tot mai acută a inteligenţei superioare (ceea ce o face din ce în ce mai incapabilă să înţeleagă sau să intuiască unele aspecte elementare ce ţin de bunul-simţ), precum şi o dramatică stare de confuzie sau chiar de inversare a valorilor (ceea ce face ca adeseori, tot ceea ce este bun şi adevărat să fie considerat ca fiind rău şi fals, iar tot ceea ce este rău să fie luat şi considerat drept bun. În astfel de cazuri, aşa cum ştim că se petrece în situaţia lui Claudiu Trandafir, starea de umilinţă pe care el o refuză în ultima vreme este confundată cu o stare de înjosire, iar starea de vid creator, extatic este confundată cu o simplă stare de absenţă, de gol sau de neant, iar starea de candoare şi de puritate este înlocuită de o stare evidentă de puerilitate prostească, penibilă.
 
Acest aspect tragic este ilustrat nu numai de asemenea elemente semnificative – ce sunt în mod evident revelatoare ale realităţii ce se află dincolo de aparenţe şi care transpar doar pentru fiinţele umane atente şi intuitive – ci, bineînţeles, şi de faptele sau de comportamentul fiinţei umane în cauză. În această direcţie trebuie să avem în vedere că deja Claudiu Trandafir nu face deloc excepţie, faptele sale din ultima vreme evidenţiind greşeli din ce în ce mai mari, mai grave, care îl aglutinează pe măsură ce timpul trece, în marasmul rătăcirii sale. Ţinem să menţionăm aici faptul că este în mod evident vorba de greşeli grave, cu privire la care toate tradiţiile spirituale autentice ne avertizează foarte ferm încă de la început.

Comerţ pretins "spiritual" cu... yoga

Oferim în continuare un exemplu celebru în acest sens, care ne este pus la dispoziţie de tradiţia înţelepciunii spirituale tibetane: „A VINDE SAU A PRECUPEŢI, ÎNTOCMAI CA PE O MARFĂ, SUBLIMA ÎNVĂŢĂTURĂ DIVINĂ A MARILOR ÎNŢELEPŢI ESTE ÎNTOTDEAUNA O CAUZĂ (MAJORĂ) DE PRĂBUŞIRE INTERIOARĂ ŞI DE REGRET.” Ori încălcarea flagrantă a acestui principiu iniţiatic de conduită reiese în mod evident chiar din anunţurile postate de Claudiu pe site-ul său: aflăm astfel că el oferă cu „generozitate” un stagiu de numai 12 săptămâni în urma căruia poate fi obţinut de la el titlul de profesor de yoga… pentru „modica” sumă de 2 100 de euro (sumă în care nu este inclus nimic altceva – cum ar fi cazare, masă, etc. – ea reprezentând doar taxa de participare la acel curs)!

Trecând peste faptul că această sumă vrea să sugereze cu o evidentă abilitate, dar în final face aceasta cu multă stângăcie, coincidenţă cât mai spirituală (21 este 3 înmulţit cu 7, adică o aluzie – cât se poate de forţată şi de-a dreptul hilară în acest context, la acţiunea conjugată a legii fundamentale a numărului 3 şi a legii fundamentale a numărului 7), este aproape imposibil să nu remarcăm printre altele sărăcia metodelor ce sunt oferite în cadrul aşa-zisei căi spirituale pe care Claudiu o promovează în condiţiile în care, în cel puţin trei luni de zile, ţi se poate oferi... cam tot ceea ce Claudiu Trandafir consideră că are de oferit (aceasta în cazul în care presupunem că el chiar ar avea ceva genial de oferit)!

 Nu trebuie să ne surprindă dacă, atunci când foamea exacerbată de bani (AURI SACRA FAMES) a fostului instructor yoga Claudiu Trandafir va creşte, (ne putem aştepta deja în perspectivă) ca acesta să ceară pe un astfel de curs 4.900 de euro  (deoarece 7x7 fac 49, iar aceasta va fi o nouă asociere forţată si de-a dreptul ridicolă la acţiunea conjugată a legii fundamentale a numărului 7). Sărmanul Claudiu Trandafir ar trebui să se informeze de tragicul caz al fostei clarvăzătoare de la Iaşi, Valentina care, în final, şi-a pierdut capacităţile paranormale tocmai datorită rapacităţii ei, cu toate că fusese avertizată în mai multe rânduri să nu se lase acaparată de tendinţa de a-şi exploata contra-cost clarviziunea cu care fusese înzestrată.

Acţionând în felul acesta datorită faptului că în el s-a trezit deja „CUMPLITA FOAME DE BANI”, fostul instructor Claudiu Trandafir nu-şi dă seama de contrastul care apare pentru fiinţele umane pline de bun-simţ şi suficient de inteligente care pot să compare faptul că, în cadrul acestei şcoli de yoga (MISA), cursurile pentru cei care aspiră să devină instructori sunt în totalitate gratuite şi nu pot să participe la ele decât yoghinii care au deja trei ani de practică yoga şi, chiar şi atunci, ei nu pot fi siguri că vor putea să promoveze aceste cursuri gratuite, deoarece în final se realizează o atentă selecţie a acelora care aspiră să absolve astfel de cursuri care se întind pe o perioadă considerabilă de timp, evidenţiind în felul acesta seriozitatea şi purele intenţii ale acestui curs de formare a fiinţelor umane care au nu numai aspiraţie, ci şi o anumită înzestrare lăuntrică.

(va urma)

Citiţi şi:
Preceptele esenţiale ale maeştrilor înţelepciunii
Fostul instructor yoga Claudiu Trandafir începe să spună adevărul în cele din urmă

yogaesoteric
18 mai 2011

 

Articole publicate recent

> 26 IulieJustiția este grav lovită de sindromul Kovesi

> 26 IulieA fost spionată, în pat, Ioana Băsescu?

> 25 IulieFalimentul evident al regimului euro-atlantic în România (III)

> 25 IulieUn al Treilea Război Mondial se va extinde și în spațiu. Sateliții de supraveghere și comunicații sunt primii vizați de către atacuri!

> 25 IulieCâți refugiați trebuie să primească România, potrivit planului de relocare anunțat de Comisia Europeană

> 25 IulieTeleportarea cuantică bate un nou record de distanță

> 25 IulieDNA face o anchetă halucinantă după înregistrările cu Kovesi. Procurorii îi caută pe colegii care au turnat

> 24 IulieRechizitoriu împotriva SRI - DNA

> 24 IulieUn model pentru Roșia Montană – Un orășel din Columbia a învins o multinațională care voia să exploateze aur în valoare de 35 miliarde de dolari!

> 23 IulieSUA a acuzat că două avioane chineze au interceptat un avion american, care era în spaţiul internaţional deasupra Mării Chinei de Est

> 22 IulieNețărmuritul tupeu al prostiei ce se amalgamează cu impostura mediocrității

> 22 IuliePremierul polonez: Varșovia nu va ceda în fața nebuniei elitelor de la Bruxelles în problema migranților

> 21 IulieSpectacolul de teatru M.I.S.A.PĂRUT a fost selectat pentru concursul ce va avea loc anul acesta în cadrul Festivalului de Teatru Scurt din Oradea

> 21 IulieFake news la Pro TV. Postul care a adus pe ecrane prima «nuntă» homosexuală din România manipulează grosolan opinia publică

> 21 IulieGPS-ul lui Dumnezeu

> 20 IulieFalimentul evident al regimului euro-atlantic în România (II)

> 20 IulieMihai Gheorghiu, despre propaganda homosexualilor de a se căsători și de a înfia copii…

> 19 IulieÎncă un deontolog al «societății civile progresiste» se prăbușește: sociologul Mircea Kivu, turnător la Securitate!

> 19 IulieFișa de nazist a fondatorului IKEA, unul dintre beneficiarii răpirilor de copii din Finlanda

> 18 IulieManevre militare fără precedent în România. Zeci de mii de militari, mii de blindate

> 17 IulieFrancezii au conceput o seră inteligentă, de mici dimensiuni, în care oricine își poate cultiva propriile legume bio

> 17 IulieStatul profund și ascuns în America. Wall Street, cartelul petrolier și atacul neîncetat asupra democrației

> 17 Iulie26 iunie 1940: Ultimatumul sovietic pentru cedarea Basarabiei

> 16 IulieBig Brother: Proiect al Ministerului de Interne – Unitatea Naţională de Informaţii privind Pasagerii

> 16 IulieCele mai mici state din Europa

> 16 IulieInginer în domeniul nuclear: «Fukushima este cel mai grav cataclism industrial din istoria lumii»

> 16 IulieCIA poate spiona pe oricine prin intermediul televizoarelor, iPhone-urilor, smartphone-urilor și computerelor cu Windows

> 15 IulieEcologie, control populațional și Noua Ordine Mondială

> 15 IuliePoliția română va debloca parole și va recupera informații, inclusiv cele șterse, din orice terminal mobil

> 15 IulieUn seif cu «Biblioteca pentru Apocalipsă» va fi pus în Norvegia alături de … «Banca de semințe pentru Apocalipsă»

> 15 IulieDelir total în Franța: Un homosexual s-a căsătorit POSTUM cu partenerul său ucis în aprilie. Fostul președinte Hollande a asistat la ceremonie

> 15 IulieDupă ce a adus la sapă de lemn România, Băsescu vrea să se apuce de Moldova

> 14 IulieARABELA MARQUES AGNES – IATĂ CĂ ISTORIA SE REPETĂ

> 14 IulieDNA a mers pe burtă cu denunţătorul mincinos

> 13 IulieDacă vor 10 ticăloși să te omoare şi Dumnezeu te vrea viu și sănătos, atunci vei scăpa!

> 13 IulieIon Cristoiu: Topul neroziilor ce sunt spuse cu ochii larg deschiși. Tristă mai e România noastră

> 13 IulieCăsuţa de la cercul arctic

> 13 IulieDerapajele surprinzătoare ale anticorupţiei din România

Recomandări articole
Actualitate
Astrologie
Civilizaţiile extraterestre
Demascarea Masoneriei
Paranormal
Revelaţii
Sănătate
Şivaism
Spiritualitate universală
Tantra
Tradiţia yoghină
Yoga